Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.ZOZZ.SM.TTDDX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją i zasadami żywienia w zakładach opieki zdrowotnej oraz opanowanie umiejętności planowania oraz oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup populacyjnych i różnych jednostek chorobowych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Rola dietetyka w prewencji i leczeniu chorób. Kompetencje i umiejętności dietetyka w Europie. Wydajność i oszczędności działania szpitali publicznych w zakresie żywienia pacjentów. Wpływ stanu odżywienia na długość hospitalizacji i skuteczności leczenia.

Monitorowanie odżywiania i stanu odżywienia pacjenta. Najważniejsze błędy popełniane w badaniach sposobu żywienia. Aktualne normy żywienia chorych hospitalizowanych Poradnictwo i konsultacje dietetyczne. Zalecenia dotyczące żywienia przy wypisie ze szpitala. Rola dietetyka.

Organizacja żywienia zbiorowego w szpitalach – zespół ds. żywienia szpitalnego. Opieka dietetyczna w szpitalu. Struktura organizacyjna, infrastruktura, zasoby ludzkie. Prowadzenie procesów technologicznych. Systemy dystrybucji potraw w szpitalach.

Łańcuch żywieniowy. Dostarczanie pożywienia na oddziały szpitalne. Serwowanie pożywienia pacjentom. Warunki do spożywania posiłków. Kuchenki oddziałowe. Zalecenia dla rodzin pacjentów dotyczące współpracy w żywieniu i poprawie aktywności fizycznej pacjentów.

Żywienie dojelitowe – wskazania i przeciwwskazania. Technika żywienia pozajelitowego. Substraty stosowane w żywieniu pozajelitowym. Podstawowe zasady opieki nad chorym ze stomią. Żywienie chorych ze stomią.

Programy komputerowe do planowania i bieżącej oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia chorych. Bazy danych i receptury potraw. Współczynniki strat technologicznych, sposób dokonywania redukcji składników odżywczych. Program komputerowy Dieta 5.0. Zastosowanie techniki przetwarzania danych w kuchniach szpitalnych.

Żywienie w uzdrowiskach. Organizacja żywienia w sanatoriach i ośrodkach Spa. Miejsce i rola dietetyka. Promocja zdrowia w szpitalu i innych wybranych zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

Literatura:

Podstawowa

1. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa, 2009.

2. Dzieniszewski J., Szponar B, Socha J. (red.). Podstawy naukowe żywienia w szpitalach, IŻŻ, Warszawa, 2001.

3. Turlejska H., Pilzner U., Szponar L. Zasady racjonalnego żywienia. Zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia. Wyd. ODDK, 2006.

4. Gawęcki J., Mosso-Pietraszewska T. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, PWN, Warszawa, 2008.

Uzupełniająca

1. Dyrektywy, Ustawy, Rozporządzenia UE i krajowe

2. Informacja o wynikach kontroli żywienia i utrzymania czystości w szpitalach publicznych- nr ewid. 9/2009/p08141/lkr. NIK Delegatura w Krakowie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna ogólne zadania i kompetencje dietetyka w zakładach żywienia zamkniętego

Zna zasady funkcjonowania i organizacji infrastruktury zakładów żywieniowych

Umiejętności

Zna programy komputerowe do planowania i bieżącej oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia chorych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie zna zadań i kompetencji dietetyka w zakładach żywienia zamkniętego

Nie zna zasad funkcjonowania i organizacji infrastruktury zakładów żywieniowych

Umiejętności

Nie zna programów komputerowych do planowania i bieżącej oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia chorych

Na ocenę 3

Wiedza

Zna słabo zadania i kompetencje dietetyka w zakładach żywienia zamkniętego

Zna słabo zasady funkcjonowania i organizacji infrastruktury zakładów żywieniowych

Umiejętności

Zna słabo programy komputerowe do planowania i bieżącej oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia chorych

Na ocenę 4

Wiedza

Dobrze zna zadania i kompetencje dietetyka w zakładach żywienia zamkniętego

Dobrze zna zasady funkcjonowania i organizacji infrastruktury zakładów żywieniowych

Umiejętności

Dobrze zna programy komputerowe do planowania i bieżącej oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia chorych

Na ocenę 5

Wiedza

Zna bardzo dobrze zadania i kompetencje dietetyka w zakładach żywienia zamkniętego

Zna bardzo dobrze zasady funkcjonowania i organizacji infrastruktury zakładów żywieniowych

Umiejętności

Zna bardzo dobrze programy komputerowe do planowania i bieżącej oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia chorych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Cieślik
Prowadzący grup: Ewa Cieślik, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Ewa Cieślik, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Topolska
Prowadzący grup: Ewa Cieślik, Kinga Topolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.