Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia specjalizacyjna III: Współczesne trendy w analizie i ocenie jakości żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.AOZ.TSP03.SM.TTZTA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna III: Współczesne trendy w analizie i ocenie jakości żywności
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu prowadzenia przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości dotyczących najnowszych trendów w analizie i ocenie jakości żywności.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Procedury próbobrania żywności.

2. Zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia, walidacja metod analitycznych.

3. Nazewnictwo związków chemicznych zgodnie z Międzynarodową Unią Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC).

4. Metody przygotowania próbek do analizy. Procedury oczyszczania i ekstrakcji. Sposoby mineralizacji próbek żywności

5. Wpływ przygotowania próbek żywności na modyfikację jej składników

6. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w analizie żywności

7. Elektroforeza w badaniach żywności, wybór warunków i parametrów rozdziału

8. Metody badawcze w zakresie oznaczania witamin

9. Wykrywanie zafałszowań w żywności

10. Źródła błędów w analizie i sposoby ich unikania

11. Metody imunopomiarów i ich zastosowanie w analizie żywności

12. Szybkie metody mikrobiologiczne i sondy genetyczne w analizie żywności

13. Wykorzystanie chromatografii gazowej w analizie żywności

14. Chromatografia jonowa i elektroforeza kapilarna

Tematyka ćwiczeń

1. Metody instrumentalne w oznaczania podstawowych składników odżywczych

2. Walidacja metod analitycznych

3. Substancje przedłużające trwałość żywności. Oznaczanie zawartości kwasu sorbowego i benzoesowego

4. Substancje nieodżywcze. Oznaczanie zawartości kofeiny, garbników i pentozanów

5. Oznaczanie zawartości cholesterolu, rozpuszczalnego kwasu szczawiowego i waniliny

6. Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości żelaza i magnezu

7. Barwniki żywności. Oznaczanie sumy karotenolidów, chlorofilu i antocyjanów

8. Zafałszowania żywności. Analiza jakości mąki oraz zafałszowań miodu, lodów, mleka, kawy

9. Analiza właściwości antyoksydacyjnych żywności

10. Wpływ procesów technologicznych na zawartość tiocyjnianów w warzywach. Wpływ obróbki cieplnej na zawartość HMF w miodzie.

Literatura:

Budsławski J., Drabent Z. Metody analizy żywności, WNT Warszawa 1972

Ciba J. (red.) Poradnik chemika analityka 2. Analiza instrumentalna, WNT Warszawa 1991

Cygański A. 1993. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. WNT, Warszawa.

Fortuna T. (red.) Podstawy analizy żywności. Skrypt do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 2003

Gronowska-Senger A. (red.) Analiza żywności. Zbiór ćwiczeń. Wydawnictwo SGGW Warszawa 1999

Jarosz M., Malinowska E. Pracownia chemiczna. Analiza instrumentalna. WSiP Warszawa 1994

Kalembkiewicz J., Lubczak J., Lubczak R. Nazwy związków chemicznych. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE Rzeszów 1996

Klepacka M. (red.) Analiza żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997

Krełowska-Kułas M. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE, Warszawa 1993

Ładoński W., Gospodarek T. Podstawowe metody analityczne produktów żywnościowych. PWN, Warszawa-Wrocław 1986

Masłowska J. (red.) Instrumentalne metody identyfikacji i oznaczania składników żywności, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Łódź 1997.

Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN Warszawa 1997

Wierciński J. Przewodnik do ćwiczeń z instrumentalnej analizy chemicznych składników żywności, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie 1999

Witkiewicz Z. Podstawy chromatografii. WNT, Warszawa 1995

Żegarska Z. (red.) Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.