Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie i marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.7s.ZAIM.SI.TTWTX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i marketing
Jednostka: Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści przedmiotu koncentrują się na problematyce podstaw zarządzania, struktur organizacji, funkcji zarządzania oraz problematyce zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej. Rola żywności w krajowym rynku dóbr i usług konsumpcyjnych.

Pojęcie i istota zarządzania. Zarządzanie i kierowanie.

Struktury organizacyjne. Rodzaje struktur. Zalety i wady struktur organizacyjnych. Typologia struktur.

Funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie).

Style kierowania. Charakterystyka stylów kierowania. Typy przywódców.

Zarządzanie sferami działalności przedsiębiorstwa

Wprowadzenie do marketingu. Geneza marketingu. Rozwój marketingu.

Przedmarketingowe koncepcje prowadzenia działalności. Identyfikacja.

Zarządzanie marketingiem. Etapy (fazy) zarządzania marketingiem.

Faza diagnoz. Identyfikacja mocnych i słabych stron organizacji. Faza prognoz. Identyfikacja szans i zagrożeń organizacji. Analiza SWOT -dyrektywy. Faza marketingu strategicznego. Faza marketingu operacyjnego. Faza kontroli.

Typologia strategii marketingowych. Opracowanie planu marketingowego dla organizacji.

Literatura:

1. Altkorn J. (red.). Podstawy marketingu. Wyd. Instytut Marketingu. Kraków 2000.

2. Bielski I. Podstawy marketingu. Wyd. „Dom Organizatora”. Toruń 1999.

3. Kotler Ph. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner i S-ka. 1998.

4. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd. Gebethner i S-ka. 1998.

5. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2004.

6. Kożuch B., Kożuch A., Plago B. Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Fundacja Współczesne Zarządzanie. Kraków 2005.

7. Piasecki B. (red.) Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN. Warszawa.

8. Stoner J.A.F., Wankel Ch. Kierowanie. Wyd. PWE. Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zasady ekonomiki, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym

Zna struktury organizacyjne przedsiębiorstw

Zna zasady planowania w procesie zarządzania i strategii marketingowej oraz oceny podejmowanych działań marketingowych

Umiejętności

Wykazuje umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym.

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna zasad ekonomiki, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym

Nie zna struktur organizacyjne przedsiębiorstw

Nie zna zasad planowania w procesie zarządzania i strategii marketingowej oraz oceny podejmowanych działań marketingowych

Nie wykazuje umiejętności precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym.

Nie wykorzystuje zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

Nie rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Nie ma świadomości znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Na ocenę 3

Zna zasady ekonomiki, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym na poziomie dostatecznym

Zna struktury organizacyjne przedsiębiorstw w stopniu podstawowym

Zna zasady planowania w procesie zarządzania i strategii marketingowej oraz oceny podejmowanych działań marketingowych na poziomie dostatecznym

Wykazuje dostateczną umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym.

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w stopniu podstawowym

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Na ocenę 4

Dobrze zna zasady ekonomiki, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym

Zna dobrze struktury organizacyjne przedsiębiorstw

Zna dobrze zasady planowania w procesie zarządzania i strategii marketingowej oraz oceny podejmowanych działań marketingowych

Wykazuje dobrą umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym.

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Na ocenę 5

Bardzo dobrze zna zasady ekonomiki, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym

Bardzo dobrze zna struktury organizacyjne przedsiębiorstw

Bardzo dobrze zna zasady planowania w procesie zarządzania i strategii marketingowej oraz oceny podejmowanych działań marketingowych

Wykazuje umiejętność bardzo precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym.

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w stopniu bardzo dobrym

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.