Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Staż kliniczny - choroby koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.10s.SKCK.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Staż kliniczny - choroby koni
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Staż z chorób koni odbywa się w oparciu o konie znajdujące się w Stacji Doświadczalnej UR w Przegorzanach oraz o S.K. Gładyszów jak również w ramach współpracy z Kliniką Koni Euivet. W ramach stażu studenci zapoznają się z codzienną pracą lekarza wet. nadzorującego rozród koni w dużym stadzie. W ramach stażu w praktyce realizowane są zagadnienia praktyczne z zakresu chirurgii koni, rozrodu, połoznictwa i ginekologii, chorób wewnetrznych oraz zakaźnych.

Pełny opis:

Staż kliniczny z zakrsu chorób koni odbywa się w oparciu o współpracę ze stadninami koni (S.K. Gładyszów), z prywatną klinika weterynaryjną dla koni oraz w stacji doświadczalnej UR w Przegorzałach gdzie utrzymywanie jest stado koni dla potrzeb dydaktycznych. W ramach stażu student przechodzi szkolenie nabywając konkretne umiejętności (kompetencje) z zakresu rozrodu, chirurgii, chorób wewnętrznych oraz chorób zakaźnych koni. Nabycie poszczególnych kompetencji potwierdzone zostaje w dzienniku stażu przez prowadzących poszczególne zagadnienia w obrębie stażu.

Staż kliniczny konie

Rozród:

Klacz nieciężarna: badanie kliniczne układu rozrodczego – ocena przydatności do rozrodu, fazy cyklu, diagnostyka owulacji. Badanie per rectum praz ultrasonograficzne. Wziernikowanie pochwy. Pobieranie prób bakteriologicznych z macicy i zachyłka okołołechtaczkowego. Biopsja macicy. Kateteryzacja szyjki macicy (płukanie macicy, domaciczna inokulacja leków, inseminacja). Biopsja endometrium.

Ocena odruchów płciowych.

Klacz ciężarna: diagnostyka ciąży manualna i ultrasonograficzna. Ocena pęcherzyka zarodkowego, płodu.

Badanie klaczy w okresie poporodowym: ocena inwolucji macicy, monitoring rui poźrebiecej.

Ogier: Badanie kliniczne ogiera, ocena odruchów płciowych i libido.

Zarzadzanie rozrodem w stadzie: organizacja i nadzór nad stanówką. Diagnostyka faz cyklu, owulacji i diagnostyka wczesnej ciąży.

Noworodek: Badanie noworodka (zastosowanie zmodyfikowanej skali Apgar)

Choroby wewnętrzne:

Badanie ogólne konia- określanie status presens

Zastrzyki podskórne, domięśniowe, dożylne. Zakładanie kateteru dożylnego.

Zakładanie sondy nosowo-żołądkowej. Rhinoskopia, bronchoskopia.

Chirurgia:

Badanie stanu uzębienia, podstawowe badanie ortopedyczne, znieczulenia ortopedyczne. Badanie okulistyczne. Zasady wykorzystania rtg. I innych technik diagnostyki obrazowej w ortopedii. Schemat badanie konia sportowego podczas transakcji kupno-sprzedaż. Opatrywanie ran.

Choroby zakaźne:

Schematy szczepień:

Stadnina: klacz ciężarna, źrebię, ogier

Konie sportowe:

Pobieranie materiału od koni w przypadku podejrzenia chorób zakaźnych.

Postępowanie z końmi w przypadku podejrzenia choroby zaraźliwej.

Przepisy dotyczące transportu koni w obrębie kraju i w transporcie międzynarodowym.

Literatura:

DIETZ OLOF, HUSKAMP BERNHARD. Praktyka kliniczna: konie

Efekty uczenia się:

Efektywnie komunikuje się z klientami, innymi lekarzami weterynarii

Sporządza przejrzyste opisy przypadków oraz prowadzi dokumentację, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w formie zrozumiałej dla właściciela zwierzęcia i czytelnej dla innych lekarzy;

Przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny, w celu uzyskania dokładnej informacji o pojedynczym zwierzęciu lub grupie zwierząt oraz jego lub ich środowisku bytowania;

Bezpiecznie i humanitarnie postępuje ze zwierzętami oraz instruuje innych w tym zakresie;

Przeprowadza pełne badanie kliniczne oraz monitoruje stan zdrowia zwierząt

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Zbiera, analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych;

Udziela pierwszej pomocy u konia w przypadku krwotoku, ran, zaburzeń oddechowych, urazów oka i ucha, utraty przytomności, wyniszczenia, oparzenia, uszkodzenia tkanek, obrażeń wewnętrznych i zatrzymania pracy serca;

Stosuje aparaturę diagnostyczną, w tym radiograficzną, ultrasonograficzną i inną, zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi;

Wdraża właściwe procedury w przypadku stwierdzenia choroby podlegającej obowiązkowi zgłaszania;

Dobiera i stosuje właściwe leczenie

Dokumentuje i korzysta ze zgromadzonych informacji związanych ze zdrowiem i dobrostanem, a w niektórych przypadkach również z produkcyjnością stada;

Opracowuje i wprowadza programy profilaktyczne właściwe dla poszczególnych gatunków zwierząt;

Potrafi rozpoznać i zinterpretować zachowania zwierząt zdrowych i chorych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt, ma świadomość skutków podejmowanych decyzji

Ma świadomość konieczności maksymalnego wykorzystania umiejętności zawodowych, w celu podwyższania jakości opieki weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego

Potrafi współpracować z hodowcą w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych stada, właściwie interpretuje odpowiedzialność lekarza weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do społeczeństwa i środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział studenta we wszystkich procedurach podczas stażu oraz nabycie umiejętności praktycznych w zakresie objętym stażem. Staż kończy zaliczenie jego składowych u osób odpowiadajacych za poszczególne działy poświadczone na karcie stażowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Ramisz, Maciej Witkowski, Blanka Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Skrócony opis:

Staż z chorób koni odbywa się w oparciu o konie znajdujące się w Stacji Doświadczalnej UR w Przegorzanach oraz o S.K. Gładyszów jak również w ramach współpracy z Kliniką Koni Euivet. W ramach stażu studenci zapoznają się z codzienną pracą lekarza wet. nadzorującego rozród koni w dużym stadzie. W ramach stażu w praktyce realizowane są zagadnienia praktyczne z zakresu chirurgii koni, rozrodu, połoznictwa i ginekologii, chorób wewnetrznych oraz zakaźnych.

Pełny opis:

Staż kliniczny z zakrsu chorób koni odbywa się w oparciu o współpracę ze stadninami koni (S.K. Gładyszów), z prywatną klinika weterynaryjną dla koni oraz w stacji doświadczalnej UR w Przegorzałach gdzie utrzymywanie jest stado koni dla potrzeb dydaktycznych. W ramach stażu student przechodzi szkolenie nabywając konkretne umiejętności (kompetencje) z zakresu rozrodu, chirurgii, chorób wewnętrznych oraz chorób zakaźnych koni. Nabycie poszczególnych kompetencji potwierdzone zostaje w dzienniku stażu przez prowadzących poszczególne zagadnienia w obrębie stażu.

Staż kliniczny konie

Rozród:

Klacz nieciężarna: badanie kliniczne układu rozrodczego – ocena przydatności do rozrodu, fazy cyklu, diagnostyka owulacji. Badanie per rectum praz ultrasonograficzne. Wziernikowanie pochwy. Pobieranie prób bakteriologicznych z macicy i zachyłka okołołechtaczkowego. Biopsja macicy. Kateteryzacja szyjki macicy (płukanie macicy, domaciczna inokulacja leków, inseminacja). Biopsja endometrium.

Ocena odruchów płciowych.

Klacz ciężarna: diagnostyka ciąży manualna i ultrasonograficzna. Ocena pęcherzyka zarodkowego, płodu.

Badanie klaczy w okresie poporodowym: ocena inwolucji macicy, monitoring rui poźrebiecej.

Ogier: Badanie kliniczne ogiera, ocena odruchów płciowych i libido.

Zarzadzanie rozrodem w stadzie: organizacja i nadzór nad stanówką. Diagnostyka faz cyklu, owulacji i diagnostyka wczesnej ciąży.

Noworodek: Badanie noworodka (zastosowanie zmodyfikowanej skali Apgar)

Choroby wewnętrzne:

Badanie ogólne konia- określanie status presens

Zastrzyki podskórne, domięśniowe, dożylne. Zakładanie kateteru dożylnego.

Zakładanie sondy nosowo-żołądkowej. Rhinoskopia, bronchoskopia.

Chirurgia:

Badanie stanu uzębienia, podstawowe badanie ortopedyczne, znieczulenia ortopedyczne. Badanie okulistyczne. Zasady wykorzystania rtg. I innych technik diagnostyki obrazowej w ortopedii. Schemat badanie konia sportowego podczas transakcji kupno-sprzedaż. Opatrywanie ran.

Choroby zakaźne:

Schematy szczepień:

Stadnina: klacz ciężarna, źrebię, ogier

Konie sportowe:

Pobieranie materiału od koni w przypadku podejrzenia chorób zakaźnych.

Postępowanie z końmi w przypadku podejrzenia choroby zaraźliwej.

Przepisy dotyczące transportu koni w obrębie kraju i w transporcie międzynarodowym.

Literatura:

DIETZ OLOF, HUSKAMP BERNHARD. Praktyka kliniczna: konie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Rafał Pędziwiatr, Maciej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Anna Gałuszka, Adam Okólski, Rafał Pędziwiatr, Magdalena Profaska-Szymik, Piotr Silmanowicz, Wiktor Turek, Maciej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Witkowski
Prowadzący grup: Jacek Ingarden, Samuel Kantor, Rafał Pędziwiatr, Magdalena Profaska-Szymik, Wiktor Turek, Maciej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.