Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw specjalizacyjny I: Białka zbóż - charakterystyka i znaczenie w żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES13.SM.TTZTZ.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny I: Białka zbóż - charakterystyka i znaczenie w żywności
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi grupami białek zbóż: ich funkcją, budową i znaczeniem żywieniowym, oraz przedstawienie technologii produkcji i zastosowań glutenu pszennego i białka kukurydzianego.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Klasyfikacja białek zbożowych i ich rozmieszczenie w ziarniaku. Pochodzenie ewolucyjne. Budowa strukturalna.

Metody badań białek zbożowych. Zawartość w surowcach i produktach. Właściwości.

Gluten pszenny. Technologia produkcji, właściwości i wykorzystanie.

Białka kukurydziane. Otrzymywanie i zastosowania.

Znaczenie żywieniowe białek zbóż. Białka modyfikowane.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• J. Gawęcki (red.). Białka w żywności i żywieniu, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2003

• H. Gąsiorowski (red.), Jęczmień. Chemia i technologia., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 1997

• H. Gąsiorowski (red.), Zyto. Chemia i technologia., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 1994

• H. Gąsiorowski (red.), Pszenica. Chemia i technologia., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 2004

• H. Gąsiorowski (red.), Owies. Chemia i technologia., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1995

Literatura uzupełniająca:

• R. H. Yada, Proteins in food processing, Woodhead Publishing Ltd., Abington 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza

Nazywa i charakteryzuje podstawowe grupy białek zbożowych

Opisuje procesy biosyntezy i metabolizm białek zbóż

Charakteryzuje surowce zbożowe, wykorzystywane jako źródła białka

Objaśnia etapy procesu izolacji białek zbożowych

Definiuje znaczenie białek w technologii żywności i żywieniu człowieka

Umiejętności

Dobiera odpowiednie metody analityczne do identyfikacji i analizy strukturalnej białek

Ocenia przydatność różnych gatunków zbóż do izolacji białka

Analizuje i sporządza schematy technologiczne związane z produkcją i modyfikacją białek zbóż

Kompetencje społeczne

Rozumie zagrożenia wynikające ze stosowania roślin modyfikowanych genetycznie

Kreatywnie poszukuje nowych sposobów wykorzystania białek zbóż w przetwórstwie spożywczym

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie wymienia grup białek zbożowych

Nie potrafi określić surowców zbożowych, wykorzystywanych jako źródła białka

Nie zna procesu izolacji białek zbożowych

Nie definiuje znaczenia białek w technologii żywności i żywieniu człowieka

Nie umie dobrać metody analitycznej do identyfikacji i analizy strukturalnej białek

Nie umie ocenić przydatności różnych gatunków zbóż do izolacji białka

Nie umie sporządzić schematów technologicznych związanych z produkcją i modyfikacją białek zbóż

Nie rozumie zagrożeń wynikających ze stosowania roślin modyfikowanych genetycznie

Nie poszukuje nowych sposobów wykorzystania białek zbóż w przetwórstwie spożywczym

Na ocenę 3

Wymienia grupy białek zbożowych. Określa podstawowe zboża będące źródłami białka. Wymienia metody izolacji białek. Określa podstawowe znaczenie białek w technologii żywności.

Dobiera wybrane metody analityczne do identyfikacji i analizy strukturalnej białek

Ocenia przydatność niektórych gatunków zbóż do izolacji białka

Sporządza niektóre schematy technologiczne związane z produkcją i modyfikacją białek zbóż

Rozumie niektóre z zagrożeń wynikających ze stosowania roślin modyfikowanych genetycznie

Z duża niechęcią poszukuje nowych sposobów wykorzystania białek zbóż w przetwórstwie spożywczym

Na ocenę 4

Nazywa i charakteryzuje podstawowe grupy białek zbożowych

Opisuje najważniejsze etapy biosyntezy i metabolizmu białek zbóż

Charakteryzuje surowce zbożowe, wykorzystywane jako źródła białka

Objaśnia etapy procesu izolacji białek zbożowych

Definiuje znaczenie białek w technologii żywności i żywieniu człowieka

Dobiera odpowiednie metody analityczne do identyfikacji i analizy strukturalnej białek

Ocenia przydatność różnych gatunków zbóż do izolacji białka

Analizuje i sporządza schematy technologiczne związane z produkcją i modyfikacją białek zbóż

Rozumie zagrożenia wynikające ze stosowania roślin modyfikowanych genetycznie

Kreatywnie poszukuje nowych sposobów wykorzystania białek zbóż w przetwórstwie spożywczym

Na ocenę 5

Szczegółowo charakteryzuje grupy białek zbożowych

Opisuje procesy biosyntezy i metabolizm białek zbóż

Szczegółowo charakteryzuje surowce zbożowe, wykorzystywane jako źródła białka

Na przykładach objaśnia etapy procesu izolacji białek zbożowych

Na przykładach omawia znaczenie białek w technologii żywności i żywieniu człowieka

Skutecznie dobiera odpowiednie metody analityczne do identyfikacji i analizy strukturalnej białek

Skutecznie ocenia przydatność różnych gatunków zbóż do izolacji białka

Bez zastanowienia analizuje i sporządza schematy technologiczne związane z produkcją i modyfikacją białek zbóż

Rozumie zarówno zagrożenia wynikające ze stosowania roślin modyfikowanych genetycznie jak i z ich niestosowania

Kreatywnie poszukuje nowych sposobów wykorzystania białek zbóż w przetwórstwie spożywczym jak i ich zastąpienia innymi surowcami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.