Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł kierunkowy 4: Praktyczne aspekty produkcji piwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F7.MK41.SI.TBSBY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł kierunkowy 4: Praktyczne aspekty produkcji piwa
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

-Praktyczne zagadnienia planowania produkcji, logistyki i płynności dostępu surowców,

-Dobór urządzeń i parametrów działu warzelni,

-Dobór urządzeń i parametrów technologicznych działu fermentacji .

Ćwiczenia warsztatowe

Tematyka zajęć:

-Planowanie produkcji, receptury i przygotowanie urządzeń do warzenia

-Warzenie w mikrobrowarze,

-Czynności porządkowe, utrzymanie higieny, dokumentacja produkcji,

-Kontrola przebiegu fermentacji, analizy codzienne, pobieranie prób,

-Pakowanie piwa, znakowanie piwa, kontrola jakości produktu,

-Wizyta terenowa w browarze rzemieślniczym.

Literatura:

Brewing, Lewis Michael J., Springer Science, 2002

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

-podstawowe zjawiska, pojęcia i prawa związane z wytwarzaniem piwa pomiędzy doborem parametrów technologicznych a przebiegiem procesu, wydajnością oraz jakością piwa produkowanego w mikrobrowarze

- zależności pomiędzy doborem parametrów technologicznych a przebiegiem procesu, wydajnością oraz jakością piwa produkowanego w mikrobrowarze

- zasady organizacji browaru i planowania produkcji w mikrobrowarze

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- zaplanować produkcję i wykonać niezbędne obliczenia do wytwarzania brzeczki w mikrobrowarze

- wykonać analizę jakości półproduktów i ocenić przebieg procesu wytwarzania brzeczki i piwa w mikrobrowarze, właściwie zinterpretować uzyskane wyniki i przedstawić je w formie raportu/sprawozdania

- dobrać odpowiednią metodę zacierania, filtracji zacieru, gotowania brzeczki oraz fermentacji i dojrzewania piwa, w zależności od specyfikacji produktu w mikrobrowarze

- organizaować pracę własną lub zespołu, stosuje zasady BHP i dobrych praktyk podczas odbywania praktyki

-przygotować raport/sprawozdanie z odbycia praktyki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

- wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na conajmniej 80% wykładów - udział w ocenie końcowej 10%.

Samodzielne uwarzenie piwa wg opracowanej receptury - udział oceny za sprawozdanie w ocenie końcowej 90%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Olga Hrabia, Aleksander Poreda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Michał Cebula, Olga Hrabia, Sebastian Jabłoński, Aleksander Poreda, Maciej Wentowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)