Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw specjalizacyjny III: Chromatograficzne metody analizy sacharydów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F2.ES31.SM.TTZTW.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny III: Chromatograficzne metody analizy sacharydów
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami analizy instrumentalnej w odniesieniu do badan produktów węglowodanowych. Tematyka wykładów obejmuje zarówno teorie procesu rozdziału chromatograficznego, jak i również zagadnienia praktyczne: przygotowanie próbek, ewaluacje procesu rozdziału oraz metody kalibracji i interpretacji wyników. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną w świetle badan z zastosowaniem technik chromatograficznych nad węglowodanowymi składnikami żywności.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Podstawy fizykochemiczne rozdziału chromatograficznego

Chromatografia planarna i kolumnowa

Układy chromatograficzne – budowa i zasada działania (HPLC/GC/ i in.). Rodzaje i przydatność detektorów stosowanych w chromatografii (RI, UV-VIS, TOF, MS, MS/MS i inne) do analizy substancji węglowodanowych

Analiza ilościowa i jakościowa w chromatografii

Zastosowanie HPLC w badaniach mono- i oligosacharydów

Przygotowywanie próbek do analiz sacharydów (SPE, SPME, derywatyzacja)

Techniki chromatograficzne w analizie polisacharydów: podstawowe właściwości strukturalne makromolekuł. Pojecie średniej masy cząsteczkowej i jej rozkładu. Analiza polimerów naturalnych i produktów ich modyfikacji. Możliwości badan kinetycznych procesów modyfikacji polisacharydów

Analiza TLC monosacharydów w napojach. Techniki wywoływania chromatografów

Chromatografia jonowymienna jako narzędzie analityczne. Zastosowanie techniki kolumnowej do analizy naturalnych substancji słodzących

Chromatograficzne określenie profilów węglowodanowych produktów spożywczych metoda HPLC. Analiza ilościowa z wzorcem wewnętrznym i zewnętrznym

HPLC – jako narzędzie badania dynamiki procesów. Wyznaczenie podstawowych parametrów kinetycznych dla procesu enzymatycznej hydrolizy skrobi w obecności -amylazy

Chromatografia żelowa – określenie mas cząsteczkowych polisacharydów oraz obliczanie różniczkowych rozkładów mas

Metody derywatyzacji sacharydów jako środek zwiększenia możliwości analitycznych. Zastosowanie detekcji UV-VIS do badan sacharydów metoda HPLC itp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] Satinder Ahuja. Chromatography and Separation Science (SST). Academic Press, 1 edition, 2003.

[2] N. Dyson. Chromatographic Integration Methods. Royal Society of Chemistry, 2nd edition, May 1998.

[3] K. Hostettmann, Andrew Marston, and Maryse Hostettmann. Preparative Chromatography Techniques: Applications in Natural Product Isolation. Springer, 2nd, completeley rev. and enlarged ed. edition, November 1997.

[4] Janca. Steric Exclusion Liquid Chromatography of Polymers. CRC, 1 edition, 1984.

[5] J. A. Jonsson. Chromatographic Theory and Basic Principles. CRC, 1 edition, July 1987.

Literatura uzupełniająca:

[1] Hellmut Jork. Physical and Chemical Detection Methods: Fundamentals, Reagents I, Volume 1a, Thin-Layer Chromatography: Reagents and Detection Methods. John Wiley & Sons, December 1989.

[2] Veronika R. Meyer. Practical High-Performance Liquid Chromatography. Wiley-Interscience, 4 edition, October 2004.

[3] Eike Reich and Anne Schibli. High-Performance Thin-Layer Chromatography for the Analysis of Medicinal Plants. Thieme New York, 1 edition, November 2006.

[4] Hamish Small. Ion Chromatography. Springer, 1 edition, November 1989.

[5] Roger M. Smith. Applications of Solid Phase Microextraction. Royal Society of Chemistry, 1 edition, June 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna rodzaje chromatografii oraz teoretyczne podstawy rozdziału chromatograficznego

Zna i rozróżnia techniki chromatograficzne używane do analizy monosacharydów, oligosacharydów i polisacharydów

Umiejętności

Ma umiejętność poprawnego przygotowania próbek chromatograficznych do chromatografii cieczowej, żelowej lub cienkowarstwowej z uwzględnieniem specyfiki analizy sacharydów

Przeprowadza jakościowa i ilościową analizę wybranych środków słodzących oraz produktów je zawierających

Potrafi przeprowadzić analizę oraz zinterpretować parametry molekularne polisacharydów (średnią wagowo i liczbowo masę cząsteczkową, dyspersję różniczkowy rozkład mas cząsteczkowych)

Kompetencje społeczne

Nabiera dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy.

Nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna rodzajów chromatografii

Nie zna i nie rozróżnia technik chromatograficznych używanych do analizy monosacharydów

Nie wykazuje umiejętności poprawnego przygotowania próbek chromatograficznych do chromatografii cieczowej

Nie przeprowadza jakościowej analizy wybranych środków słodzących

Nie potrafi przeprowadzić analizy oraz przeprowadzić i zinterpretować parametr)w molekularnych polisacharydów

Nie wykazuje dbałości o miejsce pracy.

Nie wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości.

Na ocenę 3

Zna rodzaje chromatografii ale nie teoretyczne podstawy rozdziału chromatograficznego

Zna i rozróżnia techniki chromatograficzne używane do analizy monosacharydów

Ma umiejętność poprawnego przygotowania próbek chromatograficznych do chromatografii cieczowej

Przeprowadza jakościowa analizę wybranych środków słodzących

Potrafi przeprowadzić analizę oraz zinterpretować niektóre parametry molekularne polisacharydów (średnią wagowo lub liczbowo masę cząsteczkową, dyspersję lub różniczkowy rozkład mas cząsteczkowych)

Wykazuje dbałości o miejsce pracy.

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości.

Na ocenę 4

Zna rodzaje chromatografii z pomocą tłumaczy teoretyczne podstawy rozdziału chromatograficznego

Zna i rozróżnia techniki chromatograficzne używane do analizy monosacharydów i/lub oligosacharydów i/lub polisacharydów

Ma umiejętność poprawnego przygotowania próbek chromatograficznych do chromatografii cieczowej, żelowej lub cienkowarstwowej

Przeprowadza jakościowa i ilościową analizę wybranych środków słodzących

Potrafi przeprowadzić analizę oraz zinterpretować większość parametrów molekularnych polisacharydów (średnią wagowo lub liczbowo masę cząsteczkową, dyspersję lub różniczkowy rozkład mas cząsteczkowych)

Wykazuje dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie.

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii.

Na ocenę 5

Zna rodzaje chromatografii oraz teoretyczne podstawy rozdziału chromatograficznego

Zna i rozróżnia techniki chromatograficzne używane do analizy monosacharydów, oligosacharydów i polisacharydów

Ma umiejętność poprawnego przygotowania próbek chromatograficznych do chromatografii cieczowej, żelowej lub cienkowarstwowej z uwzględnieniem specyfiki analizy sacharydów

Przeprowadza jakościowa i ilościową analizę wybranych środków słodzących oraz produktów je zawierających

Potrafi przeprowadzić analizę oraz zinterpretować parametry molekularne polisacharydów (średnią wagowo i liczbowo masę cząsteczkową, dyspersję różniczkowy rozkład mas cząsteczkowych)

Wykazuje dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy.

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łukasiewicz
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski, Marcin Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kowalski
Prowadzący grup: Stanisław Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.