Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł kierunkowy 3: Projektowanie nowych produktów piwowarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F6.MK31.SI.TBSBY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł kierunkowy 3: Projektowanie nowych produktów piwowarskich
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Projektowanie nowych produktów piwowarskich

Pełny opis:

Tematyka:

Różne strategie rozwoju nowego produktu, skala browaru i potrzeby rynkowe

Metodyka opracowania nowego produktu (marketing-technologia), znaczenie paneli konsumenckich w podejmowaniu decyzji

Obliczenia technologiczne przy opracowaniu receptury (założenia odnośnie barwy, stopnia odfermentowania, profilu sensorycznego).

Przygotowanie surowców i receptury do skali produkcji prototypowej

Warzenie brzeczki i analiza jej jakości

Prowadzenie i kontrola przebiegu fermentacji

Analiza jakości produktu i porównanie do założeń wstępnych

Literatura:

1. W. Kunze, Technologia słodu i piwa, VLB Berlin , 2014

2. Designing great beers

3. A Handbook for Sensory and Consumer-Driven New Product Development, Maurice O’Sullivan, Woodhead Publishing, 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

podstawowe zasady wprowadzania nowych produktów na rynek piwowarskich

zasady współpracy między działem marketingu a działami technologicznymi i

metodykę kreowania nowej koncepcji produktu

zasady profilowania produktu i tworzenia opisów profilu sensorycznego produktu

Umiejętności:

wykonać obliczenia technologiczne i przygotować recepturę piwa na podstawie

założeń jakościowych dla nowego produktu

dobrać odpowiednie surowce skrobiowe i mikroorganizmy do wytworzenia

założonego typu piwa

zaplanować proces rozwoju nowego produktu, wytworzyć partię próbną i opracować

plan skalowania produkcji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach: na ocenę pozytywną należy być obecnym na min. 70% wykładów. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 40%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- oceny aktywności podczas ćwiczeń w celu weryfikacji umiejętności wytwarzania zaprojektowanego produktu;

- indywidualnego sprawozdania z prac laboratoryjnych.

Udział w ocenie końcowej modułu 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Katarzyna Fulara, Olga Hrabia, Aleksander Poreda, Paweł Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)