Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie i marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.ZAIM.SM.TTDDX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i marketing
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści przedmiotu koncentrują się na problematyce podstaw zarządzania, struktur organizacji, funkcji zarządzania oraz problematyce zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Pojęcie i istota zarządzania. Zarządzanie i kierowanie.

Struktury organizacyjne. Typologia struktur. Zalety i wady poszczególnych struktur organizacyjnych przedsiębiorstw.

Funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie).

Style kierowania. Charakterystyka stylów kierowania. Typy przywódców. Podejmowanie decyzji.

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Zarządzanie zasobami ludzkimi, rzeczowymi (czynniki wytwórcze), finansowymi i informacyjnymi (bazy danych, know-how).

Geneza marketingu. Rozwój marketingu. Przedmarketingowe koncepcje prowadzenia działalności. Identyfikacja.

Zarządzanie marketingiem. Etapy (fazy) zarządzania marketingiem. Faza diagnoz. Identyfikacja mocnych i słabych stron organizacji. Faza prognoz. Identyfikacja szans i zagrożeń organizacji. Analiza SWOT -dyrektywy. Faza marketingu strategicznego. Faza marketingu operacyjnego. Faza kontroli.

Badania marketingowe. Typologia strategii marketingowych. Plan marketingowy.

Marketing operacyjny. Substrategia produktu. Marketingowa koncepcja produktu. Opakowanie. Marka. Ochrona znaku towarowego. Polityka cenowania nowych produktów. Dystrybucja. Kanały dystrybucji. Polityka promocji (reklama, akwizycja, aktywizacja sprzedaży, PR).

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. Altkorn J. (red.). Podstawy marketingu. Wyd. Instytut Marketingu. Kraków 2000.

2. Bielski I. Podstawy marketingu. Wyd. „Dom Organizatora”. Toruń 1999.

3. Kotler Ph. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner i S-ka. 1998.

4. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd. Gebethner i S-ka. 1998.

5. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2004.

6. Kożuch B., Kożuch A., Plago B. Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Fundacja Współczesne Zarządzanie. Kraków 2005.

7. Piasecki B. (red.) Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN. Warszawa.

8. Stoner J.A.F., Wankel Ch. Kierowanie. Wyd. PWE. Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawy zarządzania i marketingu. Zasady planowania w procesie zarządzania i strategii marketingowej oraz oceny podejmowanych działań marketingowych

Zna marketingową koncepcję produktu oraz badania marketingowe

Umiejętności

Wykazuje umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie zna podstaw zarządzania i marketingu. Zasad planowania w procesie zarządzania i strategii marketingowej oraz oceny podejmowanych działań marketingowych.

Nie zna marketingowej koncepcji produktu oraz badań marketingowych

Umiejętności

Nie wykazuje umiejętności precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym.

Kompetencje społeczne

Nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Nie wykorzystuje zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

Na ocenę 3

Wiedza

Zna podstawy zarządzania i marketingu. Zasady planowania w procesie zarządzania i strategii marketingowej oraz oceny podejmowanych działań marketingowych w stopniu dostatecznym.

Zna marketingową koncepcję produktu oraz badania marketingowe w stopniu dostatecznym.

Umiejętności

Wykazuje umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym. w stopniu dostatecznym.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

Na ocenę 4

Wiedza

Zna podstawy zarządzania i marketingu. Zasady planowania w procesie zarządzania i strategii marketingowej oraz oceny podejmowanych działań marketingowych w stopniu dobrym.

Zna marketingową koncepcję produktu oraz badania marketingowe w stopniu dobrym.

Umiejętności

Wykazuje umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym. w stopniu dobrym.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Dobrze wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

Na ocenę 5

Wiedza

Zna podstawy zarządzania i marketingu. Zasady planowania w procesie zarządzania i strategii marketingowej oraz oceny podejmowanych działań marketingowych w stopniu bardzo dobrym.

Zna marketingową koncepcję produktu oraz badania marketingowe w stopniu bardzo dobrym.

Umiejętności

Wykazuje umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku akademickim/zawodowym i innych środowiskach, także w języku obcym. w stopniu bardzo dobrym.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Bardzo dobrze wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.