Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł kierunkowy 1: Chmiel i produkty chmielarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F1.MK12.SI.TBSBY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł kierunkowy 1: Chmiel i produkty chmielarskie
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Światowy rynek chmielu, regiony upraw, polityka skupu surowców i kierunki ich przetwarzania. Skład chemiczny chmielu i charakterystyka związków ważnych dla piwowarstwa.

Przetwarzanie chmielu, technologie produktów chmielarskich oraz ich przydatność do produkcji browarniczej.

Przemiany związków obecnych w chmielu podczas warzenia piwa i przechowywania produktu gotowego. Obliczenia technologiczne związane z doborem dawki chmielu, stopień wykorzystania chmielu, straty podczas produkcji piwa.

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

1. Analiza porównawcza wybranych odmian chmielu i półproduktów chmielarskich

2. Wyznaczanie teoretycznej i praktycznej dawki chmielu, weryfikacja obliczeń na podstawie analizy IBU

3. Analiza różnych sposobów chmielenia i ich wpływ na zawartość związków goryczy.

Literatura:

Podstawowa

1. Poreda A.: Browarnictwo. w: Procesy fermentacyjne. Przewodnik do ćwiczeń (praca zbiorowa pod redakcją Tuszyński T., Tarko T.) Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, 2010.

2. Laura Ten Eyck i Dietrich Gehring: The Hop Grower's Handbook, Green Press Initiative, 2015

Uzupełniająca

1. Przemysł fermentacyjny i owocowo warzywny, Wydawnictwo Sigma-Not

2. Antkiewicz P., Poreda A., Osiągnięcia naukowo-techniczne w słodownictwie i browarnictwie. wyd. O.S.W.I. Nauka-Przemysł, Kraków, 2010.

3. Poreda A. i Antkiewicz P.: Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku, O.S.W.I. Nauka-Przemysł, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

zasady funkcjonowania światowego rynku chmielu, regiony upraw, zasady upraw i uwarunkowania obrotu chmielem na świecie

skład chemiczny różnych odmian chmielu, różnice między poszczególnymi odmianami chmielu i ich wpływ na jakość piwa

główne przemiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne podczas produkcji chmielu dla piwowarstwa

zasady i operacje jednostkowe stosowane w przetwórstwie płodów rolnych na potrzeby przemysłu browarniczego

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

dobrać odpowiednie odmiany chmielu lub rodzaj produktu chmielarskiego do potrzeb przemysłu browarniczego

Wykonać podstawowe analizy fizyko-chemiczne chmielu i brzeczki chmielonej, właściwie opracować i interpretować uzyskane wyniki oraz poprawnie formułować wnioski na podstawie obserwacji

sporządzić sprawozdania/prezentacje z wykonanych eksperymentów

stosować zasady BHP i dobrych praktyk w laboratorium

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

pisemny sprawdzian wiedzy z zakresu wykładów (ocena pozytywna powyżej 51% możliwych punktów), udział w ocenie końcowej modułu 40%

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej modułu 20%

Kolokwium końcowe (ocena pozytywna za min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 20%

Realizacja zadania praktycznego (ocena nabytych umiejętności analitycznych, ocena w skali 2-5) - udział w ocenie końcowej modułu 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Aleksander Poreda, Marek Zdaniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Aleksander Poreda, Marek Zdaniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.