Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw II: Technologia produkcji tradycyjnych i nowoczesnych artykułów zbożowo-mącznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F6.EL21.SI.TTZTX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw II: Technologia produkcji tradycyjnych i nowoczesnych artykułów zbożowo-mącznych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze współczesnymi technologiami przechowalnictwa, przemiału ziarna, produkcji pieczywa, makaronów i preparowanych artykułów zbożowo-mącznych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Skład chemiczny ziarna zbóż, jego budowa i metody utrwalania.

2. Budowa elewatorów, sporządzanie mieszanek przemiałowych.

3. Przygotowanie ziarna do przemiału – czyszczenie czarne i białe.

4. kondycjonowanie ziarna przed procesem przemiału.

5. Zasady przemiału ziarna i różnice w przemiale pszenicy i żyta.

6. Odsiewanie i gatunkowanie mąki.

7. Podstawy kaszarstwa.

8. Produkcja nowoczesnych przetworów zbożowo-mącznych.

9. Produkcja makaronów tradycyjnych , skrobiowych i wysokobiałkowych.

10. Charakterystyka podstawowych składników pieczywa.

11. Składniki pomocnicze pieczywa oraz polepszacze piekarskie.

12. Metody przygotowania ciasta na chleb pszenny, żytni i mieszany.

13. Pieczywo specjalne.

14. Starzenie pieczywa.

15. Wady pieczywa.

16. Ocena jakości pieczywa.

Tematyka ćwiczeń:

1. Budowa i ocena przydatności technologicznej ziarna różnych zbóż.

2. Badanie właściwości mąk w oparciu o normy.

3. Próbny wypiek chleba pszennego, żytniego i mieszanego metodą jednofazową.

4. Wypiek herbatników.

5. Analiza jakości pieczywa.

Literatura:

PODSTAWOWA:

1. Ambroziak Z. 2011. Produkcja piekarsko-ciastkarska cz. I WSP

2. Ambroziak Z. 2012. Produkcja piekarsko-ciastkarska cz. II WSP

3. Jurga R., 1994. Przetwórstwo zbóż. cz. I i II. WSiP, Warszawa

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Gawęcki J., Obuchowski W. 2016. Produkty zbożowe. Technologia i rola w żywieniu człowieka, Wyd. UP w Poznaniu.

2. Mościcki L., Mitrus M., Wójtowicz A. 2007. Technika ekstruzji w przemyśle rolno-spożywczym. PWRiL Warszawa

3. Obuchowski W., 1997. Technologia przemysłowej produkcji makaronu. Wyd. AR Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza Zna i rozumie:

- podstawowe gatunki zbóż, ich budowę i właściwości, metody przechowywania zboża, rodzaje magazynów zbożowych i metody sporządzania mieszanek przemiałowych, kolejne etapy przygotowania ziarna do przemiału, - zasady przemiału zbóż chlebowych oraz podstawowe różnice pomiędzy mąkami pszennymi i żytnimi.

- schematy technologiczne produkcji tradycyjnych (kasze i płatki) i nowoczesnych przetworów zbożowo-mącznych oraz metody i kolejne etapy produkcji makaronów tradycyjnych, skrobiowych i wysokobiałkowych.

- podstawowe składniki pieczywa, metody przygotowania ciasta oraz wypieku chleba pszennego, żytniego i mieszanego. Rozumie zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące podczas tych zabiegów.

- przyczyny i środki zapobiegające wadom pieczywa. Zna zjawisko starzenia się pieczywa, zna rodzaje pieczywa specjalnego.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- stosować odpowiednie metody analityczne do oceny jakości zboża i określić przydatność partii zboża do przetwórstwa.

- stosować odpowiednie metody analityczne do oceny jakości mąki oraz ocenić przydatność partii mąki do wypieku pieczywa.

- kontrolować prawidłowość procesu technologicznego na poszczególnych etapach przygotowania ciasta i wypieku oraz stosować odpowiednie metody analityczne do oceny jakości pieczywa.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- oceny zagrożeń wynikających z zastosowania niewłaściwych surowców i technologii.

- kreatywnego poszukiwania sposobów wykorzystania nowych surowców i technologii w przetwórstwie zbóż.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- aktywności i sposobu wykonania ćwiczeń - udział w ocenie końcowej 10%,

- 4 kolokwiów cząstkowych z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej 40%. "

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gambuś, Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Krzysztof Buksa, Halina Gambuś, Jarosław Korus, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buksa, Jarosław Korus
Prowadzący grup: Krzysztof Buksa, Jarosław Korus, Dorota Litwinek, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gambuś
Prowadzący grup: Krzysztof Buksa, Halina Gambuś, Jarosław Korus, Dorota Litwinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gambuś, Jarosław Korus
Prowadzący grup: Krzysztof Buksa, Halina Gambuś, Jarosław Korus, Dorota Litwinek, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.