Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł kierunkowy 5: Stabilizacja piwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F6.MK51.SI.TBSBY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł kierunkowy 5: Stabilizacja piwa
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Stabilizacja piwa

Pełny opis:

Stabilizacja koloidalna piwa

Stabilizacja mikrobiologiczna piwa

Stabilizacja sensoryczna piwa i przemiany związane ze starzeniem

Materiały pomocnicze stosowane do stabilizacji piwa

Stabilizacja koloidalna piwa i oznaczanie stabilności koloidalnej piwa

Stabilizacja mikrobiologiczna piwa i badanie jakości mikrobiologicznej piwa po przechowywaniu

Stabilizacja sensoryczna piwa i badanie terminu przydatności do spożycia

Obliczenia technologiczne związane z działem stabilizacji piwa

Literatura:

1. W. Kunze, Technologia słodu i piwa, VLB Berlin, 2014

2. Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku, OSWI Nauka-Przemysł, monografia naukowa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

podstawowe zjawiska, pojęcia i prawa związane ze stabilizacją koloidalną,

mikrobiologiczną i sensoryczną piwa

zależności pomiędzy parametrami technologicznymi procesów stabilizacji a jakością produktu

zasady działania maszyn i urządzeń związanych ze stabilizacją piwa

Umiejętności:

przeprowadzić zabiegi technologiczne mające na celu stabilizację koloidalną piwa

przeprowadzić i zaplanować zabiegi technologiczne stabilizujące piwo

mikrobiologicznie

wykorzystać materiały pomocnicze do stabilizacji piwa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnego sprawozdania z prac laboratoryjnych - udział w ocenie końcowej modułu 20%,

- 1 kolokwium cząstkowe z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51%

punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Olga Hrabia, Grzegorz Pasztaleniec, Aleksander Poreda, Paweł Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)