Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw specjalizacyjny II: Naturalne środki słodzące

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES21.SM.TTZTW.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny II: Naturalne środki słodzące
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z problematyka produkcji środków słodzących na bazie naturalnych surowców roślinnych. Przedmiot umożliwi zapoznanie sie z nowoczesnymi technologiami otrzymywania alternatywnych substancji słodzących (miód, syropy: klonowe, glukozowe fruktozowe, ksylitol itp.) oraz ich podstawowymi właściwościami i możliwościami aplikacyjnymi.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Fizjologia i chemia smaku, smak słodki, metody określania skali słodkości

Sacharoza jako podstawowy środek słodzący. Surowce, produkty i technologie

Produkcja i zastosowanie syropów fruktozowych i glukozowych

Miód. Właściwości miodu jako funkcja pochodzenia i sposobu pozyskiwania (produkcji) miodu. Miody nektarowe, spadziowe, ziołomiody

Syrop klonowy. Otrzymywanie, zastosowanie i potencjał aplikacyjny. Inne syropy roślinne: brzozowy, palmowy itp.

Inulina jako nowoczesny środek słodzący do specjalnych aplikacji

Środki słodzące na bazie modyfikowanych surowców naturalnych - ksylitol, mannitol, sorbitol itp.

Środki słodzące pochodzenia niewęglowodanowego

Naturalne środki słodzące jako alternatywa dla sacharozy i produktów syntetycznych

Otrzymywanie syropów glukozowych na drodze hydrolizy enzymatycznej skrobi

Chromatograficzna analiza profili węglowodanowych produktów naturalnych (miód, syrop klonowy)

Badanie aktywności enzymatycznej miodów spadziowych i nektarowych

Zastosowanie żywic jonowymiennych w analityce produktów o dużej zawartości cukrów prostych

Określenie podstawowych właściwości użytkowych syropów klonowych (określenie zawartości kwasu jabłkowego, oraz liczby ołowiowej Wintona

Inulina jako multifunkcjonalny środek słodzący. Właściwości mechaniczne żeli inulinowych itp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] A. Philip Draycott. Sugar Beet. Wiley-Blackwell, 1 edition, March 2006.

[2] Helen Mitchell. Sweeteners and Sugar Alternatives in Food Technology. Wiley-Blackwell, 1 edition, July 2006.

[3] Robert V. Stick. Carbohydrates: The Sweet Molecules of Life. Academic Press, 1 edition, March 2001.

Literatura uzupełniająca:

[1] Owen R. Fennema. Food Chemistry. CRC, 3 edition, June 1996.

[2] Marcel Roberfroid. Inulin-Type Fructans: Functional Food Ingredients. CRC, 1 edition, October 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje i wyjaśnia podstawowe aspekty związane z fizjologią odczuwania smaku.

Potrafi wyjaśnić zagadnienia technologiczne związane z produkcją sacharozy i syropów glukozowo-fruktozowych.

Opisuje podstawowe cechy jakościowe i wyjaśnia technologię otrzymywania miodu naturalnego ,syropów (klonowego, brzozowego itp.) oraz inuliny

Charakteryzuje podstawowe naturalne niesacharydowe środki słodzące oraz potrafi wskazać ich zastosowanie i ograniczenia technologiczne i żywieniowe.

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić hydrolizę enzymatyczną skrobi w celu uzyskania syropów skrobiowych.

Potrafi przygotować i przeprowadzić analizę chromatograficzną takich produktów jak miód syropy skrobiowe, syrop klonowy oraz interpretować otrzymane wyniki.

Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy wskaźników jakościowych miodów i syropu klonowego oraz interpretować otrzymane wyniki

Zna podstawy analizy tekstualnej i wykorzystuje je do oceny jakości żeli inulinowych.

Kompetencje społeczne

Nabiera dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy.

Nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie opisuje i nie wyjaśnia podstawowych aspektów związanych z fizjologią odczuwania smaku.

Nie potrafi wyjaśnić zagadnień technologicznych związanych z produkcją sacharozy i syropów glukozowo-fruktozowych.

Nie opisuje podstawowych cech jakościowych i nie wyjaśnia technologii otrzymywania miodu naturalnego.

Nie charakteryzuje podstawowych naturalnych niesacharydowych środkówi słodzących.

Nie potrafi przeprowadzić hydrolizy enzymatycznej skrobi w celu uzyskania syropów skrobiowych.

Nie potrafi przygotować i przeprowadzić analizy chromatograficznej miodu.

Nie potrafi przeprowadzić podstawowych analiz wskaźników jakościowych miodów

Nie zna podstaw analizy tekstualnej i nie wykorzystuje jej do oceny jakości żeli inulinowych.

Nie wykazuje dbałości o miejsce pracy.

Nie wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości.

Na ocenę 3

Opisuje podstawowe aspekty związane z fizjologią odczuwania smaku.

Potrafi wyjaśnić zagadnienia technologiczne związane z produkcją sacharozy ale nie syropów glukozowo-fruktozowych.

Opisuje podstawowe cechy jakościowe i wyjaśnia technologię otrzymywania miodu naturalnego.

Charakteryzuje podstawowe naturalne niesacharydowe środki słodzące ale nie potrafi wskazać ich zastosowania.

Potrafi przygotować stanowisko do przeprowadzenia hydrolizy enzymatycznej skrobi ale jej nie przeprowadza.

Potrafi przygotować i przeprowadzić analizę chromatograficzną takich produktów jak miód ale nie interpretować otrzymane wyniki.

Potrafi przeprowadzić niektóre podstawowe analizy wskaźników jakościowych miodów

Zna podstawy analizy tekstualnej ale nie wykorzystuje ich do oceny jakości żeli inulinowych.

Wykazuje dbałości o miejsce pracy.

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości.

Na ocenę 4

Opisuje i z trudem wyjaśnia podstawowe aspekty związane z fizjologią odczuwania smaku.

Potrafi wyjaśnić zagadnienia technologiczne związane z produkcją syropów glukozowo-fruktozowych ale nie sacharozy.

Opisuje podstawowe cechy jakościowe i wyjaśnia technologię otrzymywania miodu naturalnego i syropów (klonowego, brzozowego itp.).

Charakteryzuje podstawowe naturalne niesacharydowe środki słodzące oraz potrafi wskazać ich zastosowanie i ograniczenia technologiczne.

Potrafi przeprowadzić początkowe etapy hydrolizy enzymatycznej skrobi w celu uzyskania syropów skrobiowych.

Potrafi przygotować i przeprowadzić analizę chromatograficzną takich produktów jak miód syropy skrobiowe, syrop klonowy ale nie interpretować otrzymane wyniki.

Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy wskaźników jakościowych miodów ale nie interpretować otrzymane wyniki

Zna podstawy analizy tekstualnej i stara się wykorzystać je do oceny jakości żeli inulinowych.

Wykazuje dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie.

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii.

Na ocenę 5

Opisuje i wyjaśnia podstawowe aspekty związane z fizjologią odczuwania smaku.

Potrafi wyjaśnić zagadnienia technologiczne związane z produkcją sacharozy i syropów glukozowo-fruktozowych.

Opisuje podstawowe cechy jakościowe i wyjaśnia technologię otrzymywania miodu naturalnego ,syropów (klonowego, brzozowego itp.) oraz inuliny.

Charakteryzuje podstawowe naturalne niesacharydowe środki słodzące oraz potrafi wskazać ich zastosowanie i ograniczenia technologiczne i żywieniowe.

Potrafi przeprowadzić hydrolizę enzymatyczną skrobi w celu uzyskania syropów skrobiowych.

Potrafi przygotować i przeprowadzić analizę chromatograficzną takich produktów jak miód syropy skrobiowe, syrop klonowy oraz interpretować otrzymane wyniki.

Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy wskaźników jakościowych miodów i oraz interpretować otrzymane wyniki

Zna podstawy analizy tekstualnej i wykorzystuje je do oceny jakości żeli inulinowych.

Wykazuje dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy.

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łukasiewicz
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski, Marcin Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łukasiewicz
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski, Marcin Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kowalski
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.