Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł kierunkowy 2: Technologia słodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F2.MK21.SI.TBSBY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł kierunkowy 2: Technologia słodu
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Czynności wstępne przy przyjęciu jęczmienia do słodowni (1h)

Parametry jakościowe ziarna jęczmienia (czystość odmianowa, wilgotność, energia kiełkowania, wrażliwość na wodę, zaw. azotu, wyrównanie, porażenia) (1h)

Moczenie ziarna jęczmienia (zamaczalniki bębnowe, kadzie do moczenia ziarna), szybkość wchłaniania wody, natlenianie ziarna (2h)

Kiełkowanie ziarna (fitohormony, mechanizm procesu kiełkowania, inhibitory kiełkowania, przemiany ziarna w trakcie kiełkowania) (2h)

Suszenie ziarna słodu (parametry procesu, przemiany zachodzące podczas suszenia) (1h)

Urządzenia słodowni (słodownie klepiskowe, słodownie bębnowe, słodownie wieżowe) (2h)

Kontrola jakości podczas procesu słodowania (1h)

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Ocena jakości jęczmienia róznymi metodami (fizjologiczne, fiz-chem., sensoryczne) (6h)

Analizy fizyko chemiczne realizowane podczas produkcji słodu (6h)

Zaawansowana analiza jakości jęczmienia i słodu (azot aminowy, stopień namoczenia ziarna, stopień rozwinięcia kiełków, siła diastatyczna) (8h)

Literatura:

Podstawowa

1. Malt: A Practical Guide from Field to Brewhouse (Brewing Elements), 2014, John Mallett

2. Kunze W. Technology brewing and malting, VLB, Berlin 2010.

Uzupełniająca

1. wybrane artykułu dotyczące tematyki zajęć z czasopisma Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

w stopniu podstawowym czynności i techniki stosowane podczas przyjęcia, przechowywania, oczyszczania i sortowania jęczmienia oraz zna zasady oceny jakości jęczmienia przeznaczonego do celów słodowniczych

w stopniu zaawansowanym technologię produkcji słodu (techniki, przebieg i przemiany procesów moczenia, kiełkowania i suszenia ziarna)

zna wpływ poszczególnych parametrów jakościowych jęczmienia na jego potencjał do wytworzenia wysokiej jakości słodu

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

przeprowadzić ocenę jakości jęczmienia w podziale na analizę wstępną, stan fizjologiczny ziarna i parametry fizyko-chemiczne jęczmienia

przeprowadzić proces słodowania w warunkach laboratoryjnych oraz ocenić prawidłowość przebiegu procesów moczenia, kiełkowania i suszenia na podstawie wykonanych samodzielnie analiz laboratoryjnych

ocenić jakość słodów specjalnych i zbadać jakość brzeczki wytworzonej z użyciem różnych rodzajów słodu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

krytycznej oceny uwarunkowań rynkowych uprawy i przetwórstwa jęczmienia na cele browarnicze; zna zasady funkcjonowania rynku płodów rolnych przeznaczonych na produkcję słodu

odpowiedzialnego doboru surowców skrobiowych do produkcji piwa, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Egzamin wiedzy w formie testu z wykorzystaniem innowacyjnych metod (test online) - minimum 51% punktów na ocenę pozytywną – udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (przedstawionych w formie pisemnej lub ustnej prezentacji) - udział w ocenie końcowej modułu 15%

- 1 kolokwium zaliczeniowego z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 35%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Tomasz Zajączkowski, Marek Zdaniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Aleksander Poreda, Marek Zdaniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.