Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw I: Jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia roślinnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F4.EL11.SI.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw I: Jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia roślinnego
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Budowa, rodzaje jakość i skład chemiczny ziaren zbóż wykorzystywanych w przemyśle i jego wstępne

przygotowanie do przetwórstwa.

Rola produktów zbożowych w diecie osób nietolerujących glutenu.

Technologia produkcji różnych rodzajów mąk, ocena ich jakości i przydatności technologicznej.

Technologia produkcji tradycyjnych przetworów zbożowych – kasz, płatków, otrąb, zapewnianie ich wysokiej jakości i bezpieczeństwa

Tradycyjne i nowoczesne metody produkcji makaronów, czynniki wpływające na jego jakość i bezpieczeństwo

Aktualny asortyment nowoczesnych artykułów zbożowo-mącznych, metody produkcji, jakość sensoryczna i dietetyczna.

Metody produkcji pieczywa, jego jakość, trwałość mikrobiologiczna oraz przydatność konsumpcyjna.

Dozwolone substancje dodatkowe w przemyśle piekraskim

Metody produkcji wybranego asortymentu przemysłu ciastkarskiego

Dozwolone substancje dodatkowe w przemyśle ciastkarskim

Surowce przemysłu cukrowniczego, ich charakterystyka , produkcja cukru z różnych materiałów roślinnych z uwzględnieniem zagrożeń w tych technologiach , jakość produktów ubocznych

Ziemniak- surowiec dla przemysłu spożywczego i krochmalniczego , wartość odżywcza i prozdrowotna ziemniaka

Jakość i bezpieczeństwo w produkcji wyrobów ziemniaczanych spożywczych i krochmalniczych

Skrobie modyfikowane- ich jakość jako dodatków do żywności , bezpieczeństwo w ich produkcji

Szanse i zagrożenia wykorzystania skrobi modyfikowanych w produkcji żywności

Jakość i bezpieczeństwo w produkcji czekolady kakao i karmelków

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Analiza towaroznawcza ziarna zbóż przeznaczonych do przetwórstwa

Ocena przydatności do konsumpcji oraz przemysłu piekarskiego i ciastkarskiego różnych rodzajów mąk

Analiza organoleptyczna i ocena cech fizycznych makaronów

Analiza jakości (objętość, tekstura, porowatość, kwasowość, wilgotność) oraz przydatności konsumpcyjnej pieczywa

Analizy jakości i przydatności konsumpcyjnej wybranych wyrobów ciastkarskich

Analiza jakościowa wyrobów cukrowniczych i cukierniczych

Analiza jakościowa bulwy ziemniaka stosowanego jako surowca przetwórczego

Wytworzenie metodą laboratoryjną ziemniaczanych produktów spożywczych oraz ich analiza jakościowa i ilościowa

Ocena właściwości fiz-chem i funkcjonalnych skrobi modyfikowanych

Literatura:

Podstawowa

1. Ambroziak Z. 1998. Produkcja piekarsko-ciastkarska cz. I i II. WSiP, W-wa.

2. Jakubczyk T., Haber T. 1983. Analiza zbóż i przetworów zbożowych. Wyd. SGGW, W-wa.

3. Pałasiński M. (red.): Technologia przemysłów węglowodanowych, Kraków 2005.

Uzupełniająca:

1. Jankowski S. 1982. Zarys technologii młynarstwa i kaszarstwa. WNT, W-wa

2. Obuchowski W. 1997. Technologia przemysłowej produkcji makaronu. Wyd. AR Poznań

3. Lisińska i in. 2006. Ćwiczenia z technologii przetwórstwa węglowodanów. Wyd. AR Wrocław

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Rozróżnia zboża i ich przetwory, prezentuje ich charakterystyczne cechy, opisuje przyczyny celiakii i rozpoznaje produkty odpowiednie dla osób nietolerujących glutenu.

Objaśnia schematy technologiczne produkcji tradycyjnych i nowych produktów pochodzenia zbożowego i objaśnia zmiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne zachodzące w tych produktach podczas przetwarzania i przechowywania

Charakteryzuje dozwolone substancje pomocnicze stosowane w przemyśle piekarskim i ciastkarskim, wskazuje korzyści i zagrożenia wynikające z ich stosowania.

Wskazuje różnicę pomiędzy technologiami otrzymywania cukru z różnych surowców roślinnych oraz opisuje jakość ubocznych produktów z cukrowni

Zna technologie wytworzenia ziemniaczanych produktów spożywczych i krochmalniczych oraz opisuje jakość i bezpieczeństwo modyfikowanych produktów krochmalniczych wykorzystywanych jako dodatki do żywności

Opisuje produkcję czekolady, kakao i karmelków wykazując różnicę w technologiach ich produkcji oraz zagrożenia zdrowotne z nimi związane.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Samodzielnie planuje i organizuje analizy niezbędne do oceny produktów roślinnych i potrafi zaprezentować i wykorzystać uzyskane wyniki do końcowej oceny produktu.

Wykorzystuje właściwe parametry technologii produkcji oraz stosuje odpowiednie surowce i dozwolone substancje dodatkowe w celu uzyskania produktów pochodzenia roślinnego o wysokiej jakości.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Wykazuje odpowiedzialność za jakość, higienę i bezpieczeństwo roślinnych produktów żywnościowych.

Wykazuje umiejętność rzetelnej oceny jakości produktów roślinnych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego złożonego z pytań testowych i otwartych (0-50 pkt) – udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- 3 pisemnych sprawdzianów z ćwiczeń (pytania testowe, obliczeniowe, rozwiązanie problemu, interpretacja wyniku) (ocena pozytywna min. 51%) - udział w ocenie końcowej modułu 25% (część przetwórstwo zbóż);

- 1 pisemnego sprawdzianu z ćwiczeń (pytania testowe, rozwiązanie problemu) (ocena pozytywna min. 51%) - udział w ocenie końcowej modułu 25% (część przetwórstwo węglowodanów).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gumul
Prowadzący grup: Dorota Gumul, Jarosław Korus, Dorota Litwinek, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gumul
Prowadzący grup: Dorota Gumul, Jarosław Korus, Dorota Litwinek, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.