Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw specjalizacyjny II: Nowoczesne metody badań polisacharydów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTW.9NMBP.NM.TTZTW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny II: Nowoczesne metody badań polisacharydów
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami analizy polisacharydów umożliwiającymi określanie ich szczegółowej budowy molekularnej, właściwości węglowodanów natywnych i ich modyfikacji a także z podstawami chemii i chemii fizycznej polisacharydów.

Pełny opis:

1.Podstawy chemii i fizykochemii polimerów: podstawowe definicje (mer, polimer, kopolimer, liczbowo i wagowo średnia masa cząsteczkowa, różniczkowe i całkowe rozkłady mas cząsteczkowych polimerów); zachowanie makromolekuł w roztworach rozcieńczonych; żele i sieci polimerowe.

2.Budowa molekularna polisacharydów i jej wpływ na ich właściwości: geometria wiązań glikozydowych; hemiacetale i wolne grupy karbonylowe; wiązania wodorowe; konformacje łańcuchów polisacharydowych.

3.Metody oznaczania masy cząsteczkowej polisacharydów: chromatografia żelowa; MALDI-TOF; pomiary lepkościowe.

4.Badania reologiczne węglowodanów: kleikowanie skrobi; tworzenie żeli fizycznych, jonotropowych i termotropowych; krzywe płynięcia; tiksotropia; pomiary oscylacyjne.

5.Metody spektrofotometryczne. Podstawy fizykochemiczne spektroskopii H1-NMR i C13-NMR, spektroskopii w podczerwieni, nadfiolecie i świetle widzialnym, EPR. Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniach polisacharydów i podstawy interpretacji widm.

6.Analiza mikroskopowa. Podział metod mikroskopowych: mikroskopia optyczna, elektronowa, sił atomowych, konfokalna. Możliwości zastosowań metod mikroskopowych w badaniach węglowodanów.

7.Analiza termiczna węglowodanów. Termograwimetria oraz kalorymetria skaningowa. Badania procesów żelowania i kleikowania.

8.Chemiczne metody analizy cukrów.

Literatura:

1.J.F.Rabek; Podstawy fizykochemii polimerów; Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1977.

2.Praca zbiorowa pod redakcją Z. Florjańczyka i S. Penczka; Chemia polimerów; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; 1995.

3.W. Przygocki; Metody fizyczne badań polimerów; PWN, 1990.

4.A.W. Fawcett; Polymer Spectroscopy; Wiley 1996.

5.Z. Amjad; Water Soluble Polymers - Solution Properties and Applications; Academic Press; 2002.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.