Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw specjalizacyjny 2 C: Alergie pokarmowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES21.SM.TTZCZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny 2 C: Alergie pokarmowe
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy: Technologia Żywności, 3 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z immunologicznymi mechanizmami powstawania alergii oraz przyczynami alergii pokarmowych. Tematyka zajęć: układ odpornościowy, komórki biorące udział w odpowiedzi immunologicznej, przeciwciała i rozpoznawanie antygenu. Reakcje immunologiczne typu komórkowego i humoralnego. Nadwrażliwość – cztery typy nadwrażliwości. Alergeny występujące w produktach spożywczych, alergie pokarmowe. Diagnostyka, leczenie i zapobieganie alergiom pokarmowym. Techniki immunologiczne.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Wprowadzenie do immunologii, układ odpornościowy.

Komórki odpowiedzi immunologicznej, przeciwciała i rozpoznawanie antygenu. Reakcje immunologiczne typu komórkowego i humoralnego.

Mechanizmy powstawania odczynu alergicznego. Klasyfikacja nadwrażliwości.

Alergeny występujące w produktach spożywczych, alergie pokarmowe i ich objawy.

Diagnostyka, leczenie i zapobieganie alergiom pokarmowym. Techniki immunologiczne.

Wykrywanie alergenów pokarmowych w żywności metodami immunochemicznymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Roitt I., Brostoff J., Male D. Immunologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

2. Immunologia. Praca zbiorowa pod red. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W.. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

3. Schwarz G., Carlsson S.. Alergie pokarmowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

4. Jarosz M., Dzieniszewski J. Alergie pokarmowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2004

literatura uzupełniająca

1. Wróblewska B. Wielka ósemka alergenów pokarmowych. Alergia 4/15, 2002

2. Panaszek B.: Źródła alergenów reagujących krzyżowo i ich znaczenie kliniczne. Alergia, 2010, 4: 32-38

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu immunologii i mechanizmów powstawania reakcji alergicznych, występowania substancji alergennych w żywności oraz metod diagnostyki alergii i wykrywania alergenów w żywności.

Umiejętności praktyczne: wykonanie doświadczenia według instrukcji i pod kierunkiem prowadzącego, zrozumienie zasady eksperymentu, umiejętność opisania przeprowadzonego doświadczenia, prezentacji wyników oraz ich interpretacji oraz przygotowania pisemnego raportu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

Zaliczenie ćwiczeń w formie indywidualnego sprawozdania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Mickowska
Prowadzący grup: Barbara Mickowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Mickowska
Prowadzący grup: Barbara Mickowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Mickowska
Prowadzący grup: Barbara Mickowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)