Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia behawioralne psów i kotów, diagnoza i leczenie - fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.11s.ZB.F.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia behawioralne psów i kotów, diagnoza i leczenie - fakultet
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest nabycie przez studenta nowej wiedzy oraz uzupełnienie posiadanej wiedzy z zakresu behawioru psów (poszerzonej) i kotów (podstawowej). Jakie są najczęściej występujące zaburzenia behawioralne, jak je diagnozować i leczyć. Jak pracować ze zwierzętami w gabinecie weterynaryjnym dbając o bezpieczeństwo i zachowując pełen profesjonalizm w pracy. Będzie poruszany m.in. problem agresji, mechanizmy powstawania różnego rodzaju problemów behawioralnych oraz farmakologia w terapii zaburzeń behawioralnych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Komunikacja u psów i kotów, Stres i jego wpływ na zachowania zwierząt towarzyszących, Wpływ chorób somatycznych na występowanie zaburzeń zachowania psów i kotów, Zasady uczenia się i szkolenia psów, Zapobieganie niepożądanym zachowaniom psów, Profilaktyka niepożądanych zachowań kotów, Rozwiązywanie problemów behawioralnych psów i kotów, Probelmy z załatwianiem potrzeb fizjologicznych psów i kotów, Lęki separacyjne psów i kotów, Fobie dźwiękowe, Zachowania agresywne psów – przyczyny i specyfikacja , Agresja u kotów, Zachowania opsesyjno-kompulsywne u psów, Farmakoterapia i terapia feromonami, Terapie alternatywne

Tematyka ćwiczeń:

Minimalizacja stresu psów i kotów w gabinecie weterynaryjnym, Prawidłowe odczytywanie intencji psów, prawidłowa komunikacja na linii weterynarz-pacjent, Współpraca z właścicielem, Zaburzenia behawioralne – studium przypadku

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. „Medycyna Behawioralna Psów i Kotów“, autor: Debra Horowitz, Daniel S. Mills, wyd. Galaktyka

2. „Radość na czterech łapach“, autor: Katarzyna Harmata, wyd.Dragon

3. „The behavioural biology of dogs“ autor: Per Jensen, wyd. CABI

4. „Genetics and socoial behavior of the dog“, autor: John Paul Scott i John L. Fuller, wyd. The University of Chicago Press

5. „The genius of the dog“ , autor: Brian Hare i Vanessa Woods, wyd. A Plum Book

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. „„Zachowania agresywne u psów“, autor: James O’Heare

2. „Zachowanie się zwierzat, zarys problematyki“, autor: Tadeusz Kaleta,wyd. Wydawcictwo SGGW

3. „Pies – zachowanie, żywienie i zdrowie“ autor: Linda P. Case, wyd. Galaktyka

4. „Oczami psa“ autor: Alexandra Horowitz, wyd. Prawolubni

5. „Mój pies sie nie boi“ autor: Nicole Wild, wyd. Galaktyka

Efekty uczenia się:

Wiedza: W_np_1.1.6 Opisuje, wyjaśnia i interpretuje zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, powstawania chorób i ich terapii — od poziomu komórki, przez narząd, zwierzę, stado zwierząt do całej populacji zwierząt

W_pz_1.3.5 Opisuje i ocenia warunki zapewniające dobrostan zwierząt;

W_pz_1.3.15 Posiada wiedzę z zakresu oceny temperamentu oraz charakteru zwierząt w stanie zdrowia i choroby;

W_pz_1.3.16 Zna zasady postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego w zaburzeniach zachowania zwierząt;

U_oz_2.1.2 Wykazuje umiejętność słuchania i udzielania odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji;

U_pz_2.2.2 Bezpiecznie i humanitarnie postępuje ze zwierzętami oraz instruuje innych w tym zakresie;

U_pz_2.2.13 Dobiera i stosuje właściwe leczenie;

U_pz_2.2.21 Potrafi rozpoznać i zinterpretować zachowania zwierząt zdrowych i chorych;

K_3.1 Wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt, ma świadomość skutków podejmowanych decyzji;

K_3.2 Przestrzega zasad etycznych;

K_3.4 Posiada zdolność rozwiązywania konfliktów i elastyczność w reakcjach na zmiany społeczne;

K_3.8 Stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu;

K_3.10 Posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu;

K_3.14 Potrafi współpracować z hodowcą w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych stada, właściwie interpretuje odpowiedzialność lekarza weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do społeczeństwa i środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

końcowa ocena zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojnar
Prowadzący grup: Katarzyna Harmata, Tomasz Wojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojnar
Prowadzący grup: Katarzyna Harmata, Tomasz Wojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.