Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw specjalizacyjny I: Węglowodanowe i białkowe biopolimery w technologii żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES14.SM.TTZTW.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny I: Węglowodanowe i białkowe biopolimery w technologii żywności
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami jakie dają układy biopolimerów, szeroko stosowane w technologii żywności. Wykłady obejmują zagadnienia budowy strukturalnej polisacharydów i polimerów białkowych, ich właściwości, otrzymywanie a przede wszystkim możliwości sterowania właściwościami produktu spożywczego poprzez dodatek do produktu na różnych etapach procesu technologicznego. Wykłady dotyczą głównie układów pochodzenia naturalnego oraz półsyntetycznych. Możliwości aplikacyjne biopolimerów pokazane zostaną w aspekcie podstaw fizyki makrocząsteczek w roztworach jako modelu dla większości produktów spożywczych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Aspekty chemii fizycznej roztworów polimerów: struktura i konformacja makrocząsteczki, zole, żele i mechanizmy ich powstawania, pęcznienie żelu, współczynnik pęcznienia, równanie Flory-Rehnera i Flory’ego, termodynamiczne warunki powstawania roztworów makrocząsteczek

Właściwości użytkowe układów polisacharydowych jako funkcja budowy molekularnej

Technologie otrzymywania i wydzielania polisacharydów naturalnych (z roślin wyższych, z wodorostów, pochodzenia mikrobiologicznego)

Biopolimery białkowe. Budowa, otrzymywanie, aplikacje. Gluten, keratyna, kazeina, kolagen, żelatyna

Właściwości funkcjonalne biopolimerów wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Reologia roztworów i żeli biopolimerowych, kształtowanie tekstury produktu, metody zagęszczania, inne właściwości

Zastosowanie biopolimerów w przemyśle spożywczym

Aspekty zdrowotne i żywieniowe spożywania produktów z dodatkiem biopolimerów

Biopolimery modyfikowane (CMC, pektyny, chitozan, białka modyfikowane, itp.)

Nowoczesne metody badan biopolimerów

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] Steve W. Cui. Polysaccharide Gums from Agricultural Products: Processing, Structures and Functionality. CRC, 1 edition, October 2000.

[2] Paul C. Hiemenz and Timothy P. Lodge. Polymer Chemistry, Second Edition. CRC, 2 edition, February 2007.

[3] Nussinovitch. Hydrocolloid Applications: Gum Technology in the Food and Other Industries. Springer, 1 edition, October 1998.

[4] Amos Nussinovitch. Water-Soluble Polymer Applications in Foods. Wiley-Blackwell, 1 edition, February 2003.

Literatura uzupełniająca:

[1] M. Rubinstein and Ralph H. Colby. Polymer Physics. Oxford University Press, USA, June 2003.

[2] Malcolm P. Stevens. Polymer Chemistry: An Introduction. Oxford University Press, USA, 3 edition, November 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i potrafi omówić fizykochemiczne aspekty powstawania makrocząsteczek oraz termodynamiczne warunki powstawania roztworów związków wielkocząsteczkowych. Zna podstawowe zjawiska charakterystyczne dla biopolimerów oraz prawa je opisujące a także metody badań stosowane do makrocząsteczek

Zna mechanizmy i źródła otrzymywania głównych biopolimerów wykorzystywanych w technologii żywności oraz możliwości ich zastosowania

Zna i potrafi wytłumaczyć fizjologiczne aspekty spożywania biopolimerów

Kompetencje społeczne

Nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstawowych zjawisk charakterystycznych dla biopolimerów oraz prawa je opisujących.

Nie zna źródeł otrzymywania głównych biopolimerów wykorzystywanych w technologii żywności.

Nie zna i nie potrafi wytłumaczyć fizjologicznych aspektów spożywania biopolimerów

Nie wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości.

Na ocenę 3

Zna podstawowe zjawiska charakterystyczne dla biopolimerów oraz prawa je opisujące

Zna źródła otrzymywania głównych biopolimerów wykorzystywanych w technologii żywności.

Zna i ogólnikowo potrafi wytłumaczyć fizjologiczne aspekty spożywania biopolimerów

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości.

Na ocenę 4

Zna i potrafi omówić fizykochemiczne aspekty powstawania makrocząsteczek oraz termodynamiczne warunki powstawania roztworów związków wielkocząsteczkowych. Zna podstawowe zjawiska charakterystyczne dla biopolimerów oraz prawa je opisujące

Zna mechanizmy i źródła otrzymywania głównych biopolimerów wykorzystywanych w technologii żywności.

Zna ale nie potrafi wytłumaczyć fizjologiczne aspekty spożywania biopolimerów

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii.

Na ocenę 5

Zna i potrafi omówić fizykochemiczne aspekty powstawania makrocząsteczek oraz termodynamiczne warunki powstawania roztworów związków wielkocząsteczkowych. Zna podstawowe zjawiska charakterystyczne dla biopolimerów oraz prawa je opisujące a także metody badań stosowane do makrocząsteczek

Zna mechanizmy i źródła otrzymywania głównych biopolimerów wykorzystywanych w technologii żywności oraz możliwości ich zastosowania

Zna i potrafi wytłumaczyć fizjologiczne aspekty spożywania biopolimerów

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kowalski
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski, Marcin Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kowalski
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.