Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.4s.ZOZZ.NM.TTDXZ.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zasadami planowania i organizacji żywienia w zakładach żywienia zbiorowego z uwzględnieniem szpitali oraz rolą dietetyka w procesie leczenia, a także systemami dystrybucji posiłków w szpitalach.

Pełny opis:

Organizacja i zasady żywienia w zakładach żywienia zbiorowego z uwzględnieniem szpitali.

Ocena i monitorowanie stanu odżywienia chorych przyjmowanych do leczenia szpitalnego. Niedożywienie szpitalne.

Żywienie zbiorowe w szpitalach jako element leczenia. Rola dietetyka.

Metody oceny efektywności prowadzonego poradnictwa żywieniowego.

Systemy dystrybucji potraw w szpitalu.

Planowanie żywienia dietetycznego. Wykorzystanie wybranych programów komputerowych.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

1. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, PZWL, Warszawa, 2018

2. Deniszewski J., Szponar B., Socha J. (red.). Podstawy naukowe żywienia w szpitalach, IŻŻ, warszawa, 2001.

3. Turlejska H., Pilzner U., Szponar L. Zasady racjonalnego żywienia. Zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia. Wyd. ODDK, 2006.

Uzupełniająca

1. Gawęcki J., Mosso-Pietraszewska T. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, PWN, Warszawa, 2008.

2. Dyrektywy, Ustawy, Rozporządzenia UE i krajowe.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

ZZZ_W1 zasady racjonalnego żywienia w różnych zakładach żywienia zbiorowego w oparciu o obowiązujące zalecenia

ZZZ_W2 zasady planowania i organizacji w zakładach żywienia zbiorowego

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi: -

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

ZZZ_K1 przyjęcia odpowiedzialności za właściwe planowanie żywienia różnych grup ludności oraz do przekazywania społeczeństwu informacji o zasadach prawidłowego żywienia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-26 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.