Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prewencja weterynaryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W.10s.PW.SJ.WETXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Prewencja weterynaryjna
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Weterynaria, 10 semestr, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zganieniom i sposobom utrzymaniem wysokiej odporności i oporności ogólnej (prewencja) i specyficznej zwierząt gospodarskich. W pieszym semestrze zajęć poruszone zostaną tematy związane z wpływem czynników środowiskowych na zdrowie zwierząt i metodo kształtowania mikroklimatu. W semestrze drugim szczególną uwaga zwrócona będzie na sposoby zarządzania zdrowiem, profilaktyką weterynaryjną, programami szczepień i bioasekuracją na fermach poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Pełny opis:

Tresci zajeć:

Pomieszczenia dla zwierząt w aspekcie dobrostanu zwierząt

Utylizacja odpadów produkcji zwierzęcej w kontekście ochrony zdrowia zwierząt i środowiska

Higiena pojenia i żywienia zwierząt

Zarządzanie zdrowiem i programy profilaktyczne na fermie bydła

Zarządzanie zdrowiem i programy profilaktyczne w stadninach koni

Zarządzanie zdrowiem i programy profilaktyczne stadzie owiec i kóz

Zarządzanie zdrowiem i programy profilaktyczne na fermie trzody chlewnej

Zarządzanie zdrowiem i programy profilaktyczne na fermie drobiu

Zarządzanie zdrowiem i programy profilaktyczne na fermie zwierząt futerkowych

Zarządzanie zdrowiem i programy profilaktyczne w akwakulturach

Zarządzanie zdrowiem i programy profilaktyczne zwierząt wolnożyjących

Zarządzanie zdrowiem i programy profilaktyczne w ogrodach zoologicznych

Dobrostan zwierząt podczas transportu i uboju

Metody wykonywania dezynfekcji dezynsekcji i deratyzacji

Przestrzeganie zasad prewencji i profilaktyki na fermie bydła- zajęcia terenowe

Przestrzeganie zasad prewencji i profilaktyki w stadninie koni- zajęcia terenowe

Przestrzeganie zasad prewencji i profilaktyki na fermie owiec/kóz- zajęcia terenowe

Przestrzeganie zasad prewencji i profilaktyki na fermie trzody chlewnej- zajęcia terenowe

Przestrzeganie zasad prewencji i profilaktyki na fermie zwierząt futerkowych- zajęcia terenowe

Przestrzeganie zasad prewencji i profilaktyki w gospodarstwie stawowym- zajęcia terenowe

Przestrzeganie zasad prewencji i profilaktyki na fermie drobiu- zajęcia terenowe

Przestrzeganie zasad prewencji i profilaktyki w ogrodzie zoologicznym- zajęcia terenowe

Przestrzeganie zasad prewencji i profilaktyki w zakładzie ubojowym- zajęcia terenowe

Literatura:

Kołacz R., Dobrzański Z. "Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich” Wyd. AR Wrocław,Wrocław 2006

Kośla T. Metodyka badań z higieny zwierząt i prewencji weterynaryjnej”. Wyd. SGGW ,Warszawa 2011

Aktualne akty prawne dotyczące dobrostanu i zdrowia zwierząt

maksymalnie Schmidt-Nielsen K Fizjologia zwierząt – adaptacja do środowiska, PWN 2008

Mordak R.: Monitorowanie problemów zdrowotnych stad bydła Med.Pharm Polska Wrocław 2008

Pejsak Z.: Ochrona zdrowia świń Polskie Wydawnictwo Rolnicze Poznań 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

wpływ czynników środowiskowych na zdrowe zwierząt

potrzebę przestrzegania zasad prewencji i profilaktyki na fermach zwierząt oraz w obiektach związanych z produkcją zwierzęcą.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

wykonać i zinterpretować ich wyniki pomiarów parametry mikroklimatycznych pomieszczeń inwentarskich w kontekście dobrostanu zwierząt,

zaprojektować pomieszczenia dla zwierząt, pod kontem zachowania właściwych parametrów mikroklimatycznych

sporządzać programy profilaktyczne i zarządzać zdrowiem zwierząt na fermie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

współdziałania z hodowcą/producentem w rozwiązywania problemów zdrowotnych i sanitarnych

w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, opisowy; z pisemne ćwiczeń; ocena raportów z ćwiczeń terenowych.

Minimalny próg zaliczenia, na każdym etapie wynosi 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Niedziółka, Barbara Tombarkiewicz
Prowadzący grup: Zbigniew Arent, Marcin Lis, Jerzy Niedziółka, Olga Szeleszczuk, Kazimierz Tarasiuk, Marek Tischner, Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Niedziółka
Prowadzący grup: Zbigniew Arent, Bartosz Bojarski, Marcin Lis, Jerzy Niedziółka, Olga Szeleszczuk, Kazimierz Tarasiuk, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Niedziółka
Prowadzący grup: Krystyna Czekońska, Zygmunt Kowalski, Marcin Lis, Jerzy Niedziółka, Olga Szeleszczuk, Kazimierz Tarasiuk, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Niedziółka
Prowadzący grup: Krystyna Czekońska, Zygmunt Kowalski, Marcin Lis, Jerzy Niedziółka, Olga Szeleszczuk, Kazimierz Tarasiuk, Marek Tischner, Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Niedziółka
Prowadzący grup: Krystyna Czekońska, Klaudia Dubniewicz, Magdalena Hędrzak, Zygmunt Kowalski, Marcin Lis, Jerzy Niedziółka, Olga Szeleszczuk, Kazimierz Tarasiuk, Marek Tischner, Barbara Tombarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.