Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek techniczny i grafika komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.IAP.RTIGK.SI.TTZXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek techniczny i grafika komputerowa
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia wiadomości na temat zasad tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i procesów technologicznych z wykorzystaniem różnych nośników informacji.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:Zasady konstrukcji krzywych płaskich. Rzutowanie prostokątne punktu, odcinka, brył wielościennych i obrotowych. Rzutowanie prostokątne: metoda europejska, z dowolnym rozmieszczeniem rzutów, metoda amerykańska. Rzut aksonometryczny (3h). Rola rysunku w technice. Znormalizowane elementy rysunku technicznego (1h). Rysowanie elementów maszyn oraz połączeń w różnych stopniach uproszczenia. Widoki, przekroje, kłady. Rysunek złożeniowy. Rysunek wykonawczy. Wprowadzanie zmian na rysunkach (1h). Ogólne i szczegółowe zasady wymiarowania. Tolerowanie (2h). Rodzaje schematów i zasady ich sporządzania. Schematy kinetyczne. Schemat strukturalny, ogólny, technologiczny. Schematy hydrauliczne, pneumatyczne i techniki cieplnej. Oznaczenia i symbole stosowane na schematach (2h). Rola programów komputerowych w zapisie konstrukcji i tworzeniu grafiki. Wykorzystanie programów AutoCAD i CorelDRAW (1h).Tematyka ćwiczeń:Kreślenie krzywych płaskich (1h).Rzutowanie prostokątne (4h). Rzut aksonometryczny (2h). Szkicowanie. Rysunek wykonawczy. Wymiarowanie (3h). Rysunek złożeniowy i montażowy (3h). Schemat strukturalny, ogólny i technologiczny (5h). Wykresy techniczne (2h). Podstawy wykorzystania programu AutoCAD. Interfejs użytkownika. Rozpoczynania, organizacja i zapis rysunku. Tworzenie i modyfikowanie obiektów. Wymiarowanie (10h).

Literatura:

1.Dobrzański T.1998. Rysunek techniczny maszynowy.WNT.

2.Bober A., Dudziak M. 1999. Zapis konstrukcji. PWN.

3.Pikoń A. 2003. AutoCAD 2004. Pierwsze kroki. Wyd. HELION.

4.AutoCAD 2004. Podręcznik użytkownika.

5.Ogórek B.2003.CorelDRAW Graphics Suite11PL.Kom.Wyd.HELION.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)