Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady i organizacja żywienia zbiorowego zamkniętego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.ZOZZ.SI.TTDDX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady i organizacja żywienia zbiorowego zamkniętego
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją i zasadami żywienia w zakładach opieki zdrowotnej oraz opanowanie umiejętności planowania oraz oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup populacyjnych i różnych jednostek chorobowych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Organizacja i ekonomika żywienia zbiorowego z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i zasad zdrowego odżywiania. Nadzór sanitarny w zakładach żywienia zbiorowego.

Wymagania zdrowotne dotyczące personelu zakładu żywienia.

Organizacja działalności gastronomicznej. Planowanie produkcji w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

Systemy dystrybucji potraw w szpitalu.

Organizacja i zasady żywienia w szpitalach. Zespoły leczenia żywieniowego.

Ocena i monitorowanie stanu odżywienia chorych przyjmowanych do leczenia szpitalnego. Niedożywienie szpitalne.

Żywienie zbiorowe w szpitalach jako element leczenia. Rola dietetyka. Doskonalenie zawodowe.

Przegląd aktualnych przepisów prawnych dotyczących żywienia zbiorowego. Dokumentacja żywieniowa.

Planowanie produkcji w zakładach żywienia typu zamkniętego na przykładzie wybranego zakładu, z uwzględnieniem tzw. stawki żywieniowej.

Zapoznanie z programami komputerowymi związanymi z oceną sposobu żywienia oraz identyfikacją błędów żywieniowych.

Zasady planowania żywienia zbiorowego typu zamkniętego (w szczególności dietetycznego).

Zasady racjonalnego żywienia oraz wpływ sposobu żywienia na zdrowie. Ocena i monitorowanie stanu odżywienia chorych przyjmowanych do leczenia szpitalnego. Niedożywienie szpitalne

Literatura:

Podstawowa

1. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa, 2009.

2. Dzieniszewski J., Szponar B, Socha J. (red.). Podstawy naukowe żywienia w szpitalach, IŻŻ, Warszawa, 2001.

3. Turlejska H., Pilzner U., Szponar L. Zasady racjonalnego żywienia. Zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia. Wyd. ODDK, 2006.

Uzupełniająca

1. Gawęcki J., Mosso-Pietraszewska T. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, PWN, Warszawa, 2008.

2. Szczygłowa H. System dietetyczny dla zakładów służby zdrowia. IŻŻ, Warszawa, 1992.

3. Dyrektywy, Ustawy, Rozporządzenia UE i krajowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia. Identyfikuje zagrożenia zdrowotne wynikające z niewłaściwego odżywiania, wskazuje ich konsekwencje w postaci zwiększonego ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych na tle wadliwego żywienia oraz proponuje działania profilaktyczne w tym zakresie.

Zna podstawy prawne, a także organizacyjne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu dietetyka.

Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka.

Wskazuje i objaśnia zasady racjonalnego żywienia różnych grup populacyjnych w oparciu o obowiązujące zalecenia i normy. Zna rodzaje diet oraz zasady żywienia w zależności od rodzaju schorzenia, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej. Zna systemy dystrybucji potraw.

Umiejętności

Posiada zdolność komunikowania się i wyjaśnienia zasad racjonalnego żywienia oraz związku pomiędzy sposobem żywienia a zdrowiem.

Identyfikuje błędy żywieniowe, także z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych. Proponuje działania profilaktyczne w tym zakresie.

Wykonuje zadania obliczeniowe, umie opracować i interpretować uzyskane wyniki oraz formułować wnioski.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za właściwe planowanie żywienia. Jest świadomy swoich ograniczeń w tym zakresie.

Potrafi formułować opinie dotyczące osób korzystających z poradnictwa i odnosić się do nich z szacunkiem.

Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną - identyfikacja błędów żywieniowych oraz proponowanie zaleceń dotyczących planowania żywienia (dobór produktów, technik kulinarnych).

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i czuje potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie zna metod oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia. Nie potrafi zidentyfikować zagrożeń zdrowotnych wynikających z niewłaściwego odżywiania, nie wskazuje ich konsekwencji w postaci zwiększonego ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych na tle wadliwego żywienia oraz nie proponuje działania profilaktycznego w tym zakresie.

Nie zna podstaw prawnych, a także organizacyjnych i etycznych związanych z wykonywaniem zawodu dietetyka.

Nie zna zasad promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, nie rozumie i nie diagnozuje stylu życia oraz wybranych modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka.

Nie posiada wiedzy na temat racjonalnego żywienia różnych grup populacyjnych. Nie zna rodzajów diet oraz zasad żywienia w zależności od rodzaju schorzenia, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej. Nie zna systemów dystrybucji potraw.

Umiejętności

Nie posiada zdolności komunikowania się i wyjaśnienia zasad racjonalnego żywienia oraz związku pomiędzy sposobem żywienia a zdrowiem.

Nie identyfikuje błędów żywieniowych, także z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych. Nie proponuje działań profilaktyczne w tym zakresie.

Nie wykonuje prostych zadań obliczeniowych, nie umie opracować i interpretować uzyskanych wyników.

Kompetencje społeczne

Nie ma świadomości odpowiedzialności zawodowej i etycznej za właściwe planowanie żywienia. Nie jest świadomy swoich ograniczeń w tym zakresie.

Nie potrafi formułować opinii dotyczących osób korzystających z poradnictwa i odnosić się do nich z szacunkiem.

Nie wykazuje odpowiedzialności za pracę własną - identyfikację błędów żywieniowych oraz proponowanie zaleceń dotyczących planowania żywienia (dobór produktów, technik kulinarnych).

Nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i nie czuje potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego.

Na ocenę 3

Wiedza

Zna słabo metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia. Identyfikuje miernie zagrożenia zdrowotne wynikające z niewłaściwego odżywiania, wskazuje ich konsekwencje w postaci zwiększonego ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych na tle wadliwego żywienia oraz proponuje działania profilaktyczne w ograniczonym zakresie.

Zna miernie podstawy prawne, a także organizacyjne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu dietetyka.

Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka w stopniu podstawowym.

Wskazuje i objaśnia zasady racjonalnego żywienia różnych grup populacyjnych w stopniu miernym. Zna rodzaje diet oraz zasady żywienia w zależności od rodzaju schorzenia, stanu fizjologicznego i aktywności fizyczne, a także systemy dystrybucji potraw w stopniu podstawowym.

Umiejętności

Posiada mierną zdolność komunikowania się i wyjaśnienia zasad racjonalnego żywienia oraz związku pomiędzy sposobem żywienia a zdrowiem.

Identyfikuje miernie błędy żywieniowe, także z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych. Nie proponuje działań profilaktycznych w tym zakresie.

Wykonuje proste zadania obliczeniowe, nie umie opracować i interpretować uzyskanych wyników oraz formułować wniosków.

Kompetencje społeczne

Ma mierną świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za właściwe planowanie żywienia. Nie jest świadomy swoich ograniczeń w tym zakresie.

Potrafi formułować na poziomie dostatecznym opinie dotyczące osób korzystających z poradnictwa i odnosić się do nich z szacunkiem.

Wykazuje słabą odpowiedzialność za pracę własną - identyfikacja błędów żywieniowych oraz proponowanie zaleceń dotyczących planowania żywienia (dobór produktów, technik kulinarnych).

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i nie czuje potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego.

Na ocenę 4

Wiedza

Zna dobrze metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia. Identyfikuje zagrożenia zdrowotne wynikające z niewłaściwego odżywiania, wskazuje ich konsekwencje w postaci zwiększonego ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych na tle wadliwego żywienia oraz proponuje działania profilaktyczne w tym zakresie.

Zna dobrze podstawy prawne, a także organizacyjne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu dietetyka.

Zna dobrze zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, prawidłowo rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka.

Dobrze wskazuje i objaśnia zasady racjonalnego żywienia różnych grup populacyjnych w oparciu o obowiązujące zalecenia i normy. Zna rodzaje diet oraz zasady żywienia w zależności od rodzaju schorzenia, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej. Zna systemy dystrybucji potraw.

Umiejętności

Posiada dobrą zdolność komunikowania się i wyjaśnienia zasad racjonalnego żywienia oraz związku pomiędzy sposobem żywienia a zdrowiem.

Identyfikuje dobrze błędy żywieniowe, także z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych. Proponuje działania profilaktyczne w tym zakresie.

Wykonuje proste zadania obliczeniowe, umie opracować i interpretować uzyskane wyniki oraz formułować wnioski.

Kompetencje społeczne

Ma dobrą świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za właściwe planowanie żywienia. Jest świadomy swoich ograniczeń w tym zakresie.

Potrafi poprawnie formułować opinie dotyczące osób korzystających z poradnictwa i odnosić się do nich z szacunkiem.

Wykazuje dobrą odpowiedzialność za pracę własną - identyfikacja błędów żywieniowych oraz proponowanie zaleceń dotyczących planowania żywienia (dobór produktów, technik kulinarnych).

Rozumie dobrze potrzebę ciągłego dokształcania się i czuje potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego.

Na ocenę 5

Wiedza

Zna bardzo dobrze metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia. Identyfikuje zagrożenia zdrowotne wynikające z niewłaściwego odżywiania, wskazuje precyzyjnie ich konsekwencje w postaci zwiększonego ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych na tle wadliwego żywienia oraz proponuje działania profilaktyczne w tym zakresie.

Zna bardzo dobrze podstawy prawne, a także organizacyjne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu dietetyka.

Zna bardzo dobrze zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka na wysokim poziomie.

Precyzyjnie wskazuje i objaśnia zasady racjonalnego żywienia różnych grup populacyjnych w oparciu o obowiązujące zalecenia i normy. Bardzo dobrze zna rodzaje diet oraz zasady żywienia w zależności od rodzaju schorzenia, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej, a także systemy dystrybucji potraw.

Umiejętności

Posiada doskonałą zdolność komunikowania się i wyjaśnienia zasad racjonalnego żywienia oraz związku pomiędzy sposobem żywienia a zdrowiem.

Identyfikuje bardzo dobrze błędy żywieniowe, także z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych. Proponuje działania profilaktyczne w tym zakresie.

Wykonuje bardzo dobrze proste zadania obliczeniowe, umie opracować i interpretować uzyskane wyniki oraz formułować wnioski.

Kompetencje społeczne

Ma bardzo dobrą świadomość odpowiedzialności zawodowej i etycznej za właściwe planowanie żywienia. Jest świadomy swoich ograniczeń w tym zakresie.

Potrafi precyzyjnie formułować opinie dotyczące osób korzystających z poradnictwa i odnosić się do nich z szacunkiem.

Wykazuje bardzo dobrą odpowiedzialność za pracę własną - identyfikacja błędów żywieniowych oraz proponowanie zaleceń dotyczących planowania żywienia (dobór produktów, technik kulinarnych).

Rozumie bardzo dobrze potrzebę ciągłego dokształcania się i czuje potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Cieślik
Prowadzący grup: Ewa Cieślik, Iwona Mentel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Cieślik
Prowadzący grup: Ewa Cieślik, Iwona Mentel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Cieślik
Prowadzący grup: Katarzyna Petka-Poniatowska, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Katarzyna Petka-Poniatowska, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.