Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektyw specjalizacyjny II - Analiza instrumentalna w badaniu żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.AOZ.9S04A.NM.TTZTA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektyw specjalizacyjny II - Analiza instrumentalna w badaniu żywności
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Technologia Żywności, niestacjonarne magisterskie, 2 semestr, obowiązkowe
TŻ, sp. analiza żywności II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami instrumentalnymi stosowanymi przy określaniu właściwości żywności oraz wykrywaniu i oznaczaniu zawartości składników żywności oraz zanieczyszczeń.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Metody instrumentalne w oznaczaniu podstawowych składników żywności (urządzenia Buchi, Tecator, Gerhardt, Leco, analizatory uniwersalne) 1h;

2.Analiza spektrofotometryczna 2 h;

3.Spektrometria atomowa, inne techniki w analizie pierwiastków 4h; 4.Chromatografie cieczowa, cienkowarstwowa, bibułowa, żelowa, fluidalna, kapilarna, planarna, jonów, inne techniki rozdziału 4h; 5.Reologia oraz badania wiskozymetryczne, analiza tekstury 4h.

Ćwiczenia:

1.Oznaczanie podstawowych składników żywności - 3h;

2.Rozdział składników i analiza metodą HPLC 3h;

3.Badania właściwości reologicznych i teksturalnych żywności 3h;

4.Analiza spektrofotometryczna żywności 3 h;

5.Oznaczanie składników mineralnych metodą spektrometrii atomowej 3h.

Literatura:

1.Beaty R.C. 1988. Podstawy, aparatura i metodyka atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Perkin Elmer.

2.Bourne M.C. 2002 Food texture and viscosity. Academic Press, New York.

3.Cygański A. 1993. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. WNT, Warszawa.

4.Hulanicki A. 2001. Współczesna chemia analityczna. WNT. Warszawa

5.Jankiewicz M. Kędzior Z (red.) 2001. Metody pomiarów i kontroli jakosci w przemysle spozywczym i biotechnologii. Wydawnictwo AR, Poznań

6.Klepacka M. (red.) Analiza żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997

7.Krełowska-Kułas M. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE, Warszawa 1993

8.Masłowska J. (red.) Instrumentalne metody identyfikacji i oznaczania składników żywności, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Łódź 1997.

9.Rao M.A. 1999. Rheology of fluid and semisolid foods. Aspen Publishers Inc., Maryland.

10.Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN Warszawa 1997

11.Witkiewicz Z. Podstawy chromatografii. WNT, Warszawa 1995

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.