Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia specjalizacyjna I: Analiza sensoryczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.AOZ.TS1AS.NI.TTZXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna I: Analiza sensoryczna
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat analizy sensorycznej.

Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest umożliwienie sprawdzenia wrażliwości sensorycznej studentów oraz nabycie manualnych umiejętności oceny sensorycznej produktów.

Pełny opis:

Program wykładów:Fizjologiczne i psychologiczne podstawy analizy sensorycznej. Pobudliwość i spostrzeganie. Jednostki strukturalne ośrodkowego układu nerwowego. Zmysł wzroku, węchu, smaku, czucia i słuchu.

Percepcja barwy, modele barwy, kolorymetria trójchromatyczna.

Metody pomiaru tekstury (teksturometr, penetrometr, konsystometr).

Metody badań stosowane w analizie sensorycznej Metody ocen konsumenckich. Funkcje ocen konsumenckich.

Czynniki wpływające na oceny konsumenckie (cechy sensoryczne produktu, cena produktu, upodobania regionalne).

Metody ankietowe (kategorie ankiet i ich zastosowanie). Metoda skali hedonicznej.

Metoda profilowania (profilowanie smakowitości, profilogramy rozcieńczenia)

Wybrane metody statystyczne w analizie sensorycznej (test hipotez i planowanie doświadczeń w metodach różnicowych i w metodach skalowania) szacowanie parametrów i ich przedział ufności.

Program ćwiczeń:

Sprawdzenie wrażliwości sensorycznej. Test na daltonizm smakowy i węchowy, wyznaczanie progów wrażliwości smakowej. Metoda trójkątowa

Wyznaczanie progów różnicy smakowej metodą stałego bodźca, wyznaczanie węchowego progu różnicy metodą kolejności

Sensoryczne profilowanie. Ustalanie wyróżników smakowitości na przykładzie jogurtów, wykreślanie ?wykresów pająkowych?.

Testy preferencyjne. Testy hedoniczne na przykładzie różnych racji pokarmowych.

Ocena różnych rodzajów soków pomarańczowych metodą wielokrotnych porównań

Ocena jakości metodą profilowania smakowitości oraz metodą testu hedonicznego napojów z zawartością składnika ?coli?. Ocena punktowa próbek produktów różnych firm: dżemy, margaryny. Ocena intensywności smaku na przykładzie gumy do żucia metodą ?time-intensity?

Literatura:

1. Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J.: Podstawy analizy żywności, Skrypt do ćwiczeń AR w Krakowie 2001.

2. Baryłko-Piekielna N.: Zarys analizy sensorycznej, WNT, Warszawa 1975

3. Jędryka T., Kozłowski T.: Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej, Skrypt do ćwiczeń

AE w Krakowie, 1986.

4. Porreta S.: Consumer prefernce and sensory analysis, Miller Freeman, 1985

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)