Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dodatki do żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.6s.DODZ.SI.TJBJY.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dodatki do żywności
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Definicja substancji dodatkowych, prawne przepisy dotyczące stosowania dodatków do żywności obowiązujące w Polsce, Unii Europejskiej i Codexu Alimentarius.

Oznakowanie substancji dodatkowych wg INS.

Substancje dodatkowe z listy quantum satis.

Funkcje technologiczne substancji dodatkowych, omówienie wybranych grup dodatków do żywności

Znaczenie dodatków dla konsumenta oraz producentów i dystrybutorów żywności

Aspekty zdrowotne stosowania substancji dodatkowych

Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć:

Oznaczanie wybranych substancji konserwujących (kwas sorbowy, benzoesowy), kwas octowy

Oznaczanie zawartości przeciwutleniaczy (witamina C, butylohydroksyanizolu BHA), oraz winianów, waniliny

Oznaczanie stopnia zdolności słodzenia i aspartamu metodą HPLC

Oznaczenie zawartości barwników żywności (antocyjanów, chlorofilu, karotenoidów)

Literatura:

Podstawowa

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych. Dz.U. nr 232, poz. 1525, 2010 z późniejszymi zmianami

2. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 r. Dz.U. nr 171 poz. 1225, 2006 wraz z późniejszymi zmianami

3. Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K. Kompendium dodatków do żywności. Hortimex Konin, 2003.

Uzupełniająca

1. Gertig H. Żywność a zdrowie. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa, 1996.

2. Świderski F. (red.). Żywność wygodna i żywność funkcjonalna., WNT Warszawa, 1999.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Ma wiedzę na temat znakowania substancji dodatkowych w żywności, regulacji prawnych oraz zakresu ich stosowania

Ma wiedzę na temat funkcji technologicznych stosowanych dodatków do żywności

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Potrafi przeprowadzić analizę oznaczanego dodatku do żywności wg wytycznych normy lub obowiązujących procedur i odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki (dokonać odpowiednich obliczeń matematycznych)

Posiada umiejętność przygotowania sprawozdania, raportu z przeprowadzonych analiz

Dobiera odpowiednie do danego produktu dodatki do żywności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Ma świadomość zagrożeń które wynikają z nieodpowiedniego lub nadmiernego stosowania dodatków do żywnościRozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i śledzenia zmian w ustawodawstwie polskim i unijnym dotyczącym stosowania dodatków do żywności

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie

egzaminu pisemnego złożonego z pytań opisowych (ocena pozytywna min. 50%) – udział w ocenie końcowej modułu 50%

Ćwiczenia laboratoryjne

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

- 3 pisemnych sprawozdań z ćwiczeń (obejmujących podstawowe informacje na temat analizowanego dodatku do żywności, omówienie metody jego oznaczania oraz części analitycznej wraz z interpretacją otrzymanego w trakcie analizy jakościowej lub ilościowej wyniku)- udział w ocenie końcowej modułu 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Fortuna
Prowadzący grup: Teresa Fortuna, Joanna Sobolewska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Fortuna
Prowadzący grup: Teresa Fortuna, Joanna Sobolewska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobolewska-Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Sobolewska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobolewska-Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Sobolewska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.