Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka%

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.DZT.PRAKT.SI.TTWTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka%
Jednostka: Wydział Technologii Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania zakładów produkujących żywności/jednostek kontroli jakości żywności, a także nabycie umiejętności praktycznych w zakresie produkcji i oceny jakości surowców oraz wyrobów gotowych.

W trakcie trwania praktyki student powinien poznać zawód oraz rozwinąć w sobie świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych.

Pełny opis:

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania zakładów produkujących żywności/jednostek kontroli jakości żywności, a także nabycie umiejętności praktycznych w zakresie produkcji i oceny jakości surowców oraz wyrobów gotowych.

W trakcie trwania praktyki student powinien poznać zawód oraz rozwinąć w sobie świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Zna zasady funkcjonowania, organizacji i zarządzania w zakładach przemysłu spożywczego/jednostkach kontroli jakości żywności

Zna procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności o raz metody oceny jakości żywności

Umiejętności

Dobiera i stosuje odpowiednia metodę analizy w celu rozwiania określonego problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem żywności, przygotowuje sprawozdanie

Wskazuje zasady BHP i dobrych praktyk w laboratorium/zakładzie

Kompetencje społeczne

Zna zawód oraz ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych; potrafi przygotować odpowiednie dokumenty zwiane z odbyciem praktyki

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie wypełnił dzienniczka praktyk, nie przygotował sprawozdania z opisem osiągniętych efektów kształcenia, nie potrafił udzielić odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania dotyczące odbytej praktyki

Na ocenę 3

Student wypełnił niestarannie dzienniczek praktyk, przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na niektóre zadane przez nauczyciela pytania dotyczące odbytej praktyki

Na ocenę 4

Student dobrze wypełnił dzienniczek praktyk i przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na większość zadanych przez nauczyciela pytań dotyczących odbytej praktyki

Na ocenę 5

Student bardzo starannie wypełnił dzienniczek praktyk i przygotował sprawozdanie z opisem osiągniętych efektów kształcenia, potrafił udzielić odpowiedzi na wszystkie zadane przez nauczyciela pytania dotyczących przebiegu praktyki

Praktyki zawodowe:

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania zakładów produkujących żywności/jednostek kontroli jakości żywności, a także nabycie umiejętności praktycznych w zakresie produkcji i oceny jakości surowców oraz wyrobów gotowych.

W trakcie trwania praktyki student powinien poznać zawód oraz rozwinąć w sobie świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pracę własną i innych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.