Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw 4: Właściwości i zastosowanie skrobi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F4.4EL2.SI.TBSBY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 4: Właściwości i zastosowanie skrobi
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi właściwościami surowców skrobiowych, metodami produkcji skrobi i jej modyfikatów oraz ich wykorzystaniem w przemyśle spożywczym ze szczególnym uwzględnieneim browarnictwa.

Pełny opis:

Wykłady:

Skrobia – morfologia, biosynteza, właściwości fizyczno-chemiczne

Produkcja skrobi z ziemniaków i surowców pokrewnych. Tapioka i sago.

Produkcja skrobi zbożowych. Przemiał kukurydzy na mokro.

Modyfikacje skrobi metodami fizycznymi i chemicznymi – wykorzystanie produktów modyfikacji w technologii żywności

Hydroliza skrobi przy użyciu metod chemicznych i enzymatycznych

Ćwiczenia:

Ziemniak jako surowiec skrobiowy, wyosabnianie i charakterystyka skrobi ziemniaczanej

Wyosabnianie i charakterystyka wybranych skrobi zbożowych

Hydroliza skrobi. Charakterystyka hydrolizatów skrobiowych

Literatura:

Praca zbiorowa pod red. M. Pałasińskiego; Technologia przetwórstwa węglowodanów; PTTŻ Małopolska; 2005.

W. Sikorski; Chemia Żywności; WNT, Warszawa 2002.

Tegge G., 2010. Skrobia i jej pochodne. Wyd. PTTZ Oddział Małopolski

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

procesy wykorzystywane w przemyśle cukrowniczym do izolacji, oczyszczania i krystalizacji sacharozy

budowę i właściwości skrobi, sposób jej powstawania i metody izolacji na skalę laboratoryjną i przemysłową

właściwości skrobi naturalnych i modyfikowanych fizycznie i chemicznie

chemiczne i enzymatyczne metody hydrolizy skrobi

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

oznaczyć zawartość sacharozy, inwertu i popiołu w surowcach i produktach przemysłu cukrowniczego, przedstawić i zinterpretować uzyskane wyniki

dokonać analizy własciwości fizyczno-chemicznych modyfikatów skrobi otrzymanych metodami fizycznymi lub chemicznymi

przeprowadzić hydrolizę skrobi i wyznaczyć jej szybkość

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

systematycznego poszerzania swojej wiedzy i podejmowania działań zwiększających aktywność zawodową

kreatywnego rozwiązywania problemów oraz pracy samodzielnej i zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu – 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej modułu 25%

- kolokwium z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 25%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Magdalena Krystyjan, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Krzysztof Buksa, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.