Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie psów i kotów - fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.11s.ZPK.F.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Żywienie psów i kotów - fakultet
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zastaną zaznajomieni z wymaganiami pokarmowymi psów i kotów (zapotrzebowanie na białko, energię, witaminy i związki mineralne), ustalaniem składu dawek pokarmowych oraz receptur karm pełnoporcjowych suchych i mokrych, charakterystyką pasz (zalecanych i szkodliwych), techniką przygotowania, uszlachetniania i przechowywania pasz, higieną żywienia oraz żywieniem w różnych stanach fizjologicznych (wzrost, ciąża, laktacja).

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Zapotrzebowanie psów i kotów na energię, składniki pokarmowe, mineralne i witaminy w zależności od wieku i stanu fizjologicznego

Systemy oceny wartości pokarmowej karm oraz ich przydatność żywieniowa dla psów i kotów

Zasady żywienia psów i kotów w zależności od wieku, stanu fizjologicznego, kondycji oraz wykonywanej pracy

Pasze przemysłowe i preparaty żywieniowe dla psów i kotów

Ocena poprawnego żywienia psów i kotów

Tematyka ćwiczeń

Wartość pokarmowa pasz dla psów i kotów – arkusz kalkulacyjny

Ustalanie zapotrzebowania dla psów i kotów w zależności od wieku, stanu fizjologicznego

Bilansowanie mieszanek pełnoporcjowych dla psów i kotów

Układanie dawek pokarmowych dla psów i kotów – arkusz kalkulacyjny

Projekt – żywienie hodowli psów lub kotów – ekonomika żywienia

Literatura:

1. Nutrient requirements of dogs and cats, 2006, Wyd National Academy Press

2. Small animal clinical nutrition. Praca zbiorowa. 2010, Wyd. Mark Morris Institiut

3. Podstawy żywienia psów i kotów. Red. Ceregrzyn i in. 2013. Wyd. Elseier

4. Żywienie psów w Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 2, Lasek i Barteczko 2015. Wyd. PWN

5. Canine and Feline Nutrition. Case I in., 2011, Wyd. Mosby Elsevier

6. Pies- zachowanie, żywienie i zdrowie. Case, 2010. Wyd. Galaktyka, Łódź

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie

- charakteryzuje wartość odżywczą komponentów oraz karm stosowanych u psów i kotów

- posiada szczegółową wiedzę dotyczącą specyfiki żywienia psów i kotów zależności od wieku i stanu fizjologicznego

- wymienia nowoczesne dodatki paszowe oraz składniki szkodliwe dla psów i kotów

- posiada wiedzę dotyczącą technologii przygotowywania karm oraz sposobów karmienia psów i kotów

Umiejętności, absolwent potrafi

- korzystać z norm żywieniowych i określać zapotrzebowanie psów i kotów w zależności od wieku i stanu fizjologicznego

- wykorzystuje podstawowe programy komputerowe (Microsoft) do układania dawek pokarmowe i komponowania mieszanek paszowych dla psów i kotów

- ustawicznie się kształcąc potrafi analizować i porównywać składy komponentowe oraz wartość pokarmową karm dla psów i kotów oraz doradzać w zakresie doboru karmy

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do

- potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

- postępując etycznie dba o prawidłowe żywienie zwierząt uwzględniając ich specyficzne wymagania

- potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, zorganizować warsztaty, szkolenia

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie w formie pisemnej (test); na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

Ćwiczenia: Praca w grupach. Na ocenę pozytywną należy wykonać projekt żywienia psów lub kotów. Prezentacja i omówienie projektu, ocena wg standardowej skali, udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Olga Lasek, Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Jarosław Kański, Olga Lasek, Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Jarosław Kański, Olga Lasek, Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Lasek
Prowadzący grup: Olga Lasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.