Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw specjalizacyjny 1 C: Żywienie a zdrowie człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.ES11.SM.TTZCZ.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny 1 C: Żywienie a zdrowie człowieka
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z problematyką zdrowia i jego uwarunkowań, a także charakterystyką wybranych chorób przewlekłych niezakaźnych oraz najczęstszymi błędami żywieniowymi wybranych grup populacyjnych wraz z zaleceniami odnośnie zmian w omawianym zakresie.

Pełny opis:

Treści nauczania:

Wykłady:

Zdrowie i jego uwarunkowania. Mierniki zdrowotne w epidemiologii żywieniowej. Zaburzenia zdrowia o podłożu żywieniowym na świecie.

Charakterystyka wybranych chorób przewlekłych niezakaźnych – czynniki ryzyka, profilaktyka żywieniowa.

Najczęstsze błędy żywieniowe wybranych grup populacyjnych i sposoby im zapobiegania.

Literatura:

Podstawowa:

1. Wądołowska L., 2011. Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce. Wyd. UWM, Olsztyn.

2. Jarosz M. Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. 2017. ISBN 978-83-86060-88-7.

Uzupełniająca:

1. Raporty WHO.

2. Normy żywienia dla populacji polskiej, Jarosz M. (red.), IŻŻ, Warszawa 2017.

3. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, PZWL, Warszawa, 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

naukowe podstawy kształtowania diety i jej wpływ na zdrowie człowieka. Ma rozszerzoną wiedzę na temat definicji zdrowia i jego uwarunkowań, błędów żywieniowych, a także działań korygujących sposób żywienia oraz profilaktycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

identyfikowania i wyjaśniania złożonych problemów związanych z błędami żywieniowymi oraz formułowania zaleceń w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi zasadami racjonalnego żywienia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić powyżej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania (aktywność w dyskusji +1pkt).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-26 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.