Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.KTF.MIKNX.NI.TTZTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia żywności
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ważniejszymi grupami drobnoustrojów zasiedlających środowiska naturalne, skażeniami mikrobiologicznymi występującymi w surowcach, produktach spożywczych oraz przetwórstwie żywności i gastronomii, jak również z podstawowymi zatruciami pokarmowymi wywołanymi przez drobnoustroje, technikami utrwalania żywności i ochrony przed skażeniami.

Pełny opis:

Brak opisu

Literatura:

A. Podstawowa

1.Burbianka M., Pliszka A., Jaszczura E., Teisseyre T., Załęska H.: Mikrobiologia żywności. Mikrobiologiczne metody badania produktów żywnościowych, PZWL, Warszawa 1971.

2.Muller G.: Podstawy mikrobiologii żywności, WNT, Warszawa 1990.

3.Praca zbiorowa: Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, Wyd. SGGW, Warszawa 1993.

4.Trojanowska K., Giebeel H., Gołębiowska B.: Mikrobiologia żywności, Wyd. AR, Poznań 1996.

5.Żakowska Z., Stobińska H.: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Wyd. Politechniki, Łódź 2000.

B. Uzupełniająca

1.Drewniak E., Drewniak T.: Mikrobiologia żywności, WSziP, Warszawa 1996.

2.Kocwowa E.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej, PWN, Warszawa 1984.

3.Kunicki-Goldfinger W., Frejlak S.: Podstawy mikrobiologii i immunologii, PWN, Warszawa 1977.

4.Libudzisz Z., Kowal K.: Mikrobiologia techniczna tom I i II, Wyd. Politechniki, Łódź 2000.

5.Malinowski J.: Higiena w przemyśle spożywczym, aspekty mikrobiologiczne, WNT, Warszawa 1976.

6.Miesięcznik naukowo-techniczny „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, Wyd. Sigma – NOT, Warszawa.

7.Schlegel H. G.: Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa 1996.

8.Zalewski S.: Mikrobiologia żywności pochodzenia morskiego, Wyd. Morskie, Gdańsk 1978.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)