Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań eksperymentalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.3s.MBEK.SM.TJBJW.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ćwiczenia

Tematyka zajęć:

Zasady planowania eksperymentów naukowych. Podstawy teoretyczne oraz realizacja praktyczna.

Nowoczesne metody w analizie jakości żywności

Metody badań w ocenie bezpieczeństwa żywności

Analiza składu chemicznego żywności

Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań

Weryfikowanie przydatności metod analitycznych

Literatura:

Podstawowa

1. N. Baryłko-Pikielna, I Matuszewska, Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009.

2. M. Bączkowicz, T. Fortuna, L. Juszczak, J. Sobolewska-Zielińska, Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2009.

3. Y. Pomeranz i C. E. Meloan, Food Analysis: Theory and Practice, 3rd wyd. Springer, 2002.

Uzupełniająca

1. M. Jarosz (red) 2012. Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Wyd IŻŻ Warszawa

2. J. Gawęcki, W. Wagner, Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984

3. M. Jankiewicz, Z. Kędzior (red), Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Ma zaawansowaną wiedzę o innowacjach w kierunkach badań naukowych w zakresie technologii żywności, żywienia człowieka i dietetyki. Ma szczegółową wiedzę na temat naukowych podstaw technologii produkcji bezpiecznej żywności oraz oceny jakości żywności.

Zna zaawansowane metody w zakresie planowania i optymalizacji eksperymentów oraz opracowywania wyników badan. Zna zasady przygotowania pracy naukowej.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

Pozyskuje potrzebne informacje z literatury oraz innych źródeł.

Potrafi poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy.

Samodzielnie wykonuje zadania badawcze. Wykorzystuje, analizuje i interpretuje wyniki z zaawansowanych pomiarów zastosowanych do oceny jakości żywności. Stosuje podstawowe i zaawansowane metody statystyczne do interpretacji wyników.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy.

Śledzi i przyswaja nowości w nauce o żywności w celu uzupełnienia wiedzy. Kreatywnie rozwiązuje problemy związane z prowadzonymi badaniami naukowymi, ma kompetencje do uczestniczenia w badaniach naukowych. Jest świadomy poufności wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zaangażowania w przygotowanie pracy dyplomowej, uczestniczenia w dyskusji wyników

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gambuś
Prowadzący grup: Wiktor Berski, Dorota Gumul, Jarosław Korus, Stanisław Kowalski, Marcin Łukasiewicz, Gabriela Zięć, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Sikora
Prowadzący grup: Wiktor Berski, Krzysztof Buksa, Dorota Gumul, Jarosław Korus, Stanisław Kowalski, Magdalena Krystyjan, Dorota Litwinek, Marcin Łukasiewicz, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gambuś
Prowadzący grup: Wiktor Berski, Krzysztof Buksa, Halina Gambuś, Jarosław Korus, Stanisław Kowalski, Magdalena Krystyjan, Gabriela Zięć, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.