Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny 2 G: Surowce spożywcze w kosmetykach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES22.SM.TTZGZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny 2 G: Surowce spożywcze w kosmetykach
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

1. Podstawowe zagadnienia z budowy skóry i naskórka (skóra właściwa, naskórek, tkanka podskórna), istota nawilżania i naturalne układy zatrzymania wody w skórze.

2. Formy kosmetyczne (roztwory, emulsje, piany, zawiesiny, aerozole, roztwory stałe, kosmetyki stałe, sypkie).

3. Tlen, jego reaktywne formy, wolne rodniki i substancje antyutleniające.

4. Nazewnictwo INCI, budowa, podział, właściwości oraz działanie kosmetyczne surowców kosmetycznych (w tym spożywczych) takich jak (tlenki, nadtlenki, zasady, kwasy nieorganiczne, sole, węglowodory, alkohole, fenole, etery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, kwasy tłuszczowe, NNKT, hydroksykwasy, silikony, węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka, tłuszcze, woski, emulgatory, witaminy).

1. Preparatyka laboratoryjna – otrzymywanie: emulsji O/W, W/O oraz nanoemulsji. Ocena sensoryczna i reologiczna otrzymanych form kosmetycznych.

2. Preparatyka laboratoryjna – otrzymywanie: szamponów, toników, żeli, peelingów. Podstawowe badania fizykochemiczne otrzymanych preparatów. 

3. Preparatyka laboratoryjna – otrzymywanie płynów micelarnych. Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji (ang. Critical micelle concentration, CMC) wybranego surfaktantu metodą tensjometryczną.

4. Preparatyka laboratoryjna – otrzymywanie kosmetyków kolorowych (pomadki, błyszczyki).

Literatura:

Podstawowa

1. Janicki S., Fiebig A., Sznitowska M. Farmacja Stosowana. PZWL, 2008.

2. Molski M., Chemia Piękna. PWN, 2012.

3. Sionkowska A.  Chemia kosmetyczna - wybrane zagadnienia. UMK, 2019.

Uzupełniająca

1. International Journal of Cosmetic Science.

2. Polish Journal of Cosmetology.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Zna i rozumie budowę skóry i naskórka, naturalne systemy utrzymania wody w skórze oraz związki nawilżające wykorzystywane w kosmetykach z uwzględnieniem surowców spożywczych.

Zna i rozumie podstawowe formy kosmetyczne (roztwory, emulsje, piany, zawiesiny, aerozole, roztwory stałe, kosmetyki stałe, sypkie).

Zna i rozumie nazewnictwo INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) podstawowych surowców kosmetycznych takich jak (antyoksydanty, tlenki, zasady, kwasy nieorganiczne, sole, węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, hydroksykwasy, silikony, węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka, emulgatory, witaminy, wybrane rośliny) oraz zna ich właściwości i działanie kosmetyczne.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi zmierzyć podstawowe właściwości fizykochemiczne preparatów kosmetycznych.

Potrafi przygotować recepturę i sporządzić według niej preparat kosmetyczny (emulsja, pomadka).

Potrafi czytać surowce kosmetyczne wg INCI oraz umie podać ich właściwości i działanie kosmetyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Goik
Prowadzący grup: Urszula Goik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Goik
Prowadzący grup: Urszula Goik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)