Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektyw kierunkowy IV: Produkty funkcjonalne w żywieniu dietetycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F3.4EK1.NM.TTDXZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw kierunkowy IV: Produkty funkcjonalne w żywieniu dietetycznym
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy: Dietetyka, 3 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

1.Charakterystyka głównych składników i grup żywności funkcjonalnej. Możliwość wykorzystania żywności funkcjonalnej w prewencji chorób przewlekłych

2.Charakterystyka żywności wysokobłonnikowej.

3.Funkcjonalne właściwości fruktanów

4.Klasyfikacja i zastosowanie preparatów białkowych w żywieniu dietetycznym (preparaty sojowe, preparaty mleczne, preparaty białkowe z ubocznych produkcji ubojowych, hydrolizaty białkowe - enzymatyczne)

5.Naturalne źródła witamin w żywieniu dietetycznym

6.Stymulacja układu immunologicznego przez bakterie fermentacji mlekowej. Prozdrowotne właściwości probiotyków

7.Naturalne źródła mikro- i makroelementów.

8.Naturalne źródła kwasów tłuszczowych (ryby, owoce morza, siemię lniane)

9.Wtórne metabolity roślin i antyoksydanty. Charakterystyka związków fenolowych, flawonoidów, karotenoidów, glikozydów, fitosteroli

10.Certyfikacja żywności w Polsce i Unii Europejskiej, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne.

11.Metody analityczne stosowane w ocenie bezpieczeństwa żywności.

Ćwiczenia:

1.Kierunek rozwoju żywności funkcjonalnej dietetycznej

2.Technologia przyrządzania dietetycznych przystawek (np. szparagi, karczochy)

3.Owoce morza – potrawy z ryb i owoców morza. Potrawy z ryb słodkowodnych (pstrąg)

4.Funkcjonalne wyroby cukiernicze: bezglutenowe, niskoenergetyczne, wysokoenergetyczne dla sportowców i osób ciężko pracujących fizycznie: posiłek regeneracyjny – zupa z wkładką (grochówka, bigos)

5.Desery dietetyczne z owoców egzotycznych

6.Śniadania funkcjonalne (pasta z awokado, orzechów i banana)

7.Badanie zawartości wybranych witamin w produktach funkcjonalnych

8.Badanie zawartości białka oraz składu aminokwasowego w produktach funcjonalnych, wysokobiałkowych

9.Żywność regionalna Małopolski: oscypek, kiełbasa lisiecka, karp wędzony i karp w zalewie octowej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Praca zbiorcza pod redakcją F. Świderskiego. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne - wyd. 2006 i nowsze

2. Akty prawne obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej, dostępne online

Uzupełniająca:

1. J. Kozłowska-Strawska, A. Badora, S. Chwil. Żywność funkcjonalna i tradycyjna – właściwości i wpływ na postawy konsumentów. Probl Hig Epidemiol 2017, 98(3): 212-216

2. J. Grochowicz, A. Fabisiak. Żywność funkcjonalna – aspekty prawne i znaczenie wybranych składników bioaktywnych. ZNUV 2018;60(3);143-153

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- rolę składników funkcjonalnych w żywieniu dietetycznym

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- zaplanować i przygotować posiłek dietetyczny z udziałem różnych składników funkcjonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- kolokwium zbiorcze (min. 51% poprawnie)- udział w ocenie końcowej modułu 25%.

- sprawozdań - udział w ocenie końcowej modułu 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 56 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Cieślik
Prowadzący grup: Iwona Cieślik, Dorota Litwinek, Barbara Mickowska, Katarzyna Petka-Poniatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 56 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Cieślik
Prowadzący grup: Iwona Cieślik, Dorota Litwinek, Barbara Mickowska, Katarzyna Petka-Poniatowska, Anna Sadowska-Rociek, Magdalena Surma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 56 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sadowska-Rociek
Prowadzący grup: Dorota Litwinek, Barbara Mickowska, Katarzyna Petka-Poniatowska, Anna Sadowska-Rociek, Magdalena Surma, Gabriela Zięć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)