Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doświadczalnictwo i techniki obliczeniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTW.DTOXZ.NM.TTZTZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i techniki obliczeniowe
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy: Technologia Żywności, niestacjonarne magisterskie ,1 semestr, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel ćwiczeń: Praktyczne przygotowanie do prezentacji i analizy danych eksperymentalnych uzyskanych w trakcie wykonywania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Cel ćwiczeń: Praktyczne przygotowanie do prezentacji i analizy danych eksperymentalnych

Tematyka ćwiczeń:

1.metody badań węglowodanów (wiadomości podstawowe), podstawowe wiadomości ze statystyki, niepewności pomiarowe - 5 godzin

2.analiza i prezentacja wyników przy użyciu arkusza kalkulacyjnego (tworzenie wykresów, statystyka) – 5 godzin

3.opracowywanie wyników analiz mikroskopowych (obliczanie ilości bakterii fermentacji mlekowej w zakwasach chlebowych)– obliczanie średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego i wariancji – 3 godziny

4.opracowywanie wyników podstawowych analiz fizyczno-chemicznych skrobi (sucha masa, zawartość amylozy, zdolność wiązania wody, rozpuszczalność)– istotność różnic, jedno i dwuczynnikowa analiza wariancji – 3 godziny

5.opracowywanie wyników badań teksturalnych – ocena współzależności cech jakościowych, współczynnik korelacji – 3 godziny

6.opracowywanie wyników badań chromatograficznych (średnia liczbowa i wagowa masa cząsteczkowa)– 3 godziny

7.opracowywanie wyników badań reologicznych (model Ostwalda - de Weale oraz Cassona) - regresja liniowa i krzywoliniowa – 3 godziny

8.zaliczenie – 5 godzin

Literatura:

Literatura:

1.Polska Norma: Wyroby i półprodukty cukiernicze. Oznaczanie lepkości i granicy płynięcia mas czekoladowych i kuwertur. PN-A-88035.

2.Przygocki W.: Metody badań polimerów. PWN, Warszawa 1990.

3.Groszek M.: Kurs Excel 2003 PL. Helion, Kraków 2003.

4.Wójcik A., R., Laudański Z.: Planowane i wnioskowanie statystyczne w doświadczalnictwie. PWN, Warszawa 1989.

5.Parker R.E.: Wprowadzenie do statystyki dla biologów. PWN, Warszawa 1979.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.