Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i ocena jakości żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.AOZ.ANZ1B.SI.TTZBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i ocena jakości żywności
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, 4 semestr, stacjonarne, obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom zwięzłych i systematycznych wiadomości na temat metod stosowanych w analizie żywności do oznaczania jakości surowców, półproduktów oraz produktów gotowych przemysłu spożywczego.

Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest umożliwienie studentom nabycia umiejętności manualnych, niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej.

Pełny opis:

Wykłady:Wprowadzenie do przedmiotu, cel i zakres przedmiotu, kontrola żywności w Polsce, normalizacja w przemyśle spożywczym. Zasady pobierania i przygotowywania próbek do analizy, przechowywanie i konserwacja prób (2h).Fizykochemiczne metody analizy żywności: pomiary gęstości, lepkości i tekstury (4h).Oznaczanie kwasowości surowców i produktów spożywczych, sposoby jej oznaczania i wyrażana (2h).Oznaczanie zawartości wody i suchej substancji w żywności, rodzaje wody i jej występowanie w żywności, ekstrakt i jego oznaczanie (2h).Oznaczanie zawartości tłuszczów, ocena fizycznych i chemicznych właściwości tłuszczów (2h). Metody oznaczania zawartości związków azotowych ze szczególnym uwzględnieniem białek (2h).Oznaczanie zawartości cukrów prostych i oligosacharydów (2h). Oznaczanie zawartości polisacharydów (skrobi, pektyn i błonnika) (2h). Oznaczanie zawartości substancji lotnych (2h). Oznaczanie zawartości popiołu i jego charakterystyka, metody oznaczania wybranych składników mineralnych (Cl-, Ca, P, K, Na, Mg) (2h). Przegląd metod oznaczania podstawowych witamin. Oznaczanie zawartości konserwantów (3h). Wykrywanie zafałszowań żywności (2). Podstawy analizy sensorycznej (2h)

Ćwiczenia:

Ćwiczenia wprowadzające, przepisy BHP, zapoznanie się z podstawowym sprzętem laboratoryjnym, omówienie błędów w analizie żywności, podstawowe obliczenia chemiczne (4h). Pomiary gęstości: areometryczne, piknometryczne. Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetrów kapilarnych i kulkowych (4h). Oznaczanie kwasowości: miareczkowe, potencjometrycznie, destylacja z parą wodną. Oznaczanie zawartości suchej substancji i wody metodami fizycznymi i chemicznymi. Oznaczanie ekstraktu rzeczywistego (4h). Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxhleta. Oznaczanie jakości tłuszczu (4h). Oznaczanie zawartości białka metodą Kjeldahla i Kofraniego (4h). Oznaczanie zawartości cukrów redukujących i sacharozy (4h). Oznaczanie zawartości skrobi, błonnika i pektyn (4h). Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego (4h). Oznaczanie zawartości popiołu oraz wybranych składników mineralnych (4h).Oznaczanie zawartości witaminy C (4h). Wykrywanie i oznaczanie środków konserwujących (4h). Wykrywanie zafałszowań wybranych produktów spożywczych (4h). Ocena barwy wybranych produktów spożywczych (4h). Analiza sensoryczna: badania daltonizmu smakowego, wzrokowego i czuciowego, rozpoznawanie zapachów spożywczych i przemysłowych (4h). Organoleptyczna ocena jakości wybranych produktów spożywczych wg skali pięciopunktowej. Zaliczenie ćwiczeń (4h).

Literatura:

Literatura:

Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej, WNT, Warszawa, 1975

Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J., Podstawy analizy żywności, Skrypt do ćwiczeń AR w Krakowie, 2003

Klepacka M. i WSP. Analiza żywności, Skrypt SGGW, Warszawa 1997

Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, PWE Warszawa 1993

Nollet L.M.L. (red.) Handbook of Food Analysis, 2d ed., Marcel Dekker, Inc., New York, Basel 2004

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.