Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw 6: Gospodarka żywnościowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.6EL1.SI.TTZCZ.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 6: Gospodarka żywnościowa
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania gospodarki żywnościowej jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi całokształtu produkcji żywności, takimi, jak kontrola jakości żywności, technologia gastronomiczna oraz uwarunkowania sanitarne przy obrocie żywnością.

Pełny opis:

Podstawy gospodarki żywnościowej – uwarunkowania ekonomiczne. Pojęcie żywności i jej rodzaje. Struktura spożycia żywności.

Powstanie koncepcji gospodarki żywnościowej. Struktura przetwórstwa spożywczego. Miejsce przemysłu spożywczego w gospodarce. Tendencje w światowym przemyśle spożywczym. Schematy przebiegu rynkowych kanałów żywnościowych.

Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych rolnictwa, na jakość żywności. Łańcuch gospodarki żywnościowej. Mechanizmy rynkowe. Powiązania pionowe i poziome w gospodarce żywnościowej. Korzyści z działania grup producentów rolnych. Problemy zaporowe. Gospodarka żywnościowa i jej zróżnicowanie przestrzenne. Branże gospodarki żywnościowej o różnych orientacjach.

Uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Czynniki produkcji rolniczej. Formy rolniczego użytkowania ziemi. Rolnictwo jako baza przemysłu spożywczego i wyżywienia ludności. Struktura towarowej produkcji rolniczej.

Metody i techniki obróbki cieplnej. Układy blokowe urządzeń grzejnych. Składniki odżywcze i dietetyczne artykułów spożywczych.

Podstawowe pojęcia technologii gastronomicznej. Przygotowanie sałatek i obróbka warzyw. Ogólna charakterystyka przypraw.

Kontrola jakości żywności. Uwarunkowania sanitarne w przetwórstwie i obrocie żywnością.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kapusta F. Agrobiznes. Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, sp. z o. o., Warszawa, 2008.

2. Rejman K., Halicka E. Gospodarka żywnościowa – przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001.

3. Niemczyk J., Chałupka P., Przepióra A., Turostowska M., Jerzak M., Świercz T. Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu produktów rolnych. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań, 1996.

Uzupełniająca

1. Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa, 1998.

2. Młodecki H., Piekarski L. Zagadnienia zdrowotne żywności. PZWL, Warszawa, 1982.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

uwarunkowania ekonomiczne gospodarki żywnościowej.

strukturę przetwórstwa spożywczego oraz miejsce przemysłu spożywczego w gospodarce. Orientuje się w tendencjach w światowym przemyśle spożywczym.

czynniki jakie wpływają na jakość żywności.

uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce oraz strukturę towarowej produkcji rolniczej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z technologią ciastkarstwa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 60% zadanych pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Ziobro
Prowadzący grup: Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.