Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria procesowa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.IAP.INPR1.SI.TTZTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria procesowa I
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Inżynieria procesowa opisuje w sposób ilościowy procesy które można spotkać w przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym i w przemysłach pokrewnych. Prezentowane zagadnienia obejmują zarówno procesy podstawowe (wymiana, pędu, ciepła i masy) jak również wyprane procesy i operacje jednostkowe.

Pełny opis:

W pierwszym semestrze omówione zostaną następujące zagadnienia szczegółowe:

Podział procesów i ich ogólna charakterystyka (zmienne intensywne, zmienne ekstensywne, zasady bilansowania).

Przepływy przez rurociągi,

Ruch cząstek w płynach (klasyfikacja pneumatyczna i hydrauliczna, fluidyzacja, sedymentacja).

Przepływy przez złoża (opór złoża, filtracja).

Mieszanie w układach homogenicznych.

Literatura:

P. Lewicki, Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, Warszawa 2000.

R. Koch, A. Kozioł, Dyfuzyjno-cieplny rozdział substancji, WNT, Warszawa 1994.

M. Serwiński, Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa 1984.

R. Kramkowski, Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego, WAR, Wrocław 1997.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)