Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw III: Jakość i bezpieczeństwo produktów z owoców i warzyw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F5.EL31.SI.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw III: Jakość i bezpieczeństwo produktów z owoców i warzyw
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Ocena przydatności owoców, warzyw i grzybów świeżych do przetwórstwa – podział owoców i warzyw, charakterystyka wybranych gatunków, skład chemiczny owoców, warzyw i grzybów, czynniki wpływające na jakość handlową i przetwórczą owoców i warzyw, czynniki powodujące psucie się owoców i warzyw, procesy fizjologiczne, enzymatyczne i mikrobiologiczne.

Przetwory i konserwy z owoców i warzyw i grzybów - wymagania jakościowe i normalizacja.

Przemysłowe technologie i metody przetwarzania owoców warzyw i grzybów; zasady mrożenia, produkcja konserw apertyzowanych, kiszenie, suszenie, produkcja półproduktów i koncentratów, produkcja soków, nektarów i napojów owocowych i warzywnych. Czynniki decydujące o trwałości i jakości przetworów i konserw, wpływ warunków przetwarzania i przechowywania półproduktów i produktów gotowych oraz rodzaju opakowania na jakość produktów.

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Technologie stosowane w zamrażalnictwie surowców ogrodniczych. Wymagania surowcowe dla owoców, warzyw i grzybów, obróbka wstępna surowca przed mrożeniem, rodzaje mrożonek, sposoby zamrażania, zmiany jakościowe w czasie mrożenia składowania i rozmrażania, ocena jakości i zagrożenia zdrowotne.

Technologia konserw apertyzowanych z owoców i warzyw i grzybów. Wymagania surowcowe, obróbka wstępna surowca, rodzaje konserw, ocena jakości, zagrożenia zdrowotne.

Warzywa kiszone – parametry jakościowe, zagrożenia zdrowotne.

Susze owocowe, warzywne i grzybowe – rodzaje produktów, parametry jakościowe, zagrożenia zdrowotne .

Technologia produkcji pulp i przecierów owocowych oraz produkcja przetworów słodzonych (dżemów, marmolad, powideł, konfitur z tych półproduktów – ocena jakości i bezpieczeństwo zdrowotne.

Technologia produkcji soków, nektarów i napojów owocowych i warzywnych – ocena jakości i zagrożenia zdrowotne.

Literatura:

Podstawowa:

1. Jarczyk A., Płocharski W. 2010. Technologia produktów owocowych i warzywnych. WSE-H Skierniewice.

2. Jarczyk A., Berdowski J. 1999. Przetwórstwo owoców i warzyw. T 1-2, WSiP Warszawa.

3. Pachołek B., Zmudziński W., Podsiadłowska J. 2009. Towaroznawstwo żywności. UE Poznań

Uzupełniająca

1. Kędzior W. (red.). 2012. Badanie i ocena jakości produktów spożywczych. AE w Krakowie, Kraków.

2. Świderski F. (red.). 1998. Towaroznawstwo produktów spożywczych. Teoria i ćwiczenia. SGGW, Warszawa.

3. Świderski F., Waszkiewicz-Robak B. 2010. Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna skład chemiczny i właściwości warzyw, owoców i grzybów wykorzystywanych w przetwórstwie żywności. Ma ogólną wiedzę na temat aspektów prawnych dotyczących oceny jakości surowców i produktów z warzyw, owoców i grzybów oraz żywności ogółem.

Wykazuje znajomość oddziaływania zastosowanych technologii i podstawowych materiałów stosowanych w przetwórstwie żywności na jakość i bezpieczeństwo, produktów z warzyw, owoców i grzybów.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

wykorzystuje podstawowe technologie i techniki do utrwalania surowców oraz produkcji półprzetworów i produktów gotowych z warzyw, owoców i grzybów. Dokonuje pod kierunkiem opiekuna oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów warzywnych, owocowych i grzybowych, Wykonuje proste zadania badawcze w zakresie technologii przetwórstwa.

Potrafi zidentyfikować i analizować zjawiska mogące mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktów z warzyw, owoców i grzybów oraz zna zastosowanie typowych technik i potrafi je optymalizować dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa tych produktów. Ma umiejętność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik i narzędzi, rozwiązujących problemy w ocenie jakości i bezpieczeństwa produktów z warzyw, owoców i grzybów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Potrafi pracować w grupie. Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie krajowych i wspólnotowych wymogów prawnych dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów z owoców i warzyw i grzybów. Ma świadomość odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej za produkcję wysokiej jakości żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie zaliczenia pisemnego złożonego z pytań testowych i otwartych (ocena pozytywna min. 50%) – udział w ocenie końcowej modułu 60%.

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- 3 pisemnych sprawdzianów z ćwiczeń (pytania testowe, obliczeniowe, rozwiązanie problemu, interpretacja wyniku) (ocena pozytywna powyżej min. 51% ) - udział w ocenie końcowej modułu 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Słupski
Prowadzący grup: Łukasz Skoczylas, Jacek Słupski, Małgorzata Tabaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Słupski
Prowadzący grup: Emilia Bernaś, Łukasz Skoczylas, Jacek Słupski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Słupski
Prowadzący grup: Łukasz Skoczylas, Jacek Słupski, Małgorzata Tabaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Słupski
Prowadzący grup: Łukasz Skoczylas, Jacek Słupski, Małgorzata Tabaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.