Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw 5: Innowacyjne surowce browarnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.F1.5EL2.SI.TBSBY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw 5: Innowacyjne surowce browarnicze
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Charakterystyka rynku surowców browarniczych w Polsce, Europie i na świecie.

Uwarunkowania klimatyczne determinujące uprawę określonych w zbóż w poszczególnych częściach świata.

Modyfikacje technologii browarniczej związane z użyciem zamienników słodu jęczmiennego

Technologia słodowania surowców innych niż jęczmień browarny, ryzyko mikrobiologiczne, materiały pomocnicze i zacieranie surowców niesłodowanych.

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

1. Analiza przydatności surowców do produkcji browarniczej.

2. Charakterystyka zagrożeń związanych z wprowadzaniem innowacyjnych surowców i sposoby ich kontroli.

3. Wytwarzanie i ocena brzeczek/piw z udziałem innowacyjnych surowców.

Literatura:

Podstawowa

1. Poreda A.: Browarnictwo. w: Procesy fermentacyjne. Przewodnik do ćwiczeń (praca zbiorowa pod redakcją Tuszyński T., Tarko T.) Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, 2010.

2. Wolfgang Kunze, Technologia słodu i piwa, VLB Berlin.

Uzupełniająca

1. Przemysł fermentacyjny i owocowo warzywny, Wydawnictwo Sigma-Not

2. Antkiewicz P., Poreda A., Osiągnięcia naukowo-techniczne w słodownictwie i browarnictwie. wyd. O.S.W.I. Nauka-Przemysł, Kraków, 2010.

3. Poreda A. i Antkiewicz P.: Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku, O.S.W.I. Nauka-Przemysł, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

podstawowe zasady produkcji roślinnej, w szczególności skrobiowych i nieskrobiowych zamienników słodu. Zasady doboru surowców do potrzeb słodownictwa i browarnictwa na podstawie ich charakterystyki.

zasady produkcji piwa przy użyciu innowacyjnych surowców browarniczych

przemiany biochemiczne zachodzące podczas słodowania zamienników słodu jęczmiennego i procesu technologiczne w produkcji brzeczki wytwarzanej z ich użyciem.

rolę mikroorganizmów w produkcji słodu z surowców innych niż jęczmień browarny i potrafi je scharakteryzować.

potrzebę stosowania preparatów enzymatycznych przy produkcji piwa z wykorzystaniem zamienników słodu jęczmiennego.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

wykonać podstawowe analizy sprawdzające możliwość wykorzystania danego surowca do produkcji piwa (m.in. ekstraktywność, suchą masę, wyrównanie).

przeprowadzić analizę wpływu innowacyjnego surowca na parametry jakościowe brzeczki i piwa (m.in. barwę, czas filtracji, klarowność, smak, zapach); wskazać ryzyko płynące ze stosowania danego surowca oraz sposób jego kontrolowania.

dobrać odpowiednie proporcje składników oraz opracować niezbędną ich obróbkę w celu skutecznego stosowania ich do wytwarzania piwa.

wykorzystać normy, standardy oraz zasady produkcyjne podczas realizacji doświadczeń na nowych surowcach i brzeczkach powstałych z ich użyciem.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

wzięcia odpowiedzialności za pracę własną i innych w zakresie bezpieczeństwa, w tym przestrzegania zasad BHP i dobrych praktyk

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

pisemny sprawdzian wiedzy z zakresu wykładów (ocena pozytywna powyżej 51% możliwych punktów), udział w ocenie końcowej modułu 40%

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (średnia z uzyskanych ocen) - udział w ocenie końcowej modułu 20%

Kolokwium końcowe z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 20%

Realizacja zadania praktycznego (ocena nabytych umiejętności analitycznych, ocena w skali 2-5) - udział w ocenie końcowej modułu 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Marek Zdaniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Poreda
Prowadzący grup: Aleksander Poreda, Tomasz Zajączkowski, Marek Zdaniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.