Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia przemysłów węglowodanowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTW.OTPWW.NI.TTZXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia przemysłów węglowodanowych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką przemysłów przerabiających surowce węglowodanowe: cukrownictwo, przetwórstwo ziemniaka i cukiernictwo, obejmującą zagadnienia teoretyczne i zasady praktyki przemysłowej.

Pełny opis:

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z problematyką przemysłów przerabiających surowce węglowodanowe: cukrownictwo, przetwórstwo ziemniaka i cukiernictwo, obejmującą zagadnienia teoretyczne i zasady praktyki przemysłowej.

Tematyka wykładów obejmuje:

1) Zakres przedmiotu – przemysły węglowodanowe

2) Przemysł cukrowniczy: surowce stosowane do produkcji cukru

3) Produkcja cukru

4) Przemysł ziemniaczany: właściwości technologiczne surowca ziemniaczanego

5) Produkcja spożywczych przetworów z ziemniaka

6) Produkcja skrobi

7) Produkcja hydrolizatów skrobiowych

8) Produkcja skrobi modyfikowanych

9) Przemysł cukierniczy: surowce stosowane w cukiernictwie

10)Produkcja karmelków

11)Produkcja czekolady

Tematyka ćwiczeń

1) Badanie charakterystyki produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego. Określenie czystości i jakości cukrów różnego pochodzenia. Ilościowa analiza surowców cukrowniczych oraz technologicznych produktów ubocznych.

2) Teoretyczne podstawy wiedzy o biopolimerach pochodzenia roślinnego. Morfologia i skład chemiczny ziemniaka. Ocena zawartości skrobi, wyosabnianie skrobi metodą laboratoryjną. Badania morfologiczne skrobi różnego pochodzenia botanicznego. Jakościowa ocena krochmali technicznych

3) Przydatność technologiczna ziemniaka. Typy kulinarne ziemniaków. Jakościowa i sensoryczna ocena ziemniaków jako produktów spożywczych. Normatywne analizy suszonych produktów ziemniaczanych

4) Chemiczna modyfikacja jako narzędzie do modyfikacji właściwości skrobi. Analiza przemysłowych produktów na bazie hydrolizatów skrobiowych z uwzględnieniem właściwości reologicznych, rozpuszczalności oraz stopnia hydrolizy

5) Cukiernictwo oraz analiza miodu. Badanie właściwości użytkowych produktów cukierniczych: kakao, czekolada, produkty na bazie karmelu. Analiza miodów nektarowych i spadziowych. Identyfikacja zafałszowań miodu, aktywności enzymatycznej.

Literatura:

Encyklopedia techniki: Przemysł spożywczy, WNT, Warszawa 1978.

Nikiel S.: Cukrownictwo, WSiP, Warszawa 1996.

Nowotny F. (red.): Technologia przetwórstwa ziemniaczanego, WNT, Warszawa 1972.

Pałasiński M. (red.): Technologia przetwórstwa węglowodanów, Kraków 2005.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)