Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw kierunkowy I: Chromatograficzne metody analizy produktów piekarskich i ciastkarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F1.EK11.SM.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw kierunkowy I: Chromatograficzne metody analizy produktów piekarskich i ciastkarskich
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami analizy instrumentalnej w odniesieniu do badań surowców, półproduktów oraz produktów piekarskich i ciastkarskich. Tematyka wykładów obejmuje zarówno teorie procesu rozdziału chromatograficznego, jak i również zagadnienia praktyczne: przygotowanie próbek, ewaluacje procesu rozdziału oraz metody kalibracji i interpretacji wyników.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami analizy instrumentalnej w odniesieniu do badań surowców, półproduktów oraz produktów piekarskich i ciastkarskich. Tematyka wykładów obejmuje zarówno teorie procesu rozdziału chromatograficznego, jak i również zagadnienia praktyczne: przygotowanie próbek, ewaluacje procesu rozdziału oraz metody kalibracji i interpretacji wyników.

Literatura:

Podstawowa:

[1] Satinder Ahuja. Chromatography and Separation Science (SST). Academic Press, 1 edition, 2003.

[2] N. Dyson. Chromatographic Integration Methods. Royal Society of Chemistry, 2nd edition, May 1998.

[3] K. Hostettmann, Andrew Marston, and Maryse Hostettmann. Preparative Chromatography Techniques: Applications in Natural Product Isolation. Springer, 2nd, completeley rev. and enlarged ed. edition, November 1997.

[4] Janca. Steric Exclusion Liquid Chromatography of Polymers. CRC, 1 edition, 1984.

[5] J. A. Jonsson. Chromatographic Theory and Basic Principles. CRC, 1 edition, July 1987.

Uzupełniająca:

[1] Hellmut Jork. Physical and Chemical Detection Methods: Fundamentals, Reagents I, Volume 1a, Thin-Layer Chromatography: Reagents and Detection Methods. John Wiley & Sons, December 1989.

[2] Veronika R. Meyer. Practical High-Performance Liquid Chromatography. Wiley-Interscience, 4 edition, October 2004.

[3] Eike Reich and Anne Schibli. High-Performance Thin-Layer Chromatography for the Analysis of Medicinal Plants. Thieme New York, 1 edition, November 2006.

[4] Hamish Small. Ion Chromatography. Springer, 1 edition, November 1989.

[5] Roger M. Smith. Applications of Solid Phase Microextraction. Royal Society of Chemistry, 1 edition, June 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna rodzaje chromatografii oraz teoretyczne podstawy rozdziału chromatograficznego

Zna i rozróżnia techniki chromatograficzne używane do analizy monosacharydów, oligosacharydów, polisacharydów, kwasów organicznych, aminokwasów, białek, tłuszczy oraz wybranych antyutleniaczy.

Umiejętności

Ma umiejętność poprawnego przygotowania próbek chromatograficznych do chromatografii cieczowej, żelowej lub cienkowarstwowej z uwzględnieniem specyfiki analizowanych produktów

Przeprowadza jakościowa i ilościową analizę wybranych składników produktów przemysłu piekarskiego i cukierniczego

Potrafi przeprowadzić analizę oraz zinterpretować parametry molekularne polisacharydów (średnią wagowo i liczbowo masę cząsteczkową, dyspersję różniczkowy rozkład mas cząsteczkowych)

Kompetencje społeczne

Nabiera dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy.

Nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna rodzajów chromatografii

Nie zna i nie rozróżnia technik chromatograficznych używanych do analizy monosacharydów, oligosacharydów, polisacharydów, kwasów organicznych, aminokwasów, białek, tłuszczy oraz wybranych antyutleniaczy.

Nie wykazuje umiejętności poprawnego przygotowania próbek chromatograficznych do chromatografii cieczowej

Nie przeprowadza jakościowej i ilościowej analizy wybranych składników produktów przemysłu piekarskiego i cukierniczego

Nie potrafi przeprowadzić analizy oraz przeprowadzić i zinterpretować parametr)w molekularnych polisacharydów

Nie wykazuje dbałości o miejsce pracy.

Nie wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości.

Na ocenę 3

Zna rodzaje chromatografii ale nie teoretyczne podstawy rozdziału chromatograficznego

Zna i rozróżnia wybrane techniki chromatograficzne używane do analizy niektórych składników produktów piekarskich i cukierniczych.

Ma umiejętność poprawnego przygotowania próbek chromatograficznych do chromatografii cieczowej

Przeprowadza jakościowa analizę wybranych składników produktów przemysłu piekarskiego i cukierniczego

Potrafi przeprowadzić analizę oraz zinterpretować niektóre parametry molekularne polisacharydów (średnią wagowo lub liczbowo masę cząsteczkową, dyspersję lub różniczkowy rozkład mas cząsteczkowych)

Wykazuje dbałości o miejsce pracy.

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości.

Na ocenę 4

Zna rodzaje chromatografii z pomocą tłumaczy teoretyczne podstawy rozdziału chromatograficznego

Zna i rozróżnia wybrane techniki chromatograficzne używane do analizy większości składników produktów piekarskich i cukierniczych.

Ma umiejętność poprawnego przygotowania próbek chromatograficznych do chromatografii cieczowej, żelowej

Z pomocą prowadzącego przeprowadza jakościowa i ilościową analizę wybranych składników produktów przemysłu piekarskiego i cukierniczego

Potrafi przeprowadzić analizę oraz zinterpretować większość parametrów molekularnych polisacharydów (średnią wagowo lub liczbowo masę cząsteczkową, dyspersję lub różniczkowy rozkład mas cząsteczkowych)

Wykazuje dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie.

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii.

Na ocenę 5

Zna rodzaje chromatografii oraz teoretyczne podstawy rozdziału chromatograficznego

Zna i rozróżnia techniki chromatograficzne używane do analizy monosacharydów, oligosacharydów, polisacharydów, kwasów organicznych, aminokwasów, białek, tłuszczy oraz wybranych antyutleniaczy.

Ma umiejętność poprawnego przygotowania próbek chromatograficznych do chromatografii cieczowej, żelowej z uwzględnieniem specyfiki analizowanych produktów

Samodzielnie przeprowadza jakościowa i ilościową analizę wybranych składników produktów przemysłu piekarskiego i cukierniczego

Potrafi przeprowadzić analizę oraz zinterpretować parametry molekularne polisacharydów (średnią wagowo i liczbowo masę cząsteczkową, dyspersję różniczkowy rozkład mas cząsteczkowych)

Wykazuje dbałości o miejsce pracy, nabiera odpowiedzialności za działanie w grupie, kreatywnie rozwiązuje postawione mu problemy.

Wykazuje umiejętności krytycznej oceny przedstawianych wiadomości, umiejętność wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.