Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw 2: Kształtowanie jakości produktów spożywczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F4.2EL2.SI.TTZCX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 2: Kształtowanie jakości produktów spożywczych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie pochodzenia, sposobu otrzymywania, właściwości, zastosowania i przeznaczenia surowców i otrzymanych z nich środków spożywczych stających się towarem, posiadających szereg ściśle określonych cech użytkowych umożliwiających ich konsumencką akceptację, poznanie metod ich badań i oceny czynników wpływających na kształtowanie ich jakości, preferencje konsumenckie, a także ciekawostek z zakresu historii, pochodzenia i powstawania tych produktów.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Wprowadzenie do przedmiotu, rola zadania i cele towaroznawstwa, towaroznawstwo jako nauka interdyscyplinarna. Rola towaroznawstwa w kształtowaniu jakości produktów spożywczych. Wpływ towaroznawstwa na kształtowanie ekosystemu i ochronę środowiska

Przyprawy – pochodzenie, znaczenie i rola w kształtowaniu walorów sensorycznych żywności, poszukiwaniu nowych rozwiązań kulinarnych

Zboża – charakterystyka, pochodzenie, wskaźniki oceny towaroznawczej, właściwości, wykorzystanie, znaczenie żywieniowe, wykorzystanie odpadów, szkodniki, ochrona

Przetwory zbożowe- charakterystyka, wskaźniki oceny towaroznawczej, znaczenie żywieniowe, asortyment, transport, magazynowanie

Kawa, herbata - charakterystyka, pochodzenie, wskaźniki oceny towaroznawczej, właściwości, wykorzystanie, znaczenie żywieniowe, wykorzystanie odpadów, szkodniki, asortyment, transport, magazynowanie

Kakao, czekolada, pieczywo cukiernicze, lody - charakterystyka, pochodzenie, wskaźniki oceny towaroznawczej, właściwości, wykorzystanie, znaczenie żywieniowe, wykorzystanie odpadów, szkodniki, asortyment, transport, magazynowanie

Ziemniaki/skrobia, buraki/trzcina/cukier, karmel, cukiernictwo - charakterystyka, pochodzenie, wskaźniki oceny towaroznawczej, właściwości, wykorzystanie, znaczenie żywieniowe, wykorzystanie odpadów, szkodniki, asortyment, transport, magazynowanie

Mleko, sery, mleczne napoje fermentowane - charakterystyka, pochodzenie, wskaźniki oceny towaroznawczej, właściwości, wykorzystanie, znaczenie żywieniowe, wykorzystanie odpadów, szkodniki, asortyment, transport, magazynowanie

Tłuszcze zwierzęce i roślinne - charakterystyka, pochodzenie, wskaźniki oceny towaroznawczej, właściwości, wykorzystanie, znaczenie żywieniowe, wykorzystanie odpadów, asortyment, transport, magazynowanie

Fermentowane napoje alkoholowe - charakterystyka, pochodzenie, wskaźniki oceny towaroznawczej, właściwości, wykorzystanie, znaczenie żywieniowe, wykorzystanie odpadów, asortyment, transport, magazynowanie

Przyprawy, charakterystyka, rozpoznawanie, zastosowanie, ankieta dotycząca znajomości przypraw

Ziarno zbóż, charakterystyka i ocena towaroznawcza

Ocena organoleptyczna makaronów przed i po ugotowaniu

Opracowanie tabeli oceny

Kawy z różnych stron świata, proces prażenia kawy, ocena organoleptyczna naparów Opracowanie tabeli oceny naparów kawowych

Herbaty z różnych stron świata, proces suszenia herbat, ocena organoleptyczna naparów

Opracowanie tabeli oceny naparów herbacianych

Ocena organoleptyczna czekolady pełnej i nadziewanej

Opracowanie tabeli oceny wyrobów czekoladowych

Ocena organoleptyczna karmelków twardych i nadziewanych

Opracowanie tabeli oceny karmelków

Charakterystyka i ocena oliwek i oliwy,

Produkcja i charakterystyka kultowych serów podpuszczkowych (Reggiano Parmigiano, Cheddar, Gorgonzola, Stilton, Mozzarella, Ementaler, Gouda, Camember)

Szampan, wino musujące – charakterystyka produktów, etykiety i ich rola, korki,

Charakterystyka przekąsek zbożowych

Charakterystyka lodów

Makarony świata – pochodzenie, surowce, techniki wytwarzania

Ocena organoleptyczna wyrobów cukierniczych – wafle i herbatniki

Opracowanie tabeli oceny wyrobów cukierniczych

Ciekawostki: uprawa sałaty hydroponicznej, zbiory żurawiny i trufli, produkcja octu winnego, amerykańskiego bekonu, hodowla wagju. Zafałszowania żywności, znakowanie żywności

Literatura:

Literatura podstawowa:

Świderski F.: 2000 Żywność Funkcjonalna, SGGW, Warszawa

Świderski F.: 1999 Towaroznawstwo Żywności Przetworzonej, SGGW, Warszawa

Kołożyn - Krajewska D., Sikora T.: 1997 Towaroznawstwo Żywności, Warszawa WSiP

Lempka A.:1985 Towaroznawstwo - Produkty Spożywcze, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Flaczyk Ewa i in.Towaroznawstwo produktów spożywczych .WAR, Poznań 2006

Earle M., Andreson A.: Opracowanie produktów spożywczych, WNT , Warszawa 2007

Świetlikowska U.: 1995 Surowce Spożywcze, SGGW, Warszawa

Domine A.: Culinaria. Kuchnie Świata, Koeneman,tandem Verlag GmbH, Koenigswinter, 2004

Teubner Ch.: KUCHNIA. Produkty spożywcze z czterech stron świata, Carta Blanca Sp. zo.o., grupa Wydawnicza PWN, 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

Poprawnie definiuje jakość i potrafi omówić czynniki ja kształtujące w nawiązaniu do nauk o żywności i żywieniu

Prawidłowo charakteryzuje i rozpoznaje gatunki surowców roślinnych i zwierzęcych, umie scharakteryzować ich pochodzenie, właściwości zdrowotne i żywieniowe a także wymienić główne wykorzystanie surowców w przemyśle spożywczym. Potrafi objaśnić kulturę spożycia wybranych produktów spożywczych, wskazać na najważniejsze czynniki wpływające na jakość i wartość gotowego produktu Umie wyliczyć asortyment produktów obecnych na rynku i wskazuje prawidłowe i bezpieczne sposoby ich obrotu. Potrafi wskazać na najważniejsze zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności i konsumentów

Umiejętności

Umie wykorzystywać nabyta wiedzę do formułowania prawidłowych ocen produktów. Weryfikuje wyróżniki i umie sporządzać kartę oceny sensorycznej produktu, dobiera ważność cech jakościowych produktu do etapu jego przetworzenia. Prawidłowo interpretuje możliwe zmiany jakościowe zachodzące w produkcie na skutek upływu czasu, zmiany wilgoci, niewłaściwego obchodzenia się z produktem opakowanym w nawiązaniu do składu chemicznego produktu i jego przeznaczenia. Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do głębszej analizy grupy asortymentowej produktu, wskazać na występujące różnice pomiędzy surowcami oraz szacować ich dobór pod kątem wykorzystania. Potrafi dobrać metody analityczne do przeprowadzenia oceny produktu, oraz przeprowadzić prawidłową interpretacje uzyskanych wyników

Kompetencje społeczne

Nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawionych mu wiadomości oraz wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Brak odpowiedzi na zadane pytanie lub odpowiedź zła, nie potrafi poruszać się w tematyce zadanego pytania

Brak odpowiedzi na zadane pytanie lub odpowiedź zła, nie potrafi poruszać się w tematyce zadanego pytania

Brak odpowiedzi na zadane pytanie lub odpowiedź zła, brak myślenia koncepcyjnego

Całkowity brak aktywności, nie bierze udziału w dyskusji, na zadane pytania milczy

Na ocenę 3

Odpowiedzi urywane, jednowyrazowe: tak lub nie, szuka wsparcia u innych

Słabo opanował wiedzę w zakresie charakterystyki surowców roślinnych i zwierzęcych, słabo określa ich pochodzenie, właściwości zdrowotne i żywieniowe oraz główne wykorzystanie w przemyśle spożywczym, nie zna ogólnego zarys produkcji wybranych produktów spożywczych nie potrafi wskazać najważniejszych czynników wpływających na wartość gotowego produktu. Słabo zna zasady dotyczące przygotowania, podawania, i kultury spożycia wybranych produktów spożywczych, nie potrafi wskazać najważniejszych zagrożeń związanych z podstawowym bezpieczeństwem żywności i konsumentów

Słabo wykorzystuje nabytą wiedzę do formułowania prawidłowych ocen produktów. Nie potrafi właściwie zweryfikować wyróżników sensorycznych, słabo zna podstawowy skład chemiczny i ma trudności z wskazaniem właściwej analizy. Pobieżnie interpretuje możliwe zmiany zachodzące w produkcie na skutek upływu czasu, zmian wilgoci, niewłaściwego obchodzenia się z produktem opakowanym w nawiązaniu do składu chemicznego produktu i jego przeznaczenia

Brak własnego zdania, aktywność skupiona na szukaniu odpowiedzi w zapiskach i materiałach

Na ocenę 4

Zna rolę i zadania towaroznawstwa, ale nie przenosi tej wiedzy na dziedziny interdyscyplinarne

Dobrze opanował wiedzę w zakresie charakterystyki surowców roślinnych i zwierzęcych, potrafi ogólnie określić ich pochodzenie, właściwości zdrowotne i żywieniowe oraz główne wykorzystanie w przemyśle spożywczym, potrafi opisać ogólny zarys produkcji wybranych produktów spożywczych potrafi wskazać czynniki wpływających na wartość gotowego produktu. Zna zasady dotyczące przygotowania, podawania, i kultury spożycia wybranych produktów spożywczych

Potrafi wskazać na najważniejsze zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności i konsumentów

Potrafi wykorzystywać nabyta wiedzę do formułowania prawidłowych ocen produktów. Ogólnikowo weryfikuje wyróżniki sensoryczne, zna podstawowy skład chemiczny i potrafi wskazać właściwą analizę. Posiada wiedze dotyczącą zmian zachodzących w produkcie na skutek upływu czasu, zmian wilgoci, niewłaściwego obchodzenia się z produktem opakowanym w nawiązaniu do składu chemicznego produktu i jego przeznaczenia

Aktywność umiarkowana, zwykle popiera innych dyskutantów

Na ocenę 5

Wykazuje się dużą znajomością wiedzy o towaroznawstwie, rozumie znaczenie tego przedmiotu i jego miejsce wśród innych dyscyplin wiedzy

Bardzo dobrze opanował wiedzę w zakresie charakterystyki surowców roślinnych i zwierzęcych, dokładnie i szczegółowo określa ich pochodzenie, właściwości zdrowotne i żywieniowe oraz precyzyjnie przedstawia na ich wykorzystanie w przemyśle spożywczym, zna etapy produkcji wybranych produktów spożywczych, poprawnie wskazuje czynniki wpływające na wartość gotowego produktu. Zna zasady dotyczące przygotowania, podawania, i kultury spożycia wybranych produktów spożywczych

Potrafi wskazać na najważniejsze zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności i konsumentów, powiązać je w układzie przyczynowo-skutkowym

Potrafi bardzo dobrze wykorzystać nabyta wiedzę do formułowania prawidłowych ocen produktów. Ze znajomością weryfikuje wyróżniki sensoryczne, zna podstawowy skład chemiczny i umie wskazać właściwą analizę. Prawidłowo interpretuje możliwe zmiany zachodzące w produkcie na skutek upływu czasu, zmian wilgoci, niewłaściwego obchodzenia się z produktem opakowanym w nawiązaniu do składu chemicznego produktu i jego przeznaczenia

Bierze udział w dyskusji, poddaje się krytyce, wysuwa nowe propozycje, przedstawia nowe fakty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gibiński
Prowadzący grup: Marek Gibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kowalski
Prowadzący grup: Wiktor Berski, Marek Gibiński, Paulina Korpak, Stanisław Kowalski, Gabriela Zięć, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buksa
Prowadzący grup: Krzysztof Buksa, Anna Dobosz-Kobędza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.