Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Autentyczność i zafałszowania żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.7s.AIZZ.SI.TJBJY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Autentyczność i zafałszowania żywności
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie problematyki związanej z fałszowaniem produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz metodami ich wykrywania.

Pełny opis:

Pojęcie autentyczności, fałszowania żywności i wprowadzania konsument w błąd. Rodzaje zafałszowań żywności i związane z tym bezpieczeństwo zdrowotne człowieka. Krótka charakterystyka prawa żywnościowego w Polsce i w UE. Akty prawne regulujące zasady i metody kontroli produktów spożywczych. Zafałszowania produktów pochodzenia roślinnego i metody ich wykrywania. Zafałszowania produktów pochodzenia zwierzęcego i metody ich wykrywania. Najnowsze sposoby fałszowania żywności, przykłady zafałszowań produktów spożywczych na podstawie wybranych produktów pochodzących z kontroli Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, systemu RASFF. Tradycyjne i nowoczesne metody badania autentyczności żywności.

Literatura:

Podstawowa

1. Kędzior W. (red.). 2012. Badanie i ocena jakości produktów spożywczych. AE w Krakowie, Kraków.

2. Targoński Z., Stój A. 2005. Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 4, 45, Supl., 30-40.

3. Nogal-Kałucka (red.) 2010. Analiza żywności: wybrane metody jakościowych i ilościowych oznaczeń składników żywności. Wyd. UP Poznań.

Uzupełniająca

1. Strona internetowa Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/rasff/

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

1. podstawowe zagadnienia związane z wiedzą prawną w zakresie dostosowanym do studiowanego kierunku.

2. wpływ różnych metod utrwalania żywności (w tym stosowania dodatków do żywności) na jej trwałość i bezpieczeństwo i wskazuje ograniczenia związane z ich stosowaniem.

3. rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe techniki i metody stosowane do oceny autentyczności i zafałszowania żywności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

1. uznania potrzeby ciągłego pogłębiania swojej wiedzy na temat metod oceny autentyczności oraz sposobów zafałszowywania żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 51% zadanych pytań.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Bernaś
Prowadzący grup: Emilia Bernaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Bernaś
Prowadzący grup: Emilia Bernaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)