Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw 2: Podstawy technologii cukierniczej i ciastkarskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F4.2EL2.SI.TTZCZ.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 2: Podstawy technologii cukierniczej i ciastkarskiej
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

Definicje wyrobów ciastkarskich. Surowce mączne.

Przegląd wybranych produktów cukierniczych. Surowce cukrowe i środki słodzące.

Charakterystyka i wstępna obróbka ziarna kakaowego.

Czekolada i wyroby czekoladowe.

Karmelki - produkcja.

Herbatniki - produkcja.

Wafle - produkcja.

Pierniki, pieczywo parzone i piankowe - produkcja.

Ćwiczenia:

Analiza jakościowa wybranych surowców cukierniczych, a także miodu i środków słodzących stosowanych w cukiernictwie i ciastkarstwie.

Analiza jakościowa wyrobów czekoladowych i kakao. Produkcja pierników i ich ocena jakościowa.

Analiza właściwości fizyczno-chemicznych i jakościowych karmelków i żelków. Produkcja herbatników i wafli i ich ocena jakościowa.

Produkcja pieczywa parzonego i piankowego oraz ocena jakościowa wytworzonych wyrobów.

Literatura:

1. Wyczański S. Cukiernictwo.Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1994.

2. Dojutrek C., Pietrzyk A., Ciastkarstwo, WSiP, Warszawa, 1981.

3. Dojutrek C., Pietrzyk A. Wyroby ciastkarskie, WNT, Warszawa, 1997.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

klasyfikacje i specyfikę wyrobów cukierniczych i ciastkarskich.

technologie otrzymywania wybranych produktów branży cukierniczej i ciastkarskiej.

wpływ surowców, technologii i operacji jednostkowych na jakość wyrobów cukierniczych i ciastkarskich.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

właściwie opracować i zinterpretować wyniki uzyskane na podstawie analiz fizykochemicznych charakterystycznych dla oceny jakości wybranych produktów cukierniczych i ciastkarskich.

dobrać właściwe surowce do otrzymywania konkretnych wyrobów cukierniczych i ciastkarskich.

dobrać odpowiednią metodę do oceny wybranych cech jakościowych produktu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 60%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej 20%,

- kolokwium zaliczeniowego z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Anna Dobosz-Kobędza, Stanisław Kowalski, Dorota Litwinek, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski, Dorota Litwinek, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-26 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski, Dorota Litwinek, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.