Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw 1 - Zasady tworzenia nowych produktów spożywczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTW.9TNPX.SI.TTZTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 1 - Zasady tworzenia nowych produktów spożywczych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z etapami opracowywania nowych produktów spożywczych i przygotowanie do prowadzenia takich działań w zakładach przemysłowych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Warunki prawne wprowadzania do obrotu nowych produktów

Dlaczego tworzymy nowe produkty?

Strategia produktu a możliwości rozwoju firmy

Cykl życia produktu, koło korzyści, cena

Istota działań marketingowych, wartość marki

Strategie opracowywania nowych produktów

Etapy tworzenia nowych produktów

Opakowanie i etykietowanie elementem jakości nowego produktu

Wprowadzanie na rynek nowych produktów

Promowanie nowych produktów. Reklama

Elementy warunkujące sukces i powody niepowodzenia nowego produktu

Nowoczesne technologie produkcji żywności jako przyczyna opracowywania nowego produktu

Ilość nowych produktów jako element kontroli działania przedsiębiorstwa

Wdrażanie wyników prac badawczych w zakresie nowych produktów

Podstawowe etapy opracowywania nowych produktów spożywczych

Opracowanie ankiety dotyczącej nowego produktu. Wybór produktu na podstawie wyników ankiety

Teoretyczne podstawy technologii produkcji wybranego artykułu

Opracowanie receptury oraz wykonanie produktu w skali laboratoryjnej

Opracowanie systemu bezpieczeństwa produkcji dla wybranego produktu

Prezentacja artykułu połączona z analizą sensoryczna oraz szczegółową analizą prawidłowości doboru procesów i metod.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji oraz przedstawionego pisemnego sprawozdania

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czapski J. (red.), Food Product Development – Opracowanie nowych produktów żywnościowych. Wyd. AR Poznań 1999.

2. Dornblaster L., New Product Revenue. FMI Sp. Industry Conventa. Chicago 1994.

3. Earle M., Earle R., Anderson A., Opracowanie produktów spożywczych. WNT. Warszawa 2001.

4. Fuller G.W., New Product Development. CRC Press. Boca Raton USA 1994.

Literatura uzupełniająca:

1. Tijskens L., Hertog M., Nicolai B., Food Process Modelling. Ed. Woodhead Publ. Ltd. 2001.

2. Williams A., New Technologies in Food Preservation and Processing. Nutr, Food Sci. 6:16, 1993

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna warunki prawne wprowadzania do obrotu nowych produktów oraz zagadnienia strategii nowego produktu. Umie odpowiedzieć na pytanie dlaczego tworzymy nowe produkty. Potrafi scharakteryzować procesy związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów, promocją, reklamą. Zna istotę działań marketingowych, wartość marki.

Zna podstawowe etapy przy opracowywaniu nowego produktu spożywczego. Zna elementy warunkujące sukces i powody niepowodzenia nowego produktu. Zna zasady wdrażania wyników prac badawczych w zakresie nowych produktów. Rozumie pojęcia: cykl życia produktu, koło korzyści, cena.

Zna nowoczesne technologie produkcji żywności. Zna zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem nowych produktów. Potrafi dostrzegać aspekty związane z opakowaniem i etykietowaniem produktu jako elementów jakości nowego produktu. Umie przedstawić problemy związane z kontrolą działania przedsiębiorstwa.

Umiejętności

Umie opracować ankietę dotyczącą nowego produktu. Potrafi zinterpretować wyniki ankiety i na ich podstawie wybrać produkt . Umie opracować recepturę oraz wykonać produkt w skali laboratoryjnej

Zna teoretyczne podstawy technologii produkcji wybranego artykułu. W oparciu o założoną wielkość produkcji potrafi dobrać urządzenia produkcyjne, sporządzić bilans materiałowy i kosztorys produkcji nowego artykułu żywnościowego i potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej opracowywanego projektu. Potrafi zaprojektować system bezpieczeństwa produkcji dla wybranego produktu

Potrafi zaprezentować artykuł poprzez przedstawienie wyników analizy sensorycznej oraz szczegółowej analizy prawidłowości doboru procesów i metod.

Kompetencje społeczne

Cechuje się zdolnością do wyrażania obiektywnych ocen pracy swojej oraz zespołu

Kreatywnie rozwiązuje problemy analityczne oraz organizuje warsztat pracy

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna warunków prawnych wprowadzania do obrotu nowych produktów oraz zagadnień strategii nowego produktu. Nie umie odpowiedzieć na pytanie dlaczego tworzymy nowe produkty. Nie potrafi scharakteryzować procesów związanych z wprowadzaniem na rynek nowych produktów.

Nie zna podstawowych etapów przy opracowywaniu nowego produktu spożywczego. Nie rozumie pojęć: cykl życia produktu, koło korzyści, cena.

Nie zna zagadnień związanych z jakością i bezpieczeństwem nowych produktów.

Nie umie opracować ankiety dotyczącej nowego produktu. Nie potrafi zinterpretować wyników ankiety. Nie umie opracować receptury oraz wykonać produktu w skali laboratoryjnej.

Nie zna teoretycznych podstaw technologii produkcji wybranego artykułu. Nie potrafi dobrać urządzeń produkcyjnych i sporządzić bilansu materiałowego.

Nie potrafi zaprojektować system bezpieczeństwa produkcji dla wybranego produktu

Nie potrafi zaprezentować artykułu.

Nie wyraża ogólnych ocen pracy swojej i zespołu.

Nie rozwiązuje problemów.

Nie potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Na ocenę 3

Zna warunki prawne wprowadzania do obrotu nowych produktów oraz zagadnienia strategii nowego produktu. Umie odpowiedzieć na pytanie dlaczego tworzymy nowe produkty. Potrafi scharakteryzować procesy związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów.

Zna podstawowe etapy przy opracowywaniu nowego produktu spożywczego. Rozumie pojęcia: cykl życia produktu, koło korzyści, cena.

Zna zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem nowych produktów.

Umie opracować ankietę dotyczącą nowego produktu. Potrafi zinterpretować wyniki ankiety. Umie opracować recepturę oraz wykonać produkt w skali laboratoryjnej.

Zna teoretyczne podstawy technologii produkcji wybranego artykułu. Potrafi dobrać urządzenia produkcyjne i sporządzić bilans materiałowy.

Potrafi zaprojektować system bezpieczeństwa produkcji dla wybranego produktu.

Potrafi zaprezentować artykuł.

Wyraża ogólne oceny pracy swojej i zespołu.

Rozwiązuje problemy analityczne.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Na ocenę 4

Zna warunki prawne wprowadzania do obrotu nowych produktów oraz zagadnienia strategii nowego produktu. Umie odpowiedzieć na pytanie dlaczego tworzymy nowe produkty. Potrafi scharakteryzować procesy związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów, promocją, reklamą.

Zna podstawowe etapy przy opracowywaniu nowego produktu spożywczego. Zna zasady wdrażania wyników prac badawczych w zakresie nowych produktów. Rozumie pojęcia: cykl życia produktu, koło korzyści, cena.

Zna nowoczesne technologie produkcji żywności. Zna zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem nowych produktów. Potrafi dostrzegać aspekty związane z opakowaniem i etykietowaniem produktu jako elementów jakości nowego produktu. Umie wymienić problemy związane z kontrolą działania przedsiębiorstwa.

Umie opracować ankietę dotyczącą nowego produktu. Potrafi zinterpretować wyniki ankiety i na ich podstawie wybrać produkt . Umie opracować recepturę oraz wykonać produkt w skali laboratoryjnej.

Zna teoretyczne podstawy technologii produkcji wybranego artykułu. W oparciu o założoną wielkość produkcji potrafi dobrać urządzenia produkcyjne, sporządzić bilans materiałowy i kosztorys produkcji nowego artykułu żywnościowego. Potrafi zaprojektować system bezpieczeństwa produkcji dla wybranego produktu

Potrafi zaprezentować artykuł poprzez przedstawienie wyników analizy sensorycznej oraz analizy prawidłowości doboru procesów i metod.

Cechuje się zdolnością do wyrażania ocen pracy swojej oraz zespołu.

Rozwiązuje problemy analityczne oraz organizuje warsztat pracy.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Na ocenę 5

Zna warunki prawne wprowadzania do obrotu nowych produktów oraz zagadnienia strategii nowego produktu. Umie odpowiedzieć na pytanie dlaczego tworzymy nowe produkty. Potrafi scharakteryzować procesy związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów, promocją, reklamą. Zna istotę działań marketingowych, wartość marki.

Zna podstawowe etapy przy opracowywaniu nowego produktu spożywczego. Zna elementy warunkujące sukces i powody niepowodzenia nowego produktu. Zna zasady wdrażania wyników prac badawczych w zakresie nowych produktów. Rozumie pojęcia: cykl życia produktu, koło korzyści, cena.

Zna nowoczesne technologie produkcji żywności. Zna zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem nowych produktów. Potrafi dostrzegać aspekty związane z opakowaniem i etykietowaniem produktu jako elementów jakości nowego produktu. Umie przedstawić problemy związane z kontrolą działania przedsiębiorstwa.

Umie opracować ankietę dotyczącą nowego produktu. Potrafi zinterpretować wyniki ankiety i na ich podstawie wybrać produkt . Umie opracować recepturę oraz wykonać produkt w skali laboratoryjnej.

Zna teoretyczne podstawy technologii produkcji wybranego artykułu. W oparciu o założoną wielkość produkcji potrafi dobrać urządzenia produkcyjne, sporządzić bilans materiałowy i kosztorys produkcji nowego artykułu żywnościowego i potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej opracowywanego projektu. Potrafi zaprojektować system bezpieczeństwa produkcji dla wybranego produktu

Potrafi zaprezentować artykuł poprzez przedstawienie wyników analizy sensorycznej oraz szczegółowej analizy prawidłowości doboru procesów i metod.

Cechuje się zdolnością do wyrażania obiektywnych ocen pracy swojej oraz zespołu.

Kreatywnie rozwiązuje problemy analityczne oraz organizuje warsztat pracy.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Achrem-Achremowicz, Magdalena Krystyjan
Prowadzący grup: Bohdan Achrem-Achremowicz, Piotr Jakubowski, Marek Kruczek, Magdalena Krystyjan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.