Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw kierunkowy I: Substancje dodatkowe w żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F2.EK1b.SM.TTZXX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw kierunkowy I: Substancje dodatkowe w żywności
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi stosowania dodatków do żywności w przemyśle spożywczym

Pełny opis:

Treść kształcenia

Dodatki do żywności w świetle ustawodawstwa żywnościowego i wymagań Unii Europejskiej

Barwienie żywności

Substancje konserwujące i przeciwutleniacze

Substancje zagęszczające, żelujące i emulgatory

Substancje zapachowo-smakowe

Substancje słodzące,

Witaminy, sole mineralne i inne składniki wzbogacające

Pomocnicze dodatki do przetwórstwa

Oznaczanie zawartości azotanów(III) i (V) w konserwach mięsnych

Oznaczanie zawartości witaminy C w produktach ciemno zabarwionych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, Dz. U. 2011.91.525.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych. Dz.U. nr 232, poz. 1525, 2010.

3. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 r. Dz.U. nr 171 poz. 1225, 2006.

4. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw z 8 stycznia 2010 r. Dz.U. nr 21, poz. 105, 2010.

Literatura uzupełniająca:

5. Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K. Kompedium dodatków do żywności. Hortimex Konin, 2003.

6. Gertig H. Żywność a zdrowie. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa, 1996.Świderski F. (red.). Żywność wygodna i żywność funkcjonalna., WNT Warszawa, 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę na temat znakowania substancji dodatkowych w żywności, zakresu ich stosowania TŻ2_W011

Ma wiedze na temat funkcji technologicznych stosowanych dodatków do żywności

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić analizę oznaczanego dodatku do żywności wg wytycznych normy lub obowiązujących procedur

Potrafi odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki (dokonać odpowiednich obliczeń matematycznych) i sporządzić raport końcowy

Kompetencje społeczne

Ma świadomość zagrożeń które wynikają z nieodpowiedniego lub nadmiernego stosowania dodatków do żywności

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i śledzenia zmian w ustawodawstwie polskim i unijnym dotyczącym stosowania dodatków do żywności

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie ma żadnej wiedzy na temat znakowania substancji dodatkowych w żywności, zakresu ich stosowania

Nie ma żadnej wiedzy na temat funkcji technologicznych stosowanych dodatków do żywności

Nie potrafi przeprowadzić analizę oznaczanego dodatku do żywności wg wytycznych normy lub obowiązujących procedur

Nie potrafi odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki, ani dokonać odpowiednich obliczeń matematycznych

Nie posiada umiejętność przygotowania sprawozdania, raportu z przeprowadzonych analiz

Nie ma świadomości zagrożeń które wynikają z nieodpowiedniego lub nadmiernego stosowania dodatków do żywności

Nie rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i śledzenia zmian w ustawodawstwie polskim i unijnym dotyczącym stosowania dodatków do żywności

Na ocenę 3

Ma częściową wiedzę na temat znakowania substancji dodatkowych w żywności, ale nie wie kiedy można stosować dodatki do żywności

Ma częściową wiedzę na temat funkcji technologicznych stosowanych dodatków do żywności

Ma niewielkie problemy z przeprowadzeniem analizy oznaczanego dodatku do żywności wg wytycznych normy lub obowiązujących procedur

Potrafi dokonać obliczenia matematyczne, ale ma problemy z interpretacja otrzymanych wyników

Przygotowuje sprawozdania niekompletne

Ma częściową świadomość zagrożeń które wynikają z nieodpowiedniego lub nadmiernego stosowania dodatków do żywności

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ale nie potrafi śledzić i nie wie gdzie znaleźć zmiany w ustawodawstwie polskim i unijnym dotyczącym stosowania dodatków do żywności

Na ocenę 4

Ma wiedzę na temat znakowania substancji dodatkowych w żywności, ale nie zawsze wie kiedy można stosować dodatki do żywności

Ma wiedzę na temat funkcji technologicznych stosowanych dodatków do żywności

Potrafi pod okiem opiekuna przeprowadzić analizę oznaczanego dodatku do żywności wg wytycznych normy lub obowiązujących procedur

Potrafi dokonać obliczenia matematyczne, ale czasem interpretacja otrzymanych wyników nie jest kompletna

Posiada umiejętność przygotowania sprawozdania, raportu z przeprowadzonych analiz

Ma świadomość zagrożeń które wynikają z nieodpowiedniego lub nadmiernego stosowania dodatków do żywności

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i śledzenia zmian w ustawodawstwie polskim i unijnym dotyczącym stosowania dodatków do żywności

Na ocenę 5

Ma wiedzę na temat znakowania substancji dodatkowych w żywności, zakresu ich stosowania

Ma obszerną wiedze na temat funkcji technologicznych stosowanych dodatków do żywności

Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę oznaczanego dodatku do żywności wg wytycznych normy lub obowiązujących procedur

Potrafi odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki i dokonać odpowiednie obliczenia matematyczne

Posiada doskonałą umiejętność przygotowania sprawozdania, raportu z przeprowadzonych analiz

Ma doskonałą świadomość zagrożeń które wynikają z nieodpowiedniego lub nadmiernego stosowania dodatków do żywności

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i śledzenia najnowszych zmian w ustawodawstwie polskim i unijnym dotyczącym stosowania dodatków do żywności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Fortuna
Prowadzący grup: Teresa Fortuna, Joanna Sobolewska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.