Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw specjalizacyjny III: Hodowle komórkowe w toksykologii żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F2.ES36.SM.TTZCH.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny III: Hodowle komórkowe w toksykologii żywności
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zastosowaniem hodowli komórkowych w badaniach toksykologii żywności oraz metodami oceny cytotoksyczności związku/produktu.

Pełny opis:

Treść kształcenia

1. Organizacja pracowni hodowli komórek.

Dobra Praktyka Laboratoryjna w hodowli komórek.

Charakterystyka hodowli komórkowych.

2. Hodowle in vitro w toksykologii żywności. Wady i zalety modeli komórkowych.

3. Badanie cytotoksyczności. Charakterystyka wybranych metod określania cytotoksyczności związków.

4. Zastosowanie komórek w badaniach prewencyjnych. Zastosowanie komórek w badaniach nad nowotworzeniem.

Zastosowanie komórek w nutrigenomice.

5. Zastosowanie komórek w nutriproteomice.

1. Hodowla komórek adherentnych.

Zakładanie hodowli komórek czerniaka.

Pasaż komórek.

Bankowanie komórek do przechowywania.

2. Ocena cytotoksyczności.

Badanie cytotoksyczności metodą MTT.

Badanie żywotności komórek metodą fioletu krystalicznego.

Badanie żywotności komórek z użyciem licznika TCF20

Interpretacja wyników.

3. Badanie ekspresji genów metodą RTqPCR

Przygotowanie reakcji PCR

Zaprojektowanie profilu temperaturowego.

Analiza i interpretacja wyników.

4. Badanie ekspresji białek metodą Western blot.

Liza komórek i przygotowanie ekstraktów białkowych.

Pomiar stężenia białek metodą BCA

Elektroforeza i transfer białek.

Barwienie membrany Ponceau Red.

Interpretacja wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hodowla komórek i tkanek pod redakcją Stanisławy Stokłosowej. 2006, dodruk, 2011r.; Wydawnictwo naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

2. Podstawy biologii komórek. Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter , 2005, dodruk 2009r.; Wydawnictwo naukowe PWN.

3. Proteomika i metabolomika. Kraj A., Drabik A, Silberring J. , 2010 r., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna podstawowe cele i założenia metod badań żywieniowych z wykorzystaniem hodowli komórkowych.

Student rozumie wpływ substancji biologicznie czynnych pochodzących z żywności/diety na organizm w aspekcie profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych, szczególnie nowotworowych.

Student zna i rozumie możliwość zastosowania hodowli komórkowych w badaniach z zakresu nutrigenomiki, nutriproteomiki i toksykologii żywności.

Umiejętności

Student potrafi scharakteryzować podstawowe techniki in vitro z zastosowaniem hodowli komórkowych. Potrafi zorganizować i wyposażyć pracownię hodowli komórkowych. Zna i rozumie zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Student potrafi zaproponować odpowiednie testy, metody i techniki analityczne do oceny wpływu bioaktywnych składników żywności na funkcje komórek. Potrafi dopasować model komórkowy do przedmiotu badań.

Student potrafi zastosować hodowle komórkowe w badaniach toksykologicznych i żywieniowych. Potrafi zastosować techniki i metody z zakresu nutrigenomiki i proteomiki. Potrafi analizować wybrane parametry cyklu życiowego i śmierci komórki . Potrafi analizować wyniki z zakresu ekspresji białek. Potrafi przygotować raport z badań laboratoryjnych.

Kompetencje społeczne

Student rozumie możliwości praktycznego zastosowania hodowli komórkowych badaniach żywieniowych. Potrafi pracować w grupie. Jest świadomy potrzeby zgłębiania wiedzy oraz dzielenia sie wiedzą w grupie. Wykazuje odpowiedzialność za użytkowany sprzęt laboratoryjny i aparaturę badawczą.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student w zakresie wiedzy nie opanował podstawowego materiału programowego, nie wykazuje zainteresowania w stosunku do treści przedmiotu, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w zakresie wiedzy nie opanował podstawowego materiału programowego, nie wykazuje zainteresowania w stosunku do treści przedmiotu, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w zakresie wiedzy nie opanował podstawowego materiału programowego, nie wykazuje zainteresowania w stosunku do treści przedmiotu, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w zakresie wiedzy nie opanował podstawowego materiału programowego, nie wykazuje zainteresowania w stosunku do treści przedmiotu, popełnia wiele błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student nie prezentuje samodzielnie zdobytej wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Nie radzi sobie , nawet z pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student nie prezentuje samodzielnie zdobytej wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Nie radzi sobie , nawet z pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student nie prezentuje samodzielnie zdobytej wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Nie radzi sobie , nawet z pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student nie wykonuje powierzonego zadania wymagającego potrzebę zgłębienia wiedzy przy wykorzystaniu różnych informacji oraz dzielenia się wiedzą pracując w grupie. Nie rozumie możliwości praktycznego zastosowania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Nie wykazuje aktywności w kierunku poznania technik i metod badań z zakresu przedmiotu. Nie posiada kompetencji do uczestnictwa w projektach badawczych i pracach rozwojowych na rzecz nauki.

Na ocenę 3

Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, przyswoił zasadnicze treści z zakresu przedmiotu, wykazuje średnie zainteresowanie tematem, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, przyswoił zasadnicze treści z zakresu przedmiotu, wykazuje średnie zainteresowanie tematem, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, przyswoił zasadnicze treści z zakresu przedmiotu, wykazuje średnie zainteresowanie tematem, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, przyswoił zasadnicze treści z zakresu przedmiotu, wykazuje średnie zainteresowanie tematem, popełnia błędy w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w sposób dostateczny prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Radzi sobie , z dużą pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student w sposób dostateczny prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Radzi sobie , z dużą pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student w sposób dostateczny prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Radzi sobie , z dużą pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą w grupie, dokumentując wykorzystany ubogi materiał źródłowy. Rozumie możliwości praktycznego zastosowania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych ale nie wykazuje aktywności w kierunku poznania technik i metod badań z zakresu przedmiotu. Nie posiada kompetencji do uczestnictwa w projektach badawczych i pracach rozwojowych na rzecz nauki

Na ocenę 4

Student posiada dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje zainteresowanie tematem, raczej nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student posiada dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje zainteresowanie tematem, raczej nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student posiada dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje zainteresowanie tematem, raczej nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student posiada dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje zainteresowanie tematem, raczej nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student w prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Radzi sobie , z pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Radzi sobie , z pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Radzi sobie , z pomocą nauczyciela z problemami podczas pracy laboratoryjnej.

Student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą w grupie, dokumentując wykorzystany dość bogaty materiał źródłowy. Rozumie możliwości praktycznego zastosowania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych ale nie wykazuje aktywności w kierunku poznania technik i metod badań z zakresu przedmiotu. Nie posiada kompetencji do uczestnictwa w projektach badawczych i pracach rozwojowych na rzecz nauki

Na ocenę 5

Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje duże zainteresowanie tematem, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje duże zainteresowanie tematem, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje duże zainteresowanie tematem, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu przedmiotu, wykazuje duże zainteresowanie tematem, nie popełnia błędów w zakresie wyrażania wiedzy.

Student znakomicie prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Jest samodzielny w pracy laboratoryjnej. Potrafi rozwiązywać problemy podczas pracy badawczej.

Student znakomicie prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Jest samodzielny w pracy laboratoryjnej. Potrafi rozwiązywać problemy podczas pracy badawczej.

Student znakomicie prezentuje samodzielnie zdobytą wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych. Jest samodzielny w pracy laboratoryjnej. Potrafi rozwiązywać problemy podczas pracy badawczej.

Student wykonuje powierzone zadanie wymagające dzielenia się zdobytą wiedzą w grupie, dokumentując wykorzystany bogaty materiał źródłowy, w tym najnowsze prace oryginalne. Rozumie możliwości praktycznego zastosowania hodowli komórkowych w badaniach żywieniowych i wykazuje aktywności w kierunku poznania technik i metod badań z zakresu przedmiotu. Jest świadomy potrzeby zgłębiania wiedzy oraz dzielenia sie wiedzą w grupie. Wykazuje odpowiedzialność za użytkowany sprzęt laboratoryjny i aparaturę badawczą. Posiada kompetencje do uczestnictwa w projektach badawczych i pracach rozwojowych na rzecz nauki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Koronowicz
Prowadzący grup: Mariola Drozdowska, Aneta Koronowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.