Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka molekularna w weterynarii- fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.11s.DM.F.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka molekularna w weterynarii- fakultet
Jednostka: Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z metodami pracy w laboratorium biologii molekularnej oraz najczęściej wykorzystywanymi metodami do identyfikacji molekularnego podłoża chorób oraz metody używane do identyfikacji gatunkowej zwierząt oraz zafałszowań produktów pochodzenia zwierzęcego. Ponadto zostaną przedstawione najważniejsze choroby genetyczne zwierząt gospodarskich oraz podstawowe metody cytogenetyczne wykorzystywane w diagnostyce weterynaryjnej

Pełny opis:

Identyfikacja wad genetycznych zwierząt gospodarskich i towarzyszących (10,5h)

Identyfikacja zmian chromosomowych w kariotypach zwierząt gospodarskich i towarzyszących (10,5h)

Narzędzia molekularne wykorzystywane w sądownictwie – kontrola pochodzenia, identyfikacja śladów biologicznych, identyfikacja pochodzenia produktów oraz ich przynależności gatunkowej (9h)

Literatura:

Genetyka zwierząt - K. Charon, M.Świtoński PWN 2004

Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej - pod red. M. Świtońskiego PWN 2004

Bazy danych nukleotydowych- internet

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Potrafi opisać zmiany spowodowane chorobami o podłożu genetycznym WET_W1_01

Potrafi poruszać się po bazach danych w, których zdeponowano informacje dotyczące molekularnych podstaw jednostek chorobowych WET_W1_14

Opisuje wyniki reakcji PCR, RFLP WET_W2_07

Rozróżnia kariotypy zwierząt gospodarskich WET_W3_01

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Opisuje zmiany charakterystyczne dla danej jednostki chorobowej WET_U1_03

Odszukuje informacji dotyczących testów na nosicielstwo jednostki chorobowej WET_U1_13

Przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny, w celu uzyskania dokładnej informacji o pojedynczym zwierzęciu lub grupie zwierząt oraz pokrewieństwa między nimi WET_U2_01

Pobiera, zabezpiecza i zna zasady transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych, a także prawidłowo analizuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych, WET_U2_06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wytłumaczenia właścicielom ryzyka niosącego utrzymanie w hodowli osobników chorych/nosicieli; WET_K_01

Ciągle poszukuje informacji dotyczących publikowanych informacji o jednostkach chorobowych i sposobach ich wykrywania WET_K_06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń (zadania wykonywane na ćwiczeniach - prawidłowe wykonanie doświadczeń w laboratorium (PCR, PCR-RFLP, przygotowanie próbek do sekwencjonowania SANGERA), poprawne wykonanie analizy bioinformatycznej otrzymanych plików sekwencyjnych. Zaliczenie praktyczne bloków tematycznych będzie polegało na wykonaniu 5 zadań (5 poprawnie wykonanych –b.dobry; 4 poprawnie wykonane –dobry; 3 poprawnie wykonane – dostateczny) ocena z doświadczeń stanowi 40% oceny końcowjej. Test zaliczeniowy złożony z pytań otwartych oraz pytań jednokrotnego wyboru Student aby uzyskać zaliczenie musi mieć 60-65% odpowiedzi prawidłowych – ocena dostateczna; 66-75% – ponad dostateczny; 76-85% – dobry; 86-94% - ponad dobry; 95-100% - bardzo dobry Ocena z testu stanowi 60% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: Monika Bugno-Poniewierska, Łukasz Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Migdał
Prowadzący grup: Monika Bugno-Poniewierska, Łukasz Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.