Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.5s.FICZ.SI.TTDDX.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia człowieka
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie neurohormonalnych czynników regulacji przyjmowania pokarmu, budowy i fizjologii układu pokarmowego, trawienia i wchłaniania składników odżywczych, metabolizmu węglowodanów tłuszczów i białek oraz omówienie fizjologii układów towarzyszących, tj. układu nerwowego, krwionośnego, limfatycznego i moczowego.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Wstęp. Charakterystyka komórek i wybranych tkanek w organizmie człowieka

Układ nerwowy, a regulacja funkcji organizmu

Układ hormonalny, charakterystyka i mechanizm działania wybranych hormonów

Neurohormonalne mechanizmy regulacyjne przyjmowania pokarmu

Budowa układu pokarmowego

Motoryka przewodu pokarmowego i dróg żółciowych

Czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych

Trawienie i wchłanianie składników odżywczych

Metabolizm tłuszczów

Metabolizm białek

Metabolizm węglowodanów

Energetyka procesów metabolicznych

Transport produktów przemiany materii w organizmie. Układ krwionośny i układ limfatyczny

Wydalanie produktów przemiany materii. Nerki i układ moczowy

Cechy kontrolowane i cechy regulowane w organizmie

Przygotowanie diet do doświadczeń biologicznych

Przygotowanie zwierząt laboratoryjnych

Fizjologia układu krwionośnego. Badanie ciśnienia tętniczego, badanie tętna, metodą palpacyjną, określenie objętości wyrzutowej i pojemności minutowej serca

Analiza wydolności układu krążenia

Fizjologia układu pokarmowego - białka

Fizjologia układu pokarmowego - tłuszcze

Fizjologia układu pokarmowego - węglowodany

Wpływ diety na odpowiedź fizjologiczną organizmu

Fizjologia układu wydalniczego

Analiza wybranych parametrów moczu

Równowaga kwasowo-zasadowa

Fizjologia układu dokrewnego

Fizjologia układu nerwowego

Analiza wybranych preparatów histologicznych z narządów różnych układów organizmu zwierzęcego.

Zaliczenie

Literatura:

Podstawowa

1. Keller S.J.: 2000. Podstawy fizjologii żywienia człowieka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

2. Konturek S.: 2000. Fizjologia Człowieka. T. V. Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

3. Krzymowska H.: 1984. Fizjologia zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo ART., Olsztyn.

4. Prończuk A. (red.): 1981. Nauka o żywieniu człowieka. Zbiór ćwiczeń. PWN, Warszawa.

5. Roszkowski W.(red.): 2000. Podstawy nauki o żywieniu człowieka. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Uzupełniająca

1. Angielski S.: 1985. Biochemia kliniczna i analityka. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.

2. Gronowska-Senger A.: 1988. Biologiczna ocena żywności. Ćwiczenia. Wydawnictwo SGGW AR, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna mechanizmy neurohormonalne regulacji procesów fizjologicznych, fizjologie układu: pokarmowego, oddechowego, krążenia, nerwowego i gruczołów wydzielania wewnętrznego; trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych.

Zna podstawy anatomii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Umiejętności

Opisuje budowę układów i narządów ciała człowieka oraz przedstawia ich funkcję; realizuje zasady pierwszej pomocy.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie zna mechanizmów neurohormonalnych regulacji procesów fizjologicznych, nie zna fizjologii układu: pokarmowego, oddechowego, krążenia, nerwowego i gruczołów wydzielania wewnętrznego; trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych.

Nie zna podstaw anatomii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego

Umiejętności

Nie opisuje budowy układów i narządów ciała człowieka oraz nie przedstawia ich funkcji, nie realizuje zasady pierwszej pomocy.

Kompetencje społeczne

Nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Na ocenę 3

Wiedza

Nie zna mechanizmów neurohormonalnych regulacji procesów fizjologicznych. Zna w stopniu podstawowym fizjologię układu: pokarmowego, oddechowego, krążenia, nerwowego i gruczołów wydzielania wewnętrznego; trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych.

Zna podstawy anatomii człowieka, ale nie potrafi ich odpowiednio scharakteryzować i opisać.

Umiejętności

Opisuje budowę układów i narządów; nie przedstawia ich funkcji, nie realizuje zasad pierwszej pomocy

Kompetencje społeczne

Słabo rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Na ocenę 4

Wiedza

Zna mechanizmy neurohormonalne regulacji procesów fizjologicznych, fizjologię układu: pokarmowego, oddechowego, krążenia, nerwowego i gruczołów wydzielania wewnętrznego; trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych w stopniu zadowalającym.

Zna podstawy anatomii człowieka, potrafi je scharakteryzować i opisać w stopniu zadowalającym

Umiejętności

Opisuje budowę układów i narządów; przedstawia ich funkcję, ale popełnia błędy w tej charakterystyce, realizuje zasady pierwszej pomocy.

Kompetencje społeczne

Rozumie w stopniu zadowalającym potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Na ocenę 5

Wiedza

Zna mechanizmy neurohormonalne regulacji procesów fizjologicznych, fizjologię układu: pokarmowego, oddechowego, krążenia, nerwowego i gruczołów wydzielania wewnętrznego; trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników pokarmowych.

Zna podstawy anatomii człowieka, potrafi je dokładnie scharakteryzować i opisać.

Umiejętności

Opisuje budowę układów i narządów; przedstawia ich funkcję w sposób odpowiedni, realizuje zasady pierwszej pomocy.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Leszczyńska
Prowadzący grup: Mariola Drozdowska, Magdalena Franczyk-Żarów, Teresa Leszczyńska, Ewa Piątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)